Raudtee terminid

Raudtee terminid

Selle sõnastiku kirjete arv on 39.
Otsige sõnastiku teemadest (regulaarsed väljendid on lubatud)

Sõnavara

Termin Määratlus
Ekspordi vedu
Ekspordiga seotud konteinerivedu, nagu on näidatud vastaval saatelehel.
Vaatamiste arv - 7140
Ekspediitor
Isik, kes täidab või korraldab lepingus nimetatud ekspedeerimisteenuste osutamist, nimelt: veoste transpordi korraldamise teenused, veoste veolepingute sõlmimine, lasti laadimise ja kohaletoimetamise tagamine jms.
Vaatamiste arv - 11511
Virnastamine
Konteinerite paigaldamine üksteisele ladustamise või transportimise ajal.
Vaatamiste arv - 10600
Virnastaja
Eesmehhanismiga varustatud pukseerimissõiduk konteinerite virnastamiseks või teisaldamiseks Seda kasutatakse peamiselt meresadamate terminalides. See võib olla nõudlik ka logistika- või sorteerimiskeskuste opereerimisel.
Vaatamiste arv - 9505
Flexitank
Paindlik polümeerimaht kuni 24 000 liitrit, mis on ette nähtud vedellasti vedamiseks 20-suu konteineris.
Vaatamiste arv - 9230
Paigaldamine
Paigaldamine on mahuti kujunduse hädavajalik element, standardne seade konteinerite kinnitamiseks sõidukitel või nende vahel. Liitmikud asuvad tavaliselt konteineri ülemises ja alumises nurgas, kuhu saab virna tõstmiseks või konteineri kinnitamiseks sisestada keerulukke või muid seadmeid. Konteinerite puhul, mille pikkus ei ole 20 jala kordne (näiteks 45 jalga), on lisaks nurgaliitmikele ka täiendav liitmike komplekt, mille ruumivõre vastab 20 ja 40 jala mahutite võre külge. See võimaldab nende töö ajal kasutada samu transpordivahendeid ja seadmeid.
Vaatamiste arv - 14182
Söötja transport
Lühimereveod kahe või enama sadama vahel kaupade (tavaliselt konteinerite) rühmitamiseks või jaotamiseks ühes neist sadamatest edasiseks veoks avamerel või pärast sellist vedu.
Vaatamiste arv - 9721
Piklik (pikk alus) kinnitusplatvorm
Sobiv platvorm, mis on ette nähtud nelja TEU vedamiseks.
Vaatamiste arv - 8160
Transiit
Kaupade vedu ühest riigist teise läbi kolmandate riikide territooriumi. Transiidi lubamise küsimus ja selle tingimused on reguleeritud riikidevaheliste kaubanduslepingute ja lepingutega. Eristada otsest transiit kui välismaa kauba vedu toimub tolliturvalisuse alusel ilma tollilattu paigutamata ja kaudselt kauba saabumisel tolliladudesse ja sealt edasi välismaale.
Vaatamiste arv - 11077
Terminal
Konteinerite ümberlaadimiseks ja ladustamiseks varustatud koht. JSC "Vene raudteed" juures terminal sagedamini viidatud kui konteineri sait või konteineriterminal.
Vaatamiste arv - 12774
Ajagraafik
Laevandusteenused, mida pakutakse laeva rentimisel kindlaksmääratud ajaks nõutud tasu eest last põhineb tavaliselt kuutasu kandevõime tonni kohta või päevamäära. Kokkulepitud perioodil on prahtijal õigus laeva kasutada oma äranägemise järgi, kuid laevaomanik jätkab laeva juhtimist laeva pardal viibiva kapteni ja meeskonna kaudu.
Vaatamiste arv - 8900
Jib kahveltõstuk
Pneumaatiline poomtõste, mis on mõeldud konteinerite teisaldamiseks või virnastamiseks horisontaalsel tugevdatud pinnal. Vene Raudtee poolt vastuvõetud terminoloogia kohaselt on see raskeveokite diiselharklaadur, mis on varustatud laoturi või tangide haaratsiga poolhaagistega veoste veoks.
Vaatamiste arv - 8881
STK (keskmise mahutavusega konteiner)
Venemaal ja endise Nõukogude Liidu riikides kasutatud aeglase kohaliku standardi keskmise mahutavusega konteiner, mis on mõeldud selliste kaupade veoks, mille mass ei ületa 5 t
Vaatamiste arv - 9117
Tavaline rong
Rong, mis koosneb standardvagunist 71 ja vedurist 1.
Vaatamiste arv - 9932
Tarneaeg
Periood, mille jooksul kandja kohustatud kohale toimetama last ametisse nimetamisega ja selle täitmise eest, mille eest ta vastutab kaubaomanike ees. See sisaldab aega, mis on vajalik mitmesuguste abitegevuste ja paberimajanduse vedamiseks lähtepunktist sihtkohta (sealhulgas peale- ja mahalaadimiseks). Kaupade kohaletoimetamise hilinemise eest kokkulepitud kuupäevadeks maksab vedaja kaubaomanikule trahvi, mis tavaliselt määratakse protsendina veotasust. Hädaolukorras ja vääramatu jõu korral on vedaja vabastatud trahvi maksmisest kauba hilinenud kohaletoimetamise eest.
Vaatamiste arv - 7920
Sorteerimiskeskus
Keskne kogumispunkt, kaupade sortimine, ümberlaadimine ja jaotamine konkreetsele piirkonnale. Konteinervedude praktikas on Venemaa Raudtee JSC konteinerpunkt, kus moodustatakse konteineritega koormatud otsevagunid. Sellel on sama eesmärk kui logistikakeskusel suurtes kohtades konteinerite töötlemiseks ja mitmete transpordiliikide ristmikuks.
Vaatamiste arv - 9566
Sega kaubarong
Rong, mis koosneb erinevat tüüpi vagunitest, mis veavad erinevat tüüpi kaupu ja saadetakse sageli erinevatesse sihtkohtadesse.
Vaatamiste arv - 12970
Saavuta virnastaja
Suure võimsusega laadur, mis on loodud töötama CPC-ga, mis suudab hallata kuni 45 tonni koormusi. Reach-virnastajad saavad konteinereid käsitseda mitmes reas.
Vaatamiste arv - 11425
Kaldtee
Tavaliselt reguleeritav horisontaalne või kaldus platvorm, mis võimaldab sõidukitel laevale või raudteevagunisse siseneda või sealt lahkuda. Venemaa raudteetranspordi kaubaveo terminoloogias sobib mõiste "kaldtee" selle määratluse alla ja mõiste "kaldtee"kaldtee"Tähendab seadet lõplikel lasti rindel (peamiselt ladudes), mis on ehitatud sõiduki kõrgusega samal tasemel, et seda oleks hõlpsam laadida ja maha laadida.
Vaatamiste arv - 11516
Tühi jooks
Konteinerite puhul - tühja konteineri transport platvormil asuvale platvormile - läbisõit ilma konteineri (te) või konteinerita kaubata.
Vaatamiste arv - 9383
Veerem
Raudteevedudeks kavandatud kauba- või sõiduautod.
Vaatamiste arv - 10515
Uksest ukseni
Põhjalik logistikateenus kauba kohaletoimetamiseks otse kaubasaatja (kauba tarnija) laost kaubasaaja (kauba vastuvõtja) lattu. Reeglina hõlmab see lisaks raudteevedudele ja maanteevedudele ka lasti terminaalset töötlemist ning vajadusel nende tollivormistust ja tasumist vastavalt INCOTERMS-2000-ile. Ilmus vastusena lastiomaniku soovile suhelda tema tellimuse ainutäitjaga.
Vaatamiste arv - 12046
märgistus

Allkirjastab jooniste pealkirju ja muid sümboleid toode pakendid või mahutid. Võimaldab luua ühenduse lasti ja saatedokumendi vahel ühe saadetise eristamiseks teisest, kehtestab konteinerite arvestuse korra ja aruanded ohutusmeetmete kohta veo ajal.

Vaatamiste arv - 13824
logistika
Tarneahela korraldamine ja selle ahela juhtimine kõige laiemas tähenduses. See ahel võib hõlmata nii tootmiseks vajaliku tooraine tarnimist kui ka materiaalsete ressursside haldamist ettevõttes, tarnimist ladudesse ja jaotuskeskustesse, sorteerimist, töötlemist ja lõpptarbimist tarbimiskohtades. Transporditeenuste kontekstis on peamine asi tarnimine marsruudil.
Vaatamiste arv - 9566
Liini laev
Laev, mis teeb reise teatud sadamate vahel. Sellisel laeval võivad olla konteinerid, millel on erinevad sihtsadamad.
Vaatamiste arv - 8255
Tühi läbisõidukoefitsient
Platvormi või konteineri keskmine tühi läbisõit jagatud vastavalt platvormi või konteineri keskmise läbisõiduga.
Vaatamiste arv - 9390
Konteinerite käive
Konteinerite arv, mida käsitletakse sadamas või jaamas teatud aja jooksul saabumisest kuni väljumiseni.
Vaatamiste arv - 9781
Konteinerrong (plokkrong)
Rong, mis koosneb vagunitest, millele on laaditud järgmised konteinerid samas sihtpunktis, mis kuulub vedajale või teistele isikutele. Rongi pikkus ja kiirus on kehtestatud normatiivaktidega. Rong moodustatakse lähtejaamas ja kulgeb marsruudil eraldamata ja konteinerite edasise edastamiseta.
Vaatamiste arv - 12601
Avage ülemine konteiner
Konteiner mitmesuguste kaupade, näiteks rasketehnika või ülegabariidiliste kaupade laadimiseks.
Vaatamiste arv - 9130
Puistemahuti
Ilma lisakonteinerita puistlasti veoks mõeldud konteineril on avad puistlasti laadimiseks ja lossimiseks.
Vaatamiste arv - 10381
Mitmeliigiline vedu
Kauba vedu samas veoühikus mitme veovahendiga, kui üks vedajatest kohustub korraldama kogu kauba veo uksest ukseni. Selline transport hõlmab saaja lattu toimetamist, mida saab teha ainult maanteel.
Vaatamiste arv - 9653
Isotermiline konteiner (termosmahuti)
Spetsiaalne konteiner soojustatud seinte, uste, põranda ja katusega, mis võimaldab kiiresti riknevate kaupade, peamiselt toidu, vedamisel hoida konstantset temperatuuri.
Vaatamiste arv - 9009
Raudtee ristmik
Tavaliselt tähendab raudtee ristmik suurt raudteejaama, mis võtab vastu kauba- ja reisironge ning viib läbi rongide ümberkorraldamist. Raudtee ristmik - See on tehnoloogiliselt omavahel ühendatud kauba- ja reisijaamade sorteerimisjaam, mille peamine ühendav ümbersõit ja juurdepääsuteed koos depoojaamade ja nende endi elektriallikatega on olemas. See tagab transiitrongide liikumise ühelt liinilt teisele ning autode üleandmine selles sisalduvate jaamade ja selles koonduvate liinide vahel (ristmikul on neid vähemalt kolm).
Vaatamiste arv - 8784
Ühtne konteinerite transpordisüsteem
Venemaal ja paljudes teistes riikides kasutusele võetud süsteem, mis tähendab, et konteineris veetavad kaubad lähevad saatjalt vastuvõtjale kogu transpordiviisi piires, kasutades terviklikkuse ja ohutuse garantiid. Konteinerite transpordisüsteemi toimimiseks tuleb järgida mitmeid tingimusi. Neist kõige olulisem on konteineripargi olemasolu. Nende suurus ja kujundus peaksid olema ühtsed, see tähendab, et need peaksid sobima raudteevagunites veoautodel ja laevade trümmides vedamiseks. Lisaks peavad need olema mugavad ühest sõidukist teise ülekandmiseks ning kraana konteinerite ülekoormamiseks peavad neil olema spetsiaalsed haardeseadmed.
Vaatamiste arv - 11956
TEU (kahekümne jala ekvivalent)
Liiklusvoogude või läbilaskevõime kvantitatiivse külje tavapärane mõõtühik. Samaväärne 20 jalga või 6 1 m ISO-mahuti mõõtmetega. Nii et üks ISO seeria standardne 40-jalaline konteiner võrdub 2 TEU-ga.
Vaatamiste arv - 13717
Saatja
Füüsiline või juriidiline isik, kes veolepingu alusel tegutseb enda või lasti või pagasi omaniku nimel ja on märgitud veodokumendis.
Vaatamiste arv - 11253
Veoseade
Konteiner või vahetatav kere, samuti koormatud (tühi) poolhaagis või teerong. Põhimõtteliselt võib kaubaühik olla mis tahes kast või pakend.
Vaatamiste arv - 7600
Kodused veod
Konteinerite vedu, mille algus- ja lõpppunkt (nagu on näidatud vastavas saatekirjas) asub Venemaa piires.
Vaatamiste arv - 8756
BIG BAG
Konteinerisse suletud puistelasti vahetatav konteiner. Seda kasutatakse puistlasti veoks konteinerites.
Vaatamiste arv - 14434
Maksuprotseduuride lihtsustamine võib tänu digitaalsete teenuste käivitamisele olla näide avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks hariduse, tervishoiu, tööhõive ja sotsiaalkaitse valdkonnas.
01:00 16-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Tööstus- ja kaubandusministeerium tegi ettepaneku laiendada käibemaksuvabastusi seadmete maaletoojatele, millel pole Venemaal analooge.
00:25 16-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Määrati Tashanta autokontrollipunktis riigipiiri Vene-Mongoolia lõigul puhkepäevad aprillis, mais ja juunis 2021.
23:29 15-04-2021 Rohkem üksikasju ...