МЕНЮ

2.12. Narkootilised ained, psühhotroopsed ained ja nende lähteained

Nimekiri 1 - Narkootilised ja psühhotroopsed ained

Narkootilised, psühhotroopsed ained ja nende lähteained, mille import ja eksport tolliliidu tolliterritooriumile on lubatud litsentsi alusel

Oodake andmete laadimist ja vormindamist
Narkootilised ja psühhotroopsed ained
Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimi (nimi) Muud nimed (nimed) Keemiline nimetus (nimi) Lühikirjeldus TN_VED kood
1 Allüülprodiin 3-allüül-1-metüül-4-fenüül-4-propionoksüpiperidiin 2933399900
10 Atsetüülmetadool 3-atsetoksü-6-dimetüülamino-4,4-difenüülheptaan 2922197000
100 Oopiumimoon taimeliigid Papaver somniferum L 1211400000
101 Oripavin 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Para-fluorofentanüül para-fluorofentanüül 4'-fluoro-N- (1-fenetüül-4-piperidüül) propionaniliid 2933399900
103 Pentasotsiin (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Pepap 1-fenetüül-4-fenüül-4-piperidinoolatsetaat (eeter) 2933399900
105 Petidiin 1-metüül-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933330000
106 Petidiin - vaheühend A 4-tsüano-1-metüül-4-fenüülpiperidiin 2933330000
107 Petidiin - vaheühend B 4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933399900
108 Petidiin – vaheühend C 1-metüül-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhape 2933399900
109 Piminodiin 4-fenüül-1- (3-fenüülaminopropüül) piperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933399900
11 Alfa-metüültiofentanüül N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Püritramiid dipidoloor 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Proheptasiin 1,3-dimetüül-4-fenüül-4-propionoksüasatsükloheptaan 2933998008
112 Propanidiid 3-metoksü-4- (N, N-dietüülkarbomüülmetoksü) fenüüläädikhappe propüülester 2924299909
113 Peridiin 1-metüül-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe isopropüülester 2933399900
114 Propiram N- (1-metüül-2-piperidinoetüül) -N-2-püridüülpropioonamiid 2933330000
115 Prosidol 1- (2-etoksüetüül) -4-fenüül-4-propüüloksüpüridiin 2933399900
116 Kanepi perekonna taim kanep 1211908609
117 Ratsemetorfaan (+/-)-3-metoksü-N-metüülmorfinaan 2933499000
118 Ratsemoramiid (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Rassemorphan (+/-)-3-hüdroksü-N-metüülmorfinaan 2933499000
12 Alfa metüülfentanüül N- [1 (alfa-metüülfenetüül) -4-piperidüül] propionaniliid 2933399900
120 Remifentaniil 1- (2-metoksükarbonüül-etüül) -4- (fenüülpropionüülamino) -piperidiin-4-karboksüülhappe metüülester 2933399900
121 Sufentaniil N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Tiofentanüül N- [1- [2- (2-tionüül) etüül] -4-piperidüül] propionaniliid 2934999000
123 tabletid "Alnagon" (kodeiinfosfaat - 20 mg, kofeiin - 80 mg, fenobarbitaal - 20 mg, atsetüülsalitsüülhape - 20 mg) 3003490000 3004490009
124 tabletid (kodeiinkamfosulfonaat - 0,025 g, sulfaguaiacol -kaalium - 0,10 g, paks jahvatatud ekstrakt - 0,017 g) 3003490000 3004490009
125 tabletid kodeiin 0,03 g + paratsetamool 0,5 g 3003490000 3004490009
126 tabletid kodeiinfosfaat 0,015 g + suhkur 0,25 g 3003490000 3004490009
127 tabletid kodeiin 0,01 g, 0,015 g + suhkur 0,25 g 3003490000 3004490009
128 tabletid kodeiin 0,015 g + naatriumvesinikkarbonaat 0,25 g 3003490000 3004490009
129 tabletid "Codterpin" (kodeiin 0,015 g + naatriumvesinikkarbonaat 0,25 g + terlinghüdraat 0,25 g) 3003490000 3004490009
13 Atsetüül -alfa -metüülfentanüül N- [1- (alfa-metüülfenetüül) -4-piperidüül] atseetaniliid 2933399900
130 köha tabletid koostis: ürdid termopsis pulbrina - 0,01 g (0,02 g), kodeiin - 0,02 g (0,01 g), naatriumvesinikkarbonaat - 0,2 g, lagritsajuur pulbris - 0,2 g 3003490000 3004490009
131 Tebain 3,6-dimetoksü-N-metüül-4,5-epoksümorfinadieen-6,8 2939110000
132 Tilidin (+/-)-etüül-trans-2- (dimetüülamino) -1-fenüül-3-tsüklohekseen-1-karboksülaat 2922440000
133 Trimeperidiin promedol 1,2,5-trimetüül-4-fenüül-4-propionoksüpiperidiin 2933330000
134 Fenadoksoon 6-morfolino-4,4-difenüül-3-heptanoon 2934999000
135 Fenasotsiin 2'-hüdroksü-5,9-dimetüül-2-fenetüül-6,7-bensomorfaan 2933399900
136 Fenampromiid N- (1-metüül-2-piperidinoetüül) -propionaniliid 2933399900
137 Fenomorfaan 3-hüdroksü-N-fenetüülmorfinaan 2933499000
138 Fenoperidiin 1- (3-hüdroksü-3-fenüülpropüül) -4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933330000
139 Fentanüül 1-fenetüül-4-N-propionüülanilinopiperidiin 2933330000
14 Atsetorfiin 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Volkodin morfolinüületüülmorfiin 2939110000
141 Furetidiin 1- (2-tetrahüdrofurfurüüloksüetüül) -4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2934999000
142 Ökgoniin, selle estrid ja derivaadid, mida saab muundada ekgoniiniks ja kokaiiniks [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Etüülmetüültiambuteen 3-etüülmetüülamino-1,1-di- (2'-tienüül) -1-buteen 2934999000
144 Etüülmorfiin 3-etüülmorfiin 2939110000
145 Etoksidiin 1- [2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] -4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933399900
146 Etonitazen 1-dietüülaminoetüül-2-para-etoksübensüül-5-nitrobensimidasool 2933998008
147 Etorfiin tetrahüdro-7-alfa- (1-hüdroksü-1-metüülbutüül) -6,14-endo-eteenooripaviin 2939110000
148 Allobarbitaal 5,5-diallüülbarbituurhape 2933539000
149 Alprasolaam 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 Atsetüülitud oopium toode, mis saadakse oopiumi või ekstraheeriva oopiumi atsetüülimisel ja mis sisaldab lisaks oopiumi alkaloididele ka atsetüülkodeiini, monoatsetüülmorfiini, diatsetüülmorfiini või nende segu 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Aminorex 2-amino-5-fenüül-2-oksasoliin 2934910000 2922197000
151 Aprofen tharen 7-[(10,11-dihüdro-5H-dibenso [a, d] tsüklohepteen-5-üül) amino] heptaanhape 3003900000 3004900002 3004900009
152 Amineptiin 7-[(10,11-dihüdro-5H-dibenso (a, d) tsükloheptaan-5-üül) amino] heptaanhape 2922498500
153 Amobarbitaal barbamiil 5-etüül-5- (3-metüülbutüül) barbituurhape, 5-etüül-5-isopentüülbarbituurhape 29335390003
154 Amfepramon dietüülpropioon 2- (dietüülamino) propiofenoon 2922310000
155 Amfetamiin (fenamiin) ja fenamiini sisaldavad ravimid (amfetamiin) (+/-)-2-amino-1-fenüülpropaan (+/-)-alfa-metüülfenetüülamiin 2921460000
156 BDB [L- (3,4-metüleendioksüfenüül) -2-butaanamiin] 2932990000
157 Barbital 5,5-dietüülbarbituurhape 2933531000
158 Bensfetamiin N-bensüül-N-alfa-dimetüülfenetüülamiin 2921460000
159 Brolamfetamiin DOB 2,5-dimetoksü-4-bromoamfetamiin-(+/-)-4-bromo-2,5-dimetoksü-alfa-metüülfenetüülamiin 2922290000
16 Atsetüülkodeiin 2939190000
160 Bromasepaam 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Brotizolaam 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 Butalbital 5-allüül-5-isobutüülbarbituurhape 2933539000
163 Butobarbitaal 5-butüül-5-etüülbarbituurhape 2933539000
164 Vinüülbitaal 5- (1-metüülbutüül) -5-vinüülbarbituurhape 2933539000
165 Galazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Haloksasolaam 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Glutetimiid noxiron 2-etüül-2-fenüülglutarimiid 2925120000
168 Naatriumhüdroksübutüraat ja muud hüdroksübutüürhappe soolad gamma hüdroksüvõihape (GHB) 2918199800
169 Deksamfetamiin (+)-2-amino-1-fenüülpropaan (+)-alfa-metüülfenetüülamiin 2921460000
17 Bezitramiid 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 Dekstrometorfaan 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Delorazepam 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 Diasepaam 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 DEET (dietüültrüptamiin) N, N-dietüültrüptamiin; 3- [2- (dietüülamino) etüül] indool 2939790000 2939800000
174 Dimetoksüamfetamiin DMA (+/-)-2,5-dimetoksü-alfa-metüülfenetüülamiin 2922290000
175 DMGP (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 DMT (dimetüültrüptamiin) N, N-dimetüültrüptamiin 3- [2- (dimetüülamino) etüül] indool 2939790000 2939800000
177 TEE (+/-)-4-etüül-2,5-dimetoksü-alfa-fenetüülamiin, dl-2,5-dimetoksü-4-etüül-alfa-metüülfenüületüülamiin 2922290000
178 DOH d, L-2,5-dimetoksü-4-kloro-amfetamiin 2922290000
179 Meskaliini sisaldavad kaktused 1211908609
18 Benzetidiin 1- (2-bensüüloksüetüül) -4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933399900
180 Kass katiini ja (või) katinooni sisaldavad Catha edulis taimede lihvimata võrsed ja lehed, terved ja purustatud, nii kuivatatud kui ka kuivatamata 1211908609
181 Zolpideem N, N, 6-trimetüül-2-p-tolüüllimidaso [1,2-a] püridiin-3-atseetamiid 2933998008
182 Kamazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Katin d-norpseudoefedriin d-treo-2-amino-1-hüdroksü-1-fenüülpropaan, (+)-(S) -alfa-[(S) -1-aminoetüül] bensüülalkohol 2939430000
184 Ketasolaam 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 Ketamiin 2- (o-klorofenüül) -2-metüülaminotsükloheksanoon 2922390000
186 Katinoon (-)-alfa-aminopropiofenoon, (-)-(S) -2-aminopropiophenone 2939790000 2939800000
187 Klobasaam 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Kloksasolaam 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 Klonasepaam 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 Bensüülmorfiin 3-O-bensüülmorfiin 2939190000
190 Klorasepaat 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Klotsepaam 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Klonidiin klonidiin 2933299000
193 Käsitöö khat preparaadid lihastamata võrsete ja taimede lehtede töödeldud tooted, mis sisaldavad liigi Catha edulis taimi ja sisaldavad psühhotroopseid aineid 1302199000
194 käsitöölised peyote preparaadid perekonna Lophophora taimede töödeldud tooted, mis sisaldavad meskaliini 1302199000
195 käsitööpsilokübi preparaadid Psilocybe perekonna seente mis tahes osast valmistatud töödeldud tooted, mis sisaldavad psilotsiini ja / või psilotsübiini 1302199000
196 käsitsi valmistatud preparaadid ürdist efedrast perekonna Ephedra taimede töödeldud tooted, mis sisaldavad psühhotroopseid aineid 1302140000
197 kodused preparaadid pseudoefedriinist või pseudoefedriini sisaldavatest valmististest 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 käsitöötooted fenüülpropanoolamiinist või fenüülpropanoolamiini (norefedriini) sisaldavatest valmististest 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 omatehtud efedriinipreparaadid või efedriini sisaldavad valmistised 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Alfameprodiin alfa-3-etüül-1-metüül-4-fenüül-4-propionoksüpiperidiin 2933399900
20 Betameprodiin beeta-3-etüül-1-metüül-4-fenüül-4-propionoksüpiperidiin 2933399900
200 Levamfetamiin 1-alfa-metüülfenüületüülamiin, (-)-(R) -alfa-metüülfenetüülamiin 2921460000
201 levometamfetamiin 1-N-alfa-dimetüülfenüületüülamiin, (-)-N-alfa-dimetüülfenetüülamiin 2939710000
202 Lefetamiin (-)-1-dimetüülamino-1,3-difenüületaan, (-)-1 N, N-dimetüül-1,2-difenüületüülamiin 2921460000
203 Levometorfaan (-)-3-metoksü-N-metüülmorfinaan 2933499000
204 (+) - lüseriid d-lüsergiid, LSD, LSD-25 (+)-N, N-dietüüllysergamiid (d-lüsergiinhappe dietüülamiid), 9,10-didehüdro-N, N-dietüül-6-metüülergoliin-8-beeta-karboksamiid 2939690000
205 Loprasolam 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Lorasepaam 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Lormetazepam 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 Mazindol 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 MBDB 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Betametadool beeta-6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heptanool 2922197000
210 Medasepaam 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Mesokarb sünnokarb 3- (alfa-metüülfenetiliin) -N- (fenüülkarbamoüül) südnoneimiin 2934910000
212 Meklokvaloon 3- (o-klorofenüül) -2-metüül-4 (3H) -kinasolinoon 2933550000
213 Meprobamaat 2-metüül-2-propüül-1,3-propaandiooldikarbamaat 2924110000
214 Metamfetamiin metamfetamiini ratsemaat, pervitiin (+)-2-metüülamino-1-fenüülpropaan, (+)-(S) -N-alfa-dimetüülfenetüülamiin 2939710000
215 Metüülfenidaat ritaliin 2-fenüül-2- (2-piperidüül) äädikhappe metüülester, metüül-alfa-fenüül-2-piperidiinatsetaat 2933330000
216 Metüülfenobarbitaal 5-etüül-1-metüül-5-fenüülbarbituurhape 2933539000
217 Metipriloon 3,3-dietüül-5-metüül-2,4-piperidiinioon 2933720000
218 MDMA dl-3,4-metüleendioksü-N, alfa-dimetüülfenüületüülamiin, (+/-)-N-alfa-dimetüül-3,4- (metüleendioksü) fenetüülamiin 2932990000
219 Meskaliin 3,4,5-trimetoksüfenetüülamiin 2939790000 2939800000
22 Betaprodin beeta-1,3-dimetüül-4-fenüül-4-propionoksüpiperidiin 2933399900
220 Metakvaloon 2-metüül-3-o-tolüül-4 (3H) -kinasolinoon 2933550000
221 Efedron metatinoon 2- (metüülamino) -1-fenüülpropanoon-1-oon 2939490000
222 Mefenorex dl-N- (3-kloropropüül) alfa-metüülfenetüülamiin 2921460000
223 Midasolaam 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-metüülaminoreks (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 MMM JAH dl-5-metoksü-3,4-metüleendioksü-alfa-metüülfenüületüülamiin, 5-metoksü-alfa-metüül-3,4- (metüleendioksü) fenetüülamiin 2932990000
226 2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksüfenetüülamiin 2922290000
227 4-MTA alfa-metüül-4-metüültiofenetüülamiin 2930909509
228 Nimetazepam 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Nitrasepaam 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Beetatsetüülmetadool beeta-3-atsetoksü-6-dimetüülamino-4,4-difenüülheptaan 2922197000
230 Nordazepam 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Oksasepaam 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 Oksasolaam 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Paraheksiil 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 PMA 4-metoksü-alfa-metüülfenüületüülamiin, p-metoksü-alfa-metüülfenetüülamiin 2922290000
235 Pemoline 2-amino-5-fenüül-2-oksasoliin-4-oon 2934910000
236 Etaminaalne naatrium sombrevin, pentobarbitaal 5-etüül-5- (1-metüülbutüül) barbituurhape 2933539000
237 Peyote kõik perekonna Lophophora taimeosad, nii terved kui ka peenestatud, nii kuivatatud kui ka kuivatamata, sisaldavad meskaliini 1211908609
238 Pinazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Pipradrool 1,1-difenüül-1- (2-piperidüül) -metanool 2933330000
24 Buprenorfiin norfine, bupranal 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Pürovaleron dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Prazepam 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 psilotsiin 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 Psilotsübiin 3- [2- (dimetüülamino) etüül] indool-4-üüldivesinikfosfaat 2939790000 2939800000
244 Rolitsüklidiin 1- (1-fenüültsükloheksüül) pürrolidiin 2933998008
245 STP (MAJA) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Sekbutabarbitaal 5-sekbutüül-5-etüülbarbituurhape 2933539000
247 Secobarbitaal 5-allüül-5- (1-metüülbutüül) barbituurhape 29335390003
248 Tenamfetamiin MDA 3,4-metüleendioksüamfetamiin, alfa-metüül-3,4- (metüleendioksü) fenetüülamiin 2932990000
249 Tenotsüklidiin TPP 1- [1- (2-tienüül) tsükloheksüül] piperidiin 2934999000
25 Beeta-hüdroksü-3-metüülfentanüül N- [1- (beeta-hüdroksüfenetüül) -3-metüül-4-piperidüül] propionaniliid 2933399900
250 Temazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Tetrasepaam 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 tetrahüdrokannabinool 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 TMA (+/-)-3,4,5-trimetoksü-alfa-metüülfenetüülamiin 2922290000
254 Efedra ürt perekonna Ephedra mis tahes liigi taimede lihvimata võrsed, terved ja purustatud, nii kuivatatud kui ka kuivatamata, sisaldavad psühhotroopseid aineid 1211500000
255 Halcyon triasolaam 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 Fenasepaam 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Fenatiin 2933399900
258 Fenfluramiin 2921490009
259 Phendimetrasiin (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Beeta-hüdroksüfentanüül N- [1- (beeta-hüdroksüfenetüül) -4-piperidüül] propionaniliid 2933399900
260 Fenetülliin dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Fencampamiin dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Fenmetrasiin 3-metüül-2-fenüülmorfoliin 2934910000
263 Fenobarbitaal 5-etüül-5-fenüülbarbituurhape 2933531000
264 Fenproporex (+/-) - 3 - [(alfa -metüülfenüületüül) amino] propionitriil 2926300000
265 Phentermine alfa, alfa-dimetüülfenetüülamiin 2921460000
266 Fentsüklidiin FTP 1- (1-fenüültsükloheksüül) piperidiin 2933330000
267 Fludiasepaam 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Flunitrasepaam 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 Flurazepam 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 Hashish marihuaana, kanepivaik spetsiaalselt valmistatud segu eraldatud vaigust, kanepitaimede õietolmust või segu, mis on valmistatud kanepitaimede pealsete töötlemisel (jahvatamisel, pressimisel jne) erinevate täiteainetega, olenemata antud vormist, ja mis sisaldavad 1301900000
270 Klordiasepoksiid 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Tsüklobarbitaal 5- (1-tsüklohekseen-1-üül) -5-etüülbarbituurhape 2933539000
272 Zipeprol alfa- (alfa-metoksübensüül) -4- (beeta-metoksüfenetüül) -1-piperasiinetanool 2933599500
273 Estazolaam 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Escodol narkootiline anesteetikum: vesilahus ampullides sisaldab 1 ml 0,02 g promedooli, 0,0005 g skopolamiini ja 0,025 g efedriinvesinikkloriidi 3003410000 3004410000
275 Etüül -loflasepaat этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Etitsüklidiin N-etüül-1-fenüültsükloheksüülamiin 2921490009
277 Etrüptamiin 3- (2-aminobutüül) indool 2933998008
278 Etüülamfetamiin N-etüülamfetamiin N-etüül-alfa-metüülfenüületüülamiin 2921460000
279 Etinaat 1-etünüültsükloheksanolkarbamaat 2924240000
279.1 Gammabutürolaktoon 2932202000
28 Heroiin diatsetüülmorfiin 2939110000
280 Etüülvinool этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-T-7 2,5-dimetoksü-4-N-propüültiofenetüülamiin 2930909509
282 Bzp N-bensüülpiperasiin 2933599500
283 N-metüülefedroon 2922390000
284 TFMPP 1- (3-trifluorometüülfenüül) piperasiin) 2933599500
285 N-hüdroksü tenamfetamiin N-hüdroksü-MDA (+/-)- N- [alfa-metüül-3,4- (metüleendioksü) fenetüül] hüdroksüülamiin 2932209000
286 N-etüül-tenamfetamiin N-etüül-MDA (+/-)-N-etüül-alfa-metüül-3,4- (metüleendioksü) fenetüülamiin 29322090003
287 N-dimetüülamfetamiin 2921490009
288 Sünteetilised kannabinoidid:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP -47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-pentüül-1 H-indool-3-üül- (1-naftüül) metaan 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-pentüül-3- (1-naftoüül) indool 2933998008
288.26 JWH-116 1-etüül-1-tsentüül-3- (1-naftoüül) indool 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP -47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP -47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-butüül-1 H-indool-3-üül) (naftaleen-1-üül) metanoon 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 tramadool (+) - trans -2 - [(dimetüülamino) metüül] -1- (m -metoksüfenüül) tsükloheksaanvesinikkloriid 2922500000
29 Hüdrokodoon dihüdrokodeinoon, 4,5-epoksü-3-metoksü-17-metüül-6-morfinaan 2939110000
290 parameetrifedroon 2- (metüülamino) -1- (4-metüülfenüül) propaan-1-oon 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MEO-DALT N, N-diallüül-5-metoksütrüptamiin 2933998008
293 2C-E 4-etüül-2,5-dimetoksüfenetüülamiin 2922290000
294 Butüloon 2-metüülamino-1- (3,4-metüleendioksüfenüül) butaan-1-oon 2932990000
295 Butorfanool 17- (tsüklobutüülmetüül) morfinaan-3,14-diool 2933499000
296 1,4-dibensüülpiperasiin 1,4-dibensüülpiperasiin 2933599500
297 Dimetüülkatinoon N-metüülefedroon, 2- (dimetüülamino) -1-fenüülpropaan-1-oon 2939790000 2939800000
298 Jämedam salvei leht lehe liik taimest Salvia divinorum 1211908609
299 3,4-metüleendioksüpürovaleroon 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Alfametadool alfa-6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heptanool 2922197000
30 Hüdroksüpetidiin 4-meta-hüdroksüfenüül-1-metüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933399900
300 Metüüloon 3,4-metüleendioksü-N-metüülkatinoon 2939790000 2939800000
301 Metüülfenüülpiperasiin 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Metoksüfenüülpiperasiin 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Nafiron 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Para-metüülamfetamiin 2-amino-1- (4-metüülfenüül) propaan 2921490009
305 Para-metüületkatinoon 2- (etüülamino) -1- (4-metüülfenüül) propaan-1-oon 2939790000 2939800000
306 Para-fluoroamfetamiin 2-amino-1- (4-fluorofenüül) propaan 2921490009
307 Mis tahes seente viljakeha (mis tahes osa), mis sisaldab psilotsübiini ja / või psilotsiini 1211908609
308 Salvinorin A. 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Hawaii roosi seemned taimeliigi Argyrea nervosa seemned 1209999100 1211908609
31 Hüdromorfinool 14-hüdroksühüdromorfiin 2939190000
310 Tianeptiin koaksiil 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Fluorometkatinoon 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Fluorofenüülpiperasiin 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Klorofenüülpiperasiin 1- (3-klorofenüül) piperasiin, meta-klorofenüülpiperasiin 2933599500
314 Sinised lootose õied ja lehed liigi Nymphea caerulea taime lilled ja lehed 1211908609
315 Etkatinoon N-etüülkatinoon, 2- (etüülamino) -1-fenüülpropaan-1-oon 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-metüleendioksü-fenüül) -2-nitroprop-1-een 2932990000
317 3- (1-naftoüül) indool (1-naftüül) (1 H-indool-3-üül) metanoon 2933998008
318 AMT ja selle tuletisinstrumendid, välja arvatud tuletisinstrumendid, mis on käesolevas jaos esitatud iseseisvate positsioonidena alfa metüültrüptamiin 293399800
319 (Naftaleen-1-üül) (1H-pürrool-3-üül) metanoon ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaos iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid (naftaleen-1-üül) (1 H-pürrool-3-üül) metanoon 293399800
32 Hüdromorfoon dihüdromorfinoon 2939110000
320 (naftaleen-1-üül) (4-pentüüloksünaftaleen-1-üül) metanoon ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaos iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid (naftaleen-1-üül) (4-pentüüloksünaftaleen-1-üül) metanoon 2914500000
321 Modafiniil [((difenüülmetüül) sulfinüül) atseetamiid] 2930909509
322 Nalbuphin [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-butanoüül-1-metüülindool [1- (1-metüül-1H-indool-3-üül) butaan-1-oon] ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Dimetokaiin [(3-dietüülamino-2,2-dimetüülpropüül) -4-aminobensoaat 2922498500
325 3-adamantoüülindool ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid [(adamantaan-1-üül) (1 H-indool-3-üül) metanoon 293399800
326 2-amino-1-benso [1,2-b: 4,5-b '] difuraan-4-üületaan ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-aminoindaan ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid 2-aminoindaan 2921490009
328 7-atsetoksümitraginiin 293399800
329 3-bensoüülindool ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaos sõltumatutena loetletud derivaadid [(1H-indool-3-üül) fenüülmetanoon] 293399800
33 Desomorfiin dihüdrodeoksümorfiin 2939190000
330 5-hüdroksü-N-metüültrüptamiin ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid 5-hüdroksü-N-metüültrüptamiin 293399800
331 7-hüdroksümitraginiin 7-hüdroksümitraginiin 293399800
332 2,5-dimetoksüfenetüülamiin ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaos iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid 2,5-dimetoksüfenetüülamiin 2922290000
333 metoksetamiin ja selle derivaadid, välja arvatud tuletisinstrumendid, mis on käesolevas jaos esitatud iseseisvate positsioonidena [2- (3-metoksüfenüül) -2- (etüülamino) tsükloheksanoon] 2922500000
334 mitragynine ja selle derivaadid, välja arvatud tuletisinstrumendid, mis on käesolevas jaos esitatud iseseisvate positsioonidena 9-metoksü-kornanantiin 293399800
335 JWH-17 ja selle tuletisinstrumendid, välja arvatud tuletisinstrumendid, mis on käesolevas jaos loetletud iseseisvate objektidena E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-naftoüülindool ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid [(1H-indool-3-üül) naftaleen-1-üül) metanoon] 293399800
337 (piperidiin-2-üül) difenüülmetaan ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaos iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid (piperidiin-2-üül) difenüülmetaan 2933399900
338 (pürrolidiin-2-üül) difenüülmetaan ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaos iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid (pürrolidiin-2-üül) difenüülmetaan 293399800
339 2-tiofeen-2-üületüülamiin ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid 2-tiofeen-2-üületüülamiin 2934999000
34 Dihüdroetorfiin 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-fenüülpiperasiin ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid 1-fenüülpiperasiin 2933599500
341 1-fenüültsükloheksüülamiin ja selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid 1-fenüültsükloheksüülamiin 2921490009
342 6-deoksükodeiin 2939190000
343 fenüülatsetüülindool selle derivaadid, välja arvatud käesolevas jaotises iseseisvate positsioonidena sisalduvad derivaadid [1- (1 H-indool-3-üül) -2-fenüületanoon] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-fluoropentüül) -3- (naftaleen-1-üül) indool 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-metüül-2,5-dimetoksüfenetüülamiin 2922290000
348 N-metüülbutüloon bk-MMBDB2- (dimetüülamino) -1- (3,4-metüleendioksüfenüül) butaan-1-oon 2932990000
349 Dimetüülmetatinoon 2- (metüülamino) -1- (dimetüülfenüül) propaan-1oon 2939790000 2939800000
35 Dekstromoramiid (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-metüleendioksü-2-aminoindaan 2932990000
351 Methedroon 2- (metüülamino) -1- (4-metoksüfenüül) propaan-1-oon 2922500000
352 Metoksetamiin 2- (3-metoksüfenüül) -2- (etüülamino) tsükloheksanoon 2922500000
353 MPA N-metüül-1- (tiofeen-2-üül) propaan-2-amiin 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-metoksü-alfa-metüültrüptamiin 293399800
355 Alfa metüültrüptamiin 1- (1 H-indool-3-üül) -2-aminopropaan 293399800
356 2-aminoindaan 2-aminoindaan 2921490009
357 5-jodo-2-aminoindaan 5-jodo-2-aminoindaan 2921490009
358 Para-metüülmetamfetamiin 2- (metüülamino) -1- (4-metüülfenüül) propaan 2939710000
359 Para-metüülefedriin 2- (metüülamino) -1- (4-metüülfenüül) propanool-1 2939490000
36 Dekstropropoksüfeen ibuproksüroon, proksüvoon, spasmoproksüvaloon -(+)-4-dimetüülamino-1,2-difenüül-3-metüül-2-butanoolpropionaat 2922140000
360 (1-pentüül-1 H-indool-3-üül) (2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül) metanoon (1-pentüül-1 H-indool-3-üül) (2,2,3,3 tetrametüültsüklopropüül) metanoon 293399800
361 Fluorometamfetamiin 2- (metüülamino) -1- (fluorofenüül) propaan 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 APB 5- (2-aminopropüül) bensofuraan 6- (2-aminopropüül) bensofuraan 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2- (4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül) -M- (2-metoksübensüül) etaanamiin 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (adamantaan-1-üül) -1-pentüül-1 H-indool-3-karboksamiid 293399800
37 Diampromiid N- [2- (metüülfenetüülamino) -propüül] propionaniliid 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (adamantaan-1-üül) -1-pentüül-1 H-indasool-3-karboksamiid 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-propüül-2,5-dimetoksüfenetüülamiin 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-heptüül-1 H-indool-3-üül) (2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül) metanoon (1-heptüül-1 H-indool-3-üül) (2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül) metanoon 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-metoksüfentsüklidiin 1- (1- (4-metoksüfenüül) tsükloheksüül) piperidiin 2933399900
379 Etüülfenidaat 2-fenüül-2- (piperidiin-2-üül) äädikhappe etüülester 2933399900
38 Diatsetüülmorfiin 2939110000
380 Isomeerid, sealhulgas I loendis nimetatud ainete ja ainete stereoisomeerid, juhul kui selliste isomeeride, sealhulgas stereoisomeeride olemasolu on selle keemilise nimetuse raames võimalik.
381 Estrid on keerulised ja lihtsad I lisas loetletud vahenditest ja ainetest.
382 I lisas loetletud ainete ja ainete soolad, kui selliste soolade olemasolu on võimalik.
383 Segud, mis sisaldavad I lisas loetletud ravimeid ja aineid mis tahes kujul ja füüsikalises olekus, olenemata nende sisaldusest selles segus, välja arvatud I nimekirjas loetlemata kombineeritud ravimid.
39 Dihüdrokodeiin 4,5-epoksü-6-hüdroksü-3-metoksü-N-metüülmorfinaan 2939110000
4 Alfaprodin alfa-1,3-dimetüül-4-fenüül-4-propionoksüpiperidiin 2933399900
40 Dihüdromorfiin 7,8-dihüdromorfiin 2939190000
41 Dimenoksadool 2-dimetüülaminoetüül-1-etoksü-1,1-difenüülatsetaat 2922197000
42 Dimepheptanol 6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heptanool 2922197000
43 Dimetüültiambuteen 3-dimetüülamino-1,1-di- (2-tienüül) -1-buteen 2934999000
44 Dioxafetil butyrate etüül-4-morfolino-2,2-difenüülbutüraat 2934999000
45 Dipipanoon 4,4-difenüül-6-piperidiin-3-heptanoon 2933330000
46 Difenoksülaat 1- (3-tsüano-3,3-difenüülpropüül) -4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933330000
47 Difenoksiin 1- (3-tsüano-3,3-difenüülpropüül) -4-fenüülisonipekotiinhape 2933330000
48 Dietüüültiambuteen 3-dietüülamino-1,1-di- (2'-tienüül) -1-buteen 2934999000
49 Drotebanol 3,4-dimetoksü-17-metüülmorfinaan-6-beeta-14-diool 2933499000
5 Alfaatsetüülmetadool alfa-3-atsetoksü-6-dimetüülamino-4,4-difenüülheptaan 2922197000
50 Isometadoon 6-dimetüülamino-5-metüül-4,4-difenüül-3-heksanoon 2922390000
51 kapslid, mis sisaldavad 30 mg kodeiini ja 10 mg fenüültoloksamiini 3003490000 3004490009
52 Ketobemidoon 4-meta-hüdroksüfenüül-1-metüül-4-propionüülpiperidiin 2933330000
53 Clonitazen (2-para-klorobensüül) -1-dietüülaminoetüül-5-nitrobensimidasool 2933998008
54 Kodeiin 3-metüülmorfiin 2939110000
55 Kodeiin-N-oksiid 2939190000
56 Kodoksim dihüdrokodeinoon-6-karboksümetüüloksiim 2939190000
57 Kokaiin bensoüülekgoniini metüülester 2939710000
58 Koka leht kokaiinpõõsa leht, mis sisaldab ökogeniini, kokaiini ja teisi ökogeeni alkaloide 1211300000
59 3-monoatsetüülmorfiin 2939190000
6 Alfentaniil alfentanüül N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-monoatsetüülmorfiin 2939190000
61 Kokaiinipõõsas perekonna Erythroxylon mis tahes liigi taim 1211908609
62 Moonikõrre ekstrakt moonikõrre kontsentraat, ekstraheerimisopium tooraine farmaatsiatööstusele 1302110000 2939110000
63 Levomoramiid (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Levorfanool lemoran (-)-3-hüdroksü-N-metüülmorfinaan 2933410000
65 Levofenatsilmorfan (-)-3-hüdroksü-N-fenatsüülmorfinaan 2933499000
66 Moonikõrs narkootiliselt aktiivseid oopiumi alkaloide sisaldavad mis tahes Papaver perekonna taime mis tahes osad (nii terved kui ka purustatud, nii kuivatatud kui ka kuivatamata, välja arvatud küpsed seemned) 1211400000
67 Kanep арихуана valmis segu nii kuivatatud kui ka kuivatamata, nii purustatud kui ka purustamata perekonna Cannabis taimeosadest (välja arvatud juurestik), mis sisaldab tetrahüdrokannabinooli mis tahes isomeere 1211908609
68 Kanepiõli räsiõli, kanepiekstrakt aine, mis on saadud perekonna Cannabis taimeosadest, ekstraheerides (ekstraheerides) tetrahüdrokannabinooli isomeere ja nendega kaasnevaid kannabinoole erinevate lahustite või rasvadega; võib esineda lahuse või viskoosse massina 1302199000
69 Metadoon d-metadoon, L-metadoon, fenadoon, dolofiin 6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heptanoon 2922310000
7 p-amino-propiofenoon (PAPP) ja selle optilised isomeerid (tsüaniidide vastumürk) 2922390000
70 Metadoon on vaheühend 4-tsüano-2-dimetüülamino-4,4-difenüülbutaan 2926300000
71 Metasotsiin 2'-hüdroksü-2,5,9-trimetüül-6,7-bensomorfaan 2933399900
72 Metüüldesorfiin 6-metüül-delta-6-deoksümorfiin 2939190000
73 Metüüldihüdromorfiin 6-metüüldihüdromorfiin 2939190000
74 Metopon 5-metüüldihüdromorfinoon 2939190000
75 Mirofin müristüülbensüülmorfiin 2939190000
76 Piimmahl erinevat tüüpi moonidest, mis ei ole oopium või õlimagun, kuid sisaldavad moonide alkaloide, mis on kantud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja 1302110000
77 Moramid, vahepealne 2-metüül-3-morfolino-1,1-difenüülpropaankarboksüülhape 2934999000
78 Morferidiin 1- (2-morfolinoetüül) -4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2934999000
79 Morphilong preparaat, mis koosneb 0,5% morfiinvesinikkloriidi lahuse segust 30% polüvinüülpürrolidooni vesilahuses molekulmassiga 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Anileridiin anileridiin 1-para-aminofenetüül-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester 2933330000
80 Morfiin 7,8-dehüdro-4,5-epoksü-3,6-dihüdroksü-N-metüülmorfinaan 2939110000
81 Morfiin-N-oksiid 3,6-dihüdroksü-N-metüül-4,5-epoksümorfiin-7-N-oksiid 2939190000
82 Morfiinmetobromiid ja teised morfiin metüülbromiid morfiin metobromiid ja muud viievalentsed morfiini lämmastiku derivaadid, sealhulgas N-oksümorfiin, millest üks on N-oksükodeiin 2939190000
83 MPPT IPFP 1-metüül-4-fenüül-4-piperidinoolpropionaat (eeter) 2933399900
84 3-metüültiopentanüül N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-metüülfentanüül N- (3-metüül-1-fenetüül-4-piperidüül) propionaniliid 2933399900
86 Nikodikodin 6-nikotinüüldihüdrokodeiin 2939190000
87 Nikokodin 6-nikotinüülkodeiin 2939190000
88 Nikomorfiin 3,6-dinikotinüülmorfiin 2939110000
89 Noratsimetadool (+/-)-alfa-3-atsetoksü-6-metüülamino-4,4-difenüülheptaan 2922197000
9 Atsetüülhüdrokodeiin atsetüüldihüdrokodeiin, tebakon 6-atsetoksü-3-metoksü-N-metüül-4,5-epoksümorfinaan 2939190000
90 Norcodeine N-dimetüülkodeiin 2939190000
91 Norlevorfanool (-)-3-hüdroksümorfinaan 2933499000
92 Normetadoon 6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heksanoon 2922310000
93 Normorfiin dimetüülmorfiin või N-dimetüülitud morfiin 2939190000
94 Norpipanone 4,4-difenüül-6-piperidino-3-heksanoon 2933399900
95 Oksükodoon tekodin 14-hüdroksühüdrokodeinoon 2939110000 3003 3004
96 Oksükodoon + naloksoon 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Oksümorfoon 14-hüdroksühüdromorfinoon 2939110000
98 Omnopon oopiumalkaloidhüdrokloriidide segu pulbrina: 48–50 % morfiini, 32–35 % teisi oopiumi alkaloide 1 ml 1 % lahuses: morfiinvesinikkloriid - 0,0067 g, narkootiin - 0,0027 g, papaveriinvesinikkloriid - 0,00036 g, kodeiin - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Oopium (k.a meditsiiniline) - oopiumi- või õlimaguni hüübinud mahl 1302110000 3003 3004

 

Märkus:

Aine määramine sellesse nimekirja kantud vastavale narkootilisele, psühhotroopsele ainele või nende lähteainele ei sõltu sellest, milliseid kaubamärke (kaubandus), sünonüüme või lühendeid selle nimetusena kasutatakse.

Kombineeritud ravimite puhul, mis sisaldavad lisaks sellesse loetellu kantud ainet või ainet ka teisi farmakoloogiliselt aktiivseid komponente, määratakse kontroll individuaalselt, lisades selle kombineeritud ravimi sellesse loetellu.

Selles loetelus näidatud ainete kontsentratsioon määratakse segus (lahuses) oleva aine massiosa põhjal.

Selle loendi kasutamiseks on vaja juhinduda TN -koodina FEA TS ja rahvusvaheline registreerimata või muu ebateaduslik nimetus või narkootilise, psühhotroopse aine või nende lähteaine keemiline nimetus või lühikirjeldus.

Narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete tolliterritooriumile importimise, tolliterritooriumilt väljaveo ja tolliliidu tolliterritooriumi kaudu läbiviimise korra eeskirjad

Vene Föderatsioonis, Vene Föderatsiooni uimastikaubanduse kontrolli talitus (Venemaa föderaalne narkokontrolli talitus) ja föderaalne tervishoiu ja sotsiaalse arengu järelevalveamet (Roszdravnadzor), vt valitsuse korraldust Vene Föderatsiooni 1567 nr 23.09.2010-r.

 1. Määrus narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete tolliterritooriumile importimise, tolliterritooriumilt eksportimise ja tolliterritooriumi kaudu läbimise transiidi korra kohta (edaspidi - määrus) töötati välja vastavalt lepingule kaupade väliskaubanduse litsentsimise eeskirjade kohta, 9. juuni 2009 (edaspidi "leping") ja kokkuleppe kohta kaupade väliskaubandust mõjutavate meetmete kehtestamise ja kohaldamise korra kohta ühel tolliterritooriumil aastal seos kolmandate riikidega, 9. juuni 2009.
 2. Sätet kohaldatakse juriidiliste isikute suhtes, kes impordivad tolliterritooriumile, ekspordivad tolliterritooriumilt või transiit ühtse kaubanimekirja punktis 2.12 nimetatud narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete tolliterritooriumil, mille suhtes tolliliidu liikmesriigid Euraasia majanduse piires impordi või ekspordi keelde või piiranguid kohaldavad Ühenduse kaubanduses kolmandate riikidega (edaspidi taotlejad), samuti üksikisikud, kes impordivad või ekspordivad selliseid kaupu isiklikuks kasutamiseks.
 3. Narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete import ja (või) eksport juriidiliste isikute poolt toimub ühekordse litsentsi alusel, mille on väljastanud riigi volitatud riigiasutus - tolliliidu liige. millest taotleja on registreeritud (edaspidi - volitatud asutus).
 4. Üksikisikud võivad asjakohaste dokumentide olemasolul importida ja (või) eksportida piiratud koguses narkootilisi ja psühhotroopseid aineid isiklikuks kasutamiseks mõeldud ravimite kujul meditsiiniliste näidustuste korral, samuti lähteaineid riigi õigusaktides kindlaksmääratud kogustes. tolliliidu liige.
 5. Narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete transiit läbi tolliliidu liikmesriikide territooriumi toimub tolliliidu liikmesriikide rahvusvaheliste lepingutega kontrollitavate ravimite ringluse valdkonnas sätestatud sätete kohaselt ja ained, mis on määratletud ühtse kaubanimekirja punktis 2.12, mille suhtes kehtivad tolliliidu liikmesriikide impordi või ekspordi keelud või piirangud Euraasia Majandusühenduse raames kolmandate riikidega kauplemisel.
 6. Volitatud asutus väljastab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete impordi ja (või) ekspordi litsentse, võttes arvesse riigi - narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tolliliidu liikme - vajadusi.
 7. Litsentsi saamiseks esitab taotleja volitatud asutusele lepingu artikli 3 lõikes 3 sätestatud dokumendid.
  Narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete eksportimisel esitab taotleja volitatud asutusele impordiloa pädeva asutuse väljastatud impordiloa (originaali või selle notariaalselt kinnitatud koopia).
  Narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete transiidi läbiviimisel läbi tolliliidu liikmesriikide tolliterritooriumi esitab taotleja volitatud asutusele täiendavalt pädeva asutuse väljastatud impordiloa (originaali või selle notariaalselt kinnitatud koopia) importiva riigi eksportija ja ekspordiloa koopia, kui importiva või eksportiva riigi nõuetest ei tulene teisiti.
 8. Kui vastavalt tolliliidu liikmesriigi õigusaktidele teeb loa väljastamise otsuse volitatud asutus kokkuleppel teiste tolliliidu liikmesriigi täitevvõimudega, siis taotleja lisaks lepingu artikli 3 lõikes 3 nimetatud dokumendid, esitavad täitevvõimu volitatud organile dokumendid, mis kinnitavad narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete impordi ja (või) ekspordi võimalust.
  Koordineerivale asutusele esitatud dokumentide läbivaatamise tähtaja määrab riik - tolliliidu liige.
 9. Lisaks lepingu artikli 6 lõikes 3 nimetatud põhjustele võib keelduda litsentsi ja dokumentide väljastamisest, mis kinnitavad narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete importimise ja (või) eksportimise võimalust, kui esitatud dokumendid sest käesoleva määruse lõigetes 7 ja 8 ei esitata, samuti tolliliidu liikmesriigi jaoks kehtestatud narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete vajaduse normi ületamise korral.
 10. Narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete import ja (või) eksport ning transiit, mis on ette nähtud hädaabi osutamiseks eriolukordades, toimub ilma litsentsita vastavalt liikmesriigi õigusaktidele. Tolliliit.
 11. Riigi taotleja - tolliliidu liige on kohustatud 10 kalendripäeva jooksul alates narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete impordi (ekspordi) kuupäevast teavitama selle riigi volitatud asutust, tegelikult imporditud (eksporditud) narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete kogused, sõidukitüüp, mida nende importimiseks (eksportimiseks) kasutati, samuti kauba üle tolliliidu tollipiiri liikumise koht ja kuupäev .
 12. Piiratud koguses narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete import ja (või) eksport esmaabikomplektides mere- (jõe) laevadel, rahvusvahelistes esmaabi andmiseks mõeldud lennukites toimub ilma litsentsita, kasutades selleks määratud kontrollimeetmeid. asjaomaste sõidukite registreerimisriigi õigusaktid ...
  Varudena kasutatavate lähteainete import ja (või) eksport õhu-, mere- (jõe- ja raudteesõiduki) seadmete ja tehniliste seadmete normaalse töö tagamiseks vajalikus koguses toimub ilma tollinõuetele vastava litsentsita. tarneid üle tollipiiri reguleerivad õigusaktid.
 13. Volitatud asutusel on õigus anda selgitusi (järeldusi) litsentside väljastamise küsimustes. Teave väljastatud selgituste (järelduste) kohta saadetakse Euraasia majanduskomisjonile.