МЕНЮ

Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsus nr 37 17.03.2022

Tolliliidu komisjoni teatud otsuste muutmise ja tolliterritooriumile imporditavate kaupade nimekirjade kinnitamise kohta EAEU EAEL liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete elluviimiseks.

Kooskõlas EAEL lepingu artiklitega 43 ja 45 29.05.2014. mai 16. aasta määruste lõige XNUMX EKRE (EAEU lepingu 1. mai 29.05.2014 lisa nr 7), Euraasia Kõrgema Majandusnõukogu 16. detsembri 1. aasta otsusega nr 98 kinnitatud EMÜ määruste lisa nr 23.12.2014 punktid XNUMX ja XNUMX jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete elluviimiseks EAEL liikmesriikide majapidajad OTSUSTAS EMÜ nõukogu:

1. Tolliliidu komisjoni 7. novembri 130. a otsuse nr 27.11.2009 "EAEL ühtse tolli- ja tariifiregulatsiooni kohta" punkti 7.1.39 täiendada järgmise sisuga punktidega 7.1.47 - XNUMX:

7.1.39. aasta otsuse lisa nr 1 kohasesse nimekirja kantud toiduained ja nende valmistamisel kasutatud tooted, mis imporditakse liidu tolliterritooriumile liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. EMÜ Nõukogu 37 nr 17.03.2022

7.1.40. Otsuse lisa nr 2 kohasesse loetellu kantud kaubad, mida kasutatakse liidu tolliterritooriumile imporditavate toiduainete tootmiseks ja müügiks liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. EMÜ Nõukogu nr 37 17.03. 2022. aasta

Nimetatud tariifivabastust antakse tingimusel, et liikmesriigi tolliasutusele esitatakse imporditud kauba sihtotstarbe kohta kinnitus, mille on välja andnud liikmesriigi põllumajanduspoliitika valdkonnas volitatud täitevorgan ja mis sisaldab teavet selliste kaupade valik, kogus, maksumus, samuti importivad organisatsioonid.

7.1.41. määruse lisa nr 3 kohasesse nimekirja kantud kaubad, mida kasutatakse liidu tolliterritooriumile imporditud ravimite tootmiseks liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. EMÜ Nõukogu nr 37 17.03. 2022. aasta

Nimetatud tariifivabastust antakse tingimusel, et liikmesriigi tolliasutusele esitatakse imporditud kauba sihtotstarbe kohta kinnitus, mille on välja andnud liikmesriigi tööstuspoliitika valdkonnas volitatud täitevorgan ja mis sisaldab teavet selliste kaupade valik, kogus, maksumus, samuti importivad organisatsioonid.

7.1.42. aasta otsuse lisa nr 4 kohasesse nimekirja kantud elektroonikatoodete tootmiseks kasutatavad kaubad, mis imporditakse liidu tolliterritooriumile liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. EMÜ Nõukogu nr 37 17.03. 2022. aasta

Nimetatud tariifivabastust antakse tingimusel, et liikmesriigi tolliasutusele esitatakse imporditud kauba sihtotstarbe kohta kinnitus, mille on välja andnud liikmesriigi tööstuspoliitika valdkonnas volitatud täitevorgan ja mis sisaldab teavet selliste kaupade valik, kogus, maksumus, samuti importivad organisatsioonid.

7.1.43. aasta otsuse lisa nr 5 kohasesse loetellu kantud digitaaltehnoloogia arendamiseks kasutatavad kaubad, mis imporditakse liidu tolliterritooriumile liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. EMÜ Nõukogu nr 37 17.03. 2022. aasta

Nimetatud tariifivabastust antakse tingimusel, et liikmesriigi tolliasutusele esitatakse imporditud kauba sihtotstarbe kohta kinnitus, mille on väljastanud liikmesriigi infotehnoloogia valdkonnas volitatud täitevorgan ja mis sisaldab teavet selliste kaupade valik, kogus, maksumus, samuti importivad organisatsioonid.

7.1.44. aasta otsuse lisa nr 6 kohasesse nimekirja kantud kaubad, mida kasutatakse liidu tolliterritooriumile imporditud kergetööstustoodete tootmiseks liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. EMÜ Nõukogu nr 37 17.03. 2022. aasta

Nimetatud tariifivabastust antakse tingimusel, et liikmesriigi tolliasutusele esitatakse imporditud kauba sihtotstarbe kohta kinnitus, mille on välja andnud liikmesriigi tööstuspoliitika valdkonnas volitatud täitevorgan ja mis sisaldab teavet selliste kaupade valik, kogus, maksumus, samuti importivad organisatsioonid.

7.1.45. aasta otsuse lisa nr 7 kohasesse nimekirja kantud metallurgiatoodete tootmiseks kasutatavad kaubad, mis imporditakse liidu tolliterritooriumile liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. EMÜ Nõukogu nr 37 17.03. 2022. aasta

Nimetatud tariifivabastust antakse tingimusel, et liikmesriigi tolliasutusele esitatakse imporditud kauba sihtotstarbe kohta kinnitus, mille on välja andnud liikmesriigi tööstuspoliitika valdkonnas volitatud täitevorgan ja mis sisaldab teavet selliste kaupade valik, kogus, maksumus, samuti importivad organisatsioonid.

7.1.46. EMÜ otsuse lisa nr 8 kohasesse nimekirja kantud ehitustööstuses kasutatavad kaubad, mis imporditakse liidu tolliterritooriumile liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. Volikogu 37.a. nr 17.03. 2022. aasta

Nimetatud tariifivabastust antakse tingimusel, et liikmesriigi tolliasutusele esitatakse imporditud kauba sihtotstarbe kohta kinnitus, mille on väljastanud liikmesriigi tööstuspoliitika valdkonnas volitatud täitevorgan ja mis sisaldab teavet. selliste kaupade valiku, koguse, maksumuse, aga ka importivate organisatsioonide kohta.

7.1.47. EMÜ otsuse lisa nr 9 kohasesse nimekirja kantud transporditööstuses kasutatavad kaubad, mis imporditakse liidu tolliterritooriumile liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks. Volikogu 37 nr 17.03.2022

Nimetatud tariifisoodustus antakse tingimusel, et liikmesriigi tolliasutusele esitatakse imporditud kauba sihtotstarbe kohta kinnitus, mille on välja andnud liikmesriigi transpordivaldkonnas volitatud täitevorgan ja mis sisaldab teavet selliste kaupade valik, kogus, maksumus, samuti impordiga tegelevad organisatsioonid.

*** Eelmistes lõikudes sätestatud tariifivabastused antakse sisetarbimisse lubamise tolliprotseduurile suunatud (suunatud) kaubale, mille kohta esitatakse kaubadeklaratsioon, ning kauba vabastamisel enne kaubadeklaratsiooni esitamine - kauba vabastamise taotlus enne kaubadeklaratsiooni esitamist, mis on registreeritud liikmesriigi tolliasutuses EMÜ Nõukogu otsuse nr 37 17.03 jõustumise päevast. 2022 kuni 30.09.2022 kaasa arvatud.

2. Tolliliidu komisjoni 15. juuli 728. a otsusega nr 15.07.2011 kinnitatud Teatud kaupade kategooriate kaupa tolliliidu ühisele tolliterritooriumile importimisel tollimaksuvabastuse kohaldamise korra punktis 7.1.38 on märgitud numbrid. "7.1.47" asendatakse numbritega "XNUMX".

3. Kinnitada EAEL liikmesriikide majanduse jätkusuutlikkuse suurendamisele suunatud meetmete rakendamiseks EAEL tolliterritooriumile imporditavate toiduainete ja nende valmistamisel kasutatavate kaupade loetelu vastavalt lisadele nr 1 - nr. 9 käesoleva otsuse juurde.

4. Käesolev otsus jõustub 10 kalendripäeva möödumisel selle ametlikust avaldamisest.

Allpool oleme koostanud mugava kokkuvõtliku tabeli selle lahenduse kõigi 9 rakenduse koodide leidmiseks. 

Oodake andmete laadimist ja vormindamist
Kaubad, millele antakse tariifseid soodustusi
TN_VED_EAEU Nimi Taotlus nr. id
ТН FEA EAEU Nimi
0106410001, 0106410002, 0106410003, 0106410009, 0106490009 Elusad loomad 1 1
0404100200, 0404100400, 0404100600, 0404101201, 0404101209, 0404101400, 0404101601, 0404101609, 0404102600, 0404102800, 0404103200, 0404103400, 0404103600, 0404103800, 0404104800, 0404105200, 0404105400, 0404105600, 0404105800, 0404106200, 0404107200, 0404107400, 0404107600, 0404107800, 0404108200, 0404108400 0404902100, 0404902300, 0404902900, 0404908100, 0404908300, 0404908900, XNUMX Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; piima looduslikest koostisosadest valmistatud tooted, suhkru- või muude magusainetega või ilma 1 2
0511100000, 0511998539 Loomsed saadused 1 3
0701100000, 0701901000, 0701905000, 0701909000 Kartulid, värsked või jahutatud 1 4
0703101100, 0703101900, 0703109000, 0703200000 Sibul; küüslauk 1 5
704901001 Valge kapsas 1 6
0706100001, 0706100009, 0706909001, 0706909009 Porgand, kaalikas, söögipeet ja muud samalaadsed söödavad juurviljad, värsked või jahutatud 1 7
1002100000 Rukis 1 8
1005101300, 1005101500, 1005101801, 1005101809, 1005109000 Mais 1 9
1108140000, 1108200000 Tärklis; inuliin 1 10
1206001000 Päevalilleseemned külvamiseks 1 11
1302201000, 1302329000, 1302390000 Köögiviljamahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar ja muud taimsed liimid ja paksendajad 1 12
1521100000 Taimsed vahad 1 13
1702110000, 1702305000, 1702500000, 1702609500, 1702907900, 1702909500 Muud suhkrud 1 14
1805000000 Kakaopulber ilma lisatud suhkru või muude magusaineteta 1 15
1901100000 Jaemüügiks pakendatud imikutele mõeldud valmistoidud 1 16
1901909800 Muud valmistoidud 1 17
2106909300, 2106909803, 2106909808 Muud toiduained 1 18
2202999100, 2202999500, 2202999900 Rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest saadud rasva sisaldav vesi 1 19
2905449100, 2905490000 Atsüklilised alkoholid 1 20
2922498500 Muud aminohapped 1 21
2930409000 Metioniin 1 22
3505101000, 3505105000, 3505109000, 3505201000, 3505203000, 3505205000, 3505209000 Dekstriinid ja muud modifitseeritud tärklised 1 23
3507909000 Ensüümid 1 24
3824995500 Rasvade emulgaatorid 1 25
3824601900 Sorbitool 1 26
2922410000 Lüsiin ja selle estrid; nende ühendite soolad 2 27
2933992000, 2933995000 Heterotsüklilised ühendid, mis sisaldavad heteroaatomi (te) lämmastiku 2 28
2940000000 Suhkur keemiliselt puhas 2 29
3105908000 Muud mineraal- või keemilised väetised 2 30
3808520000, 3808590001, 3808590005, 3808590009, 3808610001, 3808610002, 3808610003, 3808620001, 3808620002, 3808620003, 3808690001, 3808690002, 3808690003, 3808911000, 3808912000, 3808913500, 3808914500, 3808918000, 3808921000, 3808922000, 3808923000, 3808924000, 3808925000, 3808926000, 3808928000 3808931100, 3808931300, 3808931500, 3808931900, 3808932100, 3808932300, 3808932900, 3808933000, 3808939000, 3808941000, 3808943000, 3808948000, 3808992000, 3808998000 Keemilised kaitsevahendid, samuti taimede kasvuregulaatorid 2 31
3917101000, 3917109000 Tehiskestad, kõvastunud valkudest või tselluloosmaterjalidest 2 32
3920102500, 3920102800, 3920202900, 3920431009, 3920621905, 3920995900 Plastkile 2 33
3923100000 Kastid, kastid, korvid jms kaubad kaupade pakkimiseks 2 34
4804591000 Jõupaber ja jõuplaat 2 35
4810923000 Paber ja papp ainult ühe pleegitatud väliskihiga 2 36
6806100001 Mineraalvill (substraat köögiviljade kasvatamiseks) 2 37
8901901000 Laeva lasti ja lasti-reisijate ujuvrajatised 2 38
2903690000, 2903998000, 2904100000, 2906290000, 2907120000, 2907151000, 2910300000, 2914220000, 2914500000, 2914790000, 2915400000, 2917191000, 2917199000, 2918210000, 2918220000, 2918230000, 2918300000, 2920901000, 2921130000, 2921309900, 2921490009, 2922150000, 2922194000, 2922197000, 2922410000, 2922420000, 2923100000, 2923200000, 2923900009, 2924110000, 2924120000, 2924190009, 2924230000, 2924240000, 2924291000, 2925120000, 2925192000, 2925199500, 2925210000, 2925290000, 2932201000, 2932202000, 2932209000, 2933111000, 2933119000, 2933191000, 2933210000, 2933520000, 2933531000, 2933539000, 2933540000, 2933550000, 2933592000, 2933691000, 2933694000, 2933992000, 2933995000, 2934301000, 2934309000, 2934910000, 2934996001, 2934996009, 2935100000, 2935200000, 2935300000, 2935400000, 2935500000, 2935903000, 2935909009, 2936210000, 2936220001, 2936220009, 2936230000, 2936240000, 2936250000, 2936260000, 2936270000, 2936280000, 2936290001, 2936290009, 2936900001, 2936900002, 2936900009, 2940000000 Orgaanilised kemikaalid 3 39
3001201000, 3001209000, 3001902000, 3001909800 Organoteraapiaks ette nähtud näärmed ja muud organid 3 40
3002120002, 3002120003, 3002120004, 3002120005, 3002120009, 3002130000, 3002140000, 3002150000, 3002410000, 3002420000, 3002490001, 3002490009, 3002510000, 3002590000, 3002901000, 3002903000, 3002908000 Inimese veri; ravi-, profülaktika- või diagnostiliseks otstarbeks valmistatud loomaveri; immuunseerumid, muud verefraktsioonid ja immunoloogilised tooted 3 41
3004100001 3004100004 3004100005 3004100006 3004100007 3004100008 3004200001 3004200002 3004200004 3004200008 3004320001 3004320008 3004390001 3004390008 3004410000 3004420000 3004430000 3004490001 3004490008 3004500001 3004500002 3004500005 3004500006 3004500009 3004600000 3004900001, 3004900002, 3004900005, 3004900006, 3004900008 Segatud või segamata toodetest koosnevad ravimid (va rubriikide 3002, 3005 või 3006 kaubad) 3 42
3006101000, 3006103001, 3006103009, 3006109000, 3006300000, 3006400000, 3006500000, 3006600001, 3006600002, 3006600009, 3006700000 Muud farmaatsiatooted 3 43
2806100000 Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape) 4 44
2807000001 Väävelhape 4 45
2808000000 Lämmastikhape; sulfoniithapped 4 46
2811110000 Vesinikfluoriid (vesinikfluoriidhape) 4 47
2814200000 Ammoniaak vesilahuses 4 48
2903290000 Küllastumata atsükliliste süsivesinike klooritud derivaadid 4 49
2920907000 Muude anorgaaniliste hapete estrid, muud 4 50
3405909000 Puhastuspastad ja-pulbrid ning muud puhastusvahendid 4 51
3506100000 Tooted sobivad kasutamiseks liimide või adhesiividena jaemüügiks pakendatuna liimide või adhesiividena netomassiga kuni 1 kg 4 52
3707909000 Emulsioonid, sensibiliseeritud, muud 4 53
3919108000 Vulkaniseerimata loodusliku või sünteetilise kummiga kaetud ribad või teibid, muud 4 54
3920930000 Muud plaadid, lehed, kiled ja ribad aminoaldehüüdvaikudest 4 55
3921909000 Muud plastplaadid, -lehed, -kiled ja -ribad või -ribad 4 56
4016999708 Muud täispuhutavad tooted 4 57
6804210000 Veskikivid, lihvkivid, lihvkettad jms: aglomeeritud tehis- või looduslikest teemantidest 4 58
7020001000 Klaaskolvid termostele või muudele vaakumanumatele: sulatatud kvartsist või muust sulatatud ränidioksiidist 4 59
7419800000 Muud vasest tooted 4 60
7616999008 Muud alumiiniumist tooted 4 61
8101999000 Volfram ja tooted sellest, muud 4 62
8103990000 Tantaal ja tooted sellest, muud 4 63
8105900009 Koobaltkivi ja muud koobaltimetallurgia vahesaadused 4 64
8108909008 Titaan ja tooted sellest, muud 4 65
9603500009 Muud harjad, mis on masinate, seadmete või sõidukite osad 4 66
8523210000 8523293901 8523293902 8523293903 8523293904 8523293905 8523293906 8523293907 8523293908 8523493100 8523493900 8523495100 8523495900 8523499900 8523519900 8523809900 Plaadid, lindid, tahkis-mälumäluseadmed, "kiipkaardid" ja muud andmekandjad heli või muude nähtuste salvestamiseks, kas salvestatud või mitte 5 67
3204130000 Sünteetilised orgaanilised värvained: põhivärvid ja nende baasil valmistatud preparaadid 6 68
3902200000 Polüisobutüleen 6 69
5205120000, 5205130000, 5205220000 Puuvillane lõng (va õmblusniit), mis sisaldab vähemalt 85% massist puuvillakiude, jaemüügiks pakendamata 6 70
5206110000, 5206120000 Puuvillane lõng (va õmblusniit), mis sisaldab alla 85 massiprotsendi puuvillakiude, jaemüügiks pakendamata 6 71
5306103000 Linane lõng 6 72
5307100000, 5307200000 Rubriiki 5303 kuuluv džuudist või muudest niitekstiilkiududest lõng 6 73
5402190009, 5402200009, 5402330000, 5402440000, 5402470000 Sünteetilised multifilamentniidid (va õmblusniidid), jaemüügiks pakendamata, sh sünteetilised monofilamentniidid lineaartihedusega alla 67 dtex 6 74
5407100010, 5407100090, 5407201100, 5407201900, 5407209000, 5407300000, 5407410000, 5407420000, 5407430000, 5407440000, 5407510000, 5407520000, 5407530000, 5407540000, 5407613000, 5407619000, 5407720000, 5407730000, 5407740000, 5407810000, 5407820000, 5407910000, 5407920000, 5407930000, 5407940000, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Sünteetiliste filamentlõngade kangad, sh rubriigi 5404 materjalidest kangad 6 75
5408229000, 5408310000 Kunstfilamentlõngast kangad, sh rubriigi 5405 materjalidest kangad 6 76
5504100000 Kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata tehiskiud, viskoos 6 77
5506300000 Sünteetilised kiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud, akrüül või modakrüül 6 78
5509210000, 5509310000 Sünteeskiududest lõng (va õmblusniit), jaemüügiks pakendamata 6 79
5512199000, 5512999000 Sünteetilisest kiust kangad, mis sisaldavad 85 massiprotsenti või rohkem neid kiude 6 80
5513112000, 5513119000, 5513210000, 5513231000, 5513239000, 5513290000, 5513410000 Sünteeskiududest riie, mis sisaldab neid kiude alla 85 massiprotsendi ja mis on segatud peamiselt või eranditult puuvillakiududega ja mille ruutmass ei ületa 170 g/m2 6 81
5514220000 Sünteeskiududest riie, mis sisaldab neid kiude vähem kui 85 massiprotsenti, segatuna peamiselt või eranditult puuvillakiududega, ruutmeetrikaaluga üle 170 g/m2, polüesterkiududest, 3- või 4-lõngalisest toimsest koest, kaasa arvatud 6 82
5515119009, 5515139900, 5515191000, 5515193000, 5515199000 Muud sünteeskiududest kangad 6 83
2620996000 Peamiselt titaani sisaldavad räbu, tuhk ja jäägid 7 84
6806100008 Räbuvill, mineraalsilikaatvill jms mineraalvill (sh nende segud), lahtiselt, lehtedena või rullidena, muu 7 85
7106910001 Hõbemetallikang, mis sisaldab vähemalt 999 osa hõbedat 1000 osa sulami kohta 7 86
7108120001 Kuldplaadid, mille 995 osa sulami kohta on vähemalt 1000 osa kulda 7 87
7219221009 Muud lehtvaltstooted roostevabast terasest laiusega 600 mm või rohkem 7 88
7220208900 Korrosioonikindlast terasest valmistatud lehtvaltstooted, laiused alla 600 mm ja mis sisaldavad alla 2,5 massiprotsenti niklit 7 89
7612902000 Aerosoolide jaoks kasutatavad konteinerid 7 90
7901200000 Tsingi sulamid 7 91
8111001100 Toores mangaan; pulbrid 7 92
2508300000 Tulekindel savi 8 93
2509000000 Мел 8 94
2517102000 Paekivi, dolomiit ja muud lubjakivid, purustatud või purustatud 8 95
2529100000, 2529210001, 2529210009, 2529220000, 2529300000 päevakivi; leukiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit; fluoriit 8 96
2811290500 vääveldioksiid 8 97
2836200000 Dinaatriumkarbonaat 8 98
2915120000 Sipelghappe soolad 8 99
2917200000 Tsükloalkaan-, tsükloalkeen- või tsükloterpeenpolükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, happehalogeniidid, peroksiidid, peroksühapped ja nende derivaadid 8 100
2918120000 Viinhape 8 101
3824400000 Valmistatud lisandid tsemendile, mörtile või betoonile 8 102
3905290000 Vinüülatsetaadi või muude vinüülestrite polümeerid algkujul, muud 8 103
3912398500 Tselluloosi eetrid, muud 8 104
6810111000, 6810119000 Tsemendist, betoonist või tehiskivist valmistatud tooted 8 105
8407100001, 8407100003, 8407100007 Sädesüütega sisepõlemismootorid pöörleva või edasi-tagasi kolviga 9 106
8411110001, 8411121001, 8411123003, 8411123005, 8411123007, 8411128001, 8411128009, 8411222002, 8411222004, 8411228001, 8411910008, 8411990011 Turboreaktiiv- ja turbopropellermootorid, muud gaasiturbiinid 9 107
8412100001, 8412808001, 8412902001 Muud mootorid ja elektrijaamad 9 108
8526100009 Radariseadmed, muud 9 109
9014202009, 9014800000, 9014900000 Kompassid suuna määramiseks; muud navigatsioonivahendid ja instrumendid 9 110