Sellel saidil kasutatud terminoloogiasõnastikud

Selle sõnastiku kirjete arv on 6.
Otsige sõnastiku teemadest (regulaarsed väljendid on lubatud)

Sõnavara

Termin Määratlus
s.

teine

Vaatamiste arv - 87455
cr
sentigramm
Vaatamiste arv - 4282
cm / s
sentimeeter (id) sekundis
Vaatamiste arv - 4422
sm2
ruutsentimeetrit
Vaatamiste arv - 3751
sm3
kuupmeetrit
Vaatamiste arv - 3837
cN
santinyuton
Vaatamiste arv - 4280