Sellel saidil kasutatud terminoloogiasõnastikud

Selle sõnastiku kirjete arv on 6.
Otsige sõnastiku teemadest (regulaarsed väljendid on lubatud)

Sõnavara

Termin Määratlus
s.

teine

Vaatamiste arv - 87458
cr
sentigramm
Vaatamiste arv - 4282
cm / s
sentimeeter (id) sekundis
Vaatamiste arv - 4422
sm2
ruutsentimeetrit
Vaatamiste arv - 3751
sm3
kuupmeetrit
Vaatamiste arv - 3837
cN
santinyuton
Vaatamiste arv - 4280
Tööministeerium selgitas, kas tööandja peab väljastama palgatõendeid töötajale, kes õpib tööl.
23:15 15-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Lehel 1C: Loengusaalis on videosalvestus loengust kombinesooni arvestuse kohta jaotises "1C: Raamatupidamine 8" seoses FSBU 5/2019 jõustumisega.
22:18 15-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Gruusia sõjatee toimimise kohta teabe saamiseks peate võtma ühendust Venemaa Põhja-Osseetia erakorraliste olukordade ministeeriumi peadirektoraadiga Alania.
19:00 15-04-2021 Rohkem üksikasju ...