Sellel saidil kasutatud terminoloogiasõnastikud

Selle sõnastiku kirjete arv on 6.
Otsige sõnastiku teemadest (regulaarsed väljendid on lubatud)

Sõnavara

Termin Määratlus
s.

teine

Vaatamiste arv - 87461
cr
sentigramm
Vaatamiste arv - 4282
cm / s
sentimeeter (id) sekundis
Vaatamiste arv - 4422
sm2
ruutsentimeetrit
Vaatamiste arv - 3751
sm3
kuupmeetrit
Vaatamiste arv - 3837
cN
santinyuton
Vaatamiste arv - 4280
Maksuprotseduuride lihtsustamine võib tänu digitaalsete teenuste käivitamisele olla näide avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks hariduse, tervishoiu, tööhõive ja sotsiaalkaitse valdkonnas.
01:00 16-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Tööstus- ja kaubandusministeerium tegi ettepaneku laiendada käibemaksuvabastusi seadmete maaletoojatele, millel pole Venemaal analooge.
00:25 16-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Määrati Tashanta autokontrollipunktis riigipiiri Vene-Mongoolia lõigul puhkepäevad aprillis, mais ja juunis 2021.
23:29 15-04-2021 Rohkem üksikasju ...