МЕНЮ

Selgituste saamine on tollikontrolli vorm, mis seisneb tolliametnike tollikontrolli läbiviimiseks vajaliku teabe hankimises vedajatelt, deklarantidelt ja teistelt sellist teavet omavatelt isikutelt.

Selgitused koostatakse tollidokumendi koostamisega, mille vormi määrab komisjon. Kui selgituste saamiseks on vaja helistada isikule, koostab toll teate, mis antakse kätte või saadetakse kutsutule