МЕНЮ
 1. Tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimine on tollikontrolli vorm, mis hõlmab järgmist:
  1. tollideklaratsioon;
  2. muud tollidokumendid, välja arvatud tolli koostatud dokumendid;
  3. dokumendid, mis kinnitavad tollideklaratsioonis deklareeritud teavet;
  4. muud dokumendid, mis esitatakse tollile vastavalt käesolevale seadustikule;
  5. tollideklaratsioonis deklareeritud ja (või) tollile esitatud dokumentides sisalduv teave;
  6. muu teave, mis on tolliasutusele esitatud või saadud vastavalt käesolevale koodeksile või liikmesriikide õigusaktidele.
 2. Tolli ja muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimine toimub teabe õigsuse, dokumentide täitmise ja (või) registreerimise õigsuse, kauba tollitingimustele vastavate kasutustingimuste täitmise kontrollimiseks, kaupade kasutamise ja (või) käsutamise piirangute järgimine seoses tollimaksude, maksude tasumiseks kasutatavate hüvedega, kaupade kasutamise korra ja tingimuste järgimine, mis on kehtestatud teatud liiki kaupade puhul, mis ei ole mille suhtes kohaldatakse tolliprotseduure vastavalt käesolevale seadustikule, samuti muudel eesmärkidel, mis tagavad rahvusvaheliste lepingute ja tollialaste õigusaktide ning (või) tollieeskirju käsitlevate õigusaktide järgimise.
 3. Tolli, muude dokumentide ja (või) tollideklaratsiooniga seotud teabe, tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavate dokumentide, tollideklaratsioonis deklareeritud ja (või) tollile esitatud dokumentides sisalduva teabe kontrollimine on kaasas välja nii enne kui ka pärast kauba vabastamist.
 4. Kui deklarant on täitnud artiklis 121 sätestatud tingimused TC EAEU, mille tolliasutus teeb kaupade vabastamine, tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimine, mis algas enne kauba vabastamist, viiakse lõpule pärast kauba vabastamist.
 5. Tolliregulatsiooni käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega võib ette näha tolli, muude dokumentide ja (või) tollideklaratsiooniga seotud teabe kontrollimise juhtumid, tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavad dokumendid, tollideklaratsioonis deklareeritud teabe ja (või) mis sisaldub tolli poolt ametiasutustele esitatud dokumentide dokumentides, mis algasid pärast kauba vabastamist, ja menetlus, millega teavitatakse isikut sellise tollikontrolli vormist.
 6. Tolli- ja muude dokumentide ning (või) teabe kontrollimiseks analüüsitakse käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud dokumente ja teavet, sealhulgas võrreldakse ühes dokumendis sisalduvat teavet ning ka teistes dokumentides sisalduvat teavet. , lisades tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavatesse dokumentidesse teabe, mis on saadud tolli poolt kasutatavatest infosüsteemidest ja (või) liikmesriikide riigiasutuste (organisatsioonide) infosüsteemidest teabevahetuse raames, allikad, mis on kontrolli ajal tolli käsutuses, samuti muul viisil kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja tollieeskirjade valdkonna aktidega ning (või) liikmesriikide õigusaktidega.
 7. Tolli-, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimise raames on tollil õigus koguda ja analüüs lisateavet, sealhulgas riigiasutustele ja teistele organisatsioonidele päringute saatmist.
 8. Tolli, muude dokumentide ja (või) tollideklaratsiooniga seotud teabe, tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavate dokumentide, tollideklaratsioonis deklareeritud ja (või) tollile esitatud dokumentides sisalduva teabe kontrollimine algas enne vabastatakse kaup vastavalt TC artiklile 325 EAEU.
 9. Tolli, muude dokumentide ja (või) tollideklaratsiooniga seotud teabe, tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavate dokumentide, tollideklaratsioonis deklareeritud ja (või) tollile esitatud dokumentides sisalduva teabe kontrollimine algas pärast kauba vabastamine või muud selle tollikontrolli vormi kohaldamise juhtumid viiakse läbi vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 326, välja arvatud tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimine sätestatud käesoleva artikli lõikes 10.
 10. Tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimine kauba kohta esitatud kauba deklaratsiooni kohta, mis väljastati vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 120, dokumendid, mis kinnitavad sellises deklaratsioonis deklareeritud teavet ning nimetatud deklaratsioonis kauba kohta deklareeritud teave ja (või) tollile esitatud dokumentides sisalduv teave toimub komisjoni määratud viisil.
 11. Kui rakendatakse tollikontrolli, muid dokumente ja (või) teavet kauba vabastamise taotluse kohta enne kauba deklaratsiooni esitamist, esitatakse koos sellise taotlusega esitatud dokumendid vastavalt tolliseadustiku artikli 4 lõikele 120 EAEU ja nimetatud taotluses ja (või) esitatud dokumentides deklareeritud teavet, ei nõuta dokumente enne kauba vabastamist.
 12. Kauba tolliväärtuse kontrollimisel kontrollitakse tolli, muid dokumente ja (või) teavet, võttes arvesse Euratomi tolliseadustiku artiklis 313 sätestatud eripära.
 13. Kauba päritolu kontrollimisel kontrollitakse tolli, muid dokumente ja (või) teavet, võttes arvesse Euratomi tolliseadustiku artiklis 314 sätestatud eripära.