МЕНЮ

Tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimine algas pärast kauba vabastamist ja muudel juhtudel

  1. Tolli kontrollimisel alustati pärast tollideklaratsiooni muid dokumente ja (või) teavet, tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavaid dokumente, tollideklaratsioonis deklareeritud teavet ja (või) tollile esitatud dokumentides sisalduvaid andmeid. kauba vabastamisel või muudel selle tollikontrolli vormide kohaldamise juhtudel on tollil õigus nõuda ja saada tollikontrolli jaoks vajalikke dokumente ja (või) teavet vastavalt artiklile 340 TC EAEU.
  2. Tollikontrolli tulemused, muud dokumendid ja (või) teave käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud juhtudel koostatakse vastavalt tollieeskirju käsitlevatele liikmesriikide õigusaktidele.
  3. Tollikontrolli tulemuste, muude dokumentide ja (või) tollideklaratsiooniga seotud teabe põhjal, tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavad dokumendid, tollideklaratsioonis deklareeritud ja (või) esitatud dokumentides sisalduv teave toll, mis on alustatud pärast kauba vabastamist, teeb toll otsused vastavalt käesolevale seadustikule ning tolli kontrolli tulemuste, muude dokumentide ja (või) teabe põhjal muudel juhtudel - vastavalt õigusaktidele. liikmesriikidele tollieeskirjade kohta.