menüü

Riskiprofiilide ettevalmistamise ja rakendamise protsess

Tolliametnike tegevus riskiprofiilide ettevalmistamisel ja rakendamisel tollikontrollis on kindlaks määratud Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse määrusega „Tolliametnike riskiprofiilide kavandite ettevalmistamisel ja läbivaatamisel, riskiprofiilide kohaldamisel tollikontrollis, nende ajakohastamisel ja tühistamisel juhiste kinnitamise kohta“

Riskiprofiili loomisele eelneb selle projekti koostamise ja kinnitamise protsess; riskiprofiili koostamisel tuuakse esile järgmised riskianalüüsi etapid:

Riskianalüüsi tulemuseks on riskide minimeerimiseks sobiva kontrolliprotseduuri väljatöötamine, konkreetsed juhtimistehnoloogiad, mis põhinevad personali käsutuses olevatel ressurssidel, seadmetel, tarkvaral jne.

Tõhus tollikontroll RMS-i abil

Olemasolevate riskiprofiilide kasutamise sobivuse kindlakstegemiseks, nende tegevuse tõhususe ennustamiseks ja riskiprofiilide arvu vähendamiseks saadavad tolliametnikud aruande riskide minimeerimiseks võetud otsesete meetmete vastuvõtmise kohta (DT paberkandjal ja elektroonilisel kujul ning lisatud dokumendid) koordineerivatele üksustele MOUTH või Venemaa FCS.

Neid dokumente ja teavet analüüsitakse vastavalt tollikontrolli sihtmeetodites ja sihttehnoloogiates kehtestatud korrale. Analüüsi tulemuste, riskiprofiili edasise rakendamise tõhususe prognoosimise ning minimeerimiseks otsesete meetmete rakendamise tulemuste analüüsi põhjal võetakse vastu otsus konkreetsete profiilide uuendamiseks või tühistamiseks.

DT elektroonilise koopia veerus „C” sisalduvate riskide minimeerimiseks võetud otseste meetmete rakendamise tulemuste aruande täitmiseks on mitmeid nõudeid. Aruande vorm ja täitmise kord on kindlaks määratud Venemaa FCS-i õigusaktidega.

Aruande väljade ühtlaseks täitmiseks on välja töötatud metoodilised soovitused, mis on heaks kiidetud Venemaa FCSi kirjadega. Kehtestatud aruandevormidena kasutatakse spetsiaalselt loodud tabeleid, mis põhinevad DT-l sisalduval teabel ja selle elemendid on vastavad kodeeritud kujul olevad veerud.

Selles tabelis on neli väljade rühma:

  • Tuvastatud riskid
  • Riskide tuvastamiseks võetud meetmed
  • Otsingufunktsioonid
  • Standardkriteeriumi nimi, meetme nimetus, märkused meetmete ja inspekteerimiste kohta, teabeallikas riskide minimeerimise otseste meetmete rakendamiseks ”(koodid ja asjakohase teabe tõlgendamine).

Kommentaarid (0)

Hinnatud 0 viiest, tuginedes 5 häälele
Plaate pole

Kirjutage midagi kasulikku või lihtsalt hinnake

  1. Külaline.
Hinnake materjali:
Manused (0 / 3)
Jagage oma asukohta
Valitsus kaalub muudatusi maksuseadustikus, mis lubab 20 aastaks täielikult vabastada peaaegu mitut liiki maksudest ettevõtted, kes soovivad Kuriili saartel ettevõtlusega alustada.
00:04 27-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Venemaa ja Ungari allkirjastavad lepingu raudteetranspordi valdkonna ühisettevõtte loomise kohta, ütles Ungari välisminister Peter Siyarto ajakirjanikele.
23:49 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Kinnitatud transpordistrateegia kohaselt ei tohiks kahe suurema linna vaheline reisiaeg ületada 12 tundi.
23:18 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Päeva jooksul väljastasid Kaliningradi oblasti tollipunkti ametnikud 351 sõidukit.
18:20 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...