МЕНЮ

Kas Vene Föderatsiooni maksuametis registreerimata välismaised isikud võivad olla tollimaksete maksjad?

0

Vene Föderatsiooni maksuametis registreerimata välisriikide isikute puhul on tolli- ja muude maksete arvestusprotsess, mille kogumine on usaldatud tolliasutused, tingimusel et tollile esitatakse identifitseerimisteave, mis on:

välismaise juriidilise isiku puhul:

  • registreerimisriigi kahekohaline kood (registreerimisriigi (asukoha) tähekood vastavalt maailma riikide klassifikaatorile, kinnitatud tolliliidu komisjoni 20. septembri 2010. aasta otsusega nr 378) näiteks "CN" (Hiina);
  • registreerimisriigi maksumaksja kood või sellega samaväärne kood vastavalt välisriigi õigusaktidele, näiteks "123456789";

Samuti soovitame neil isikutel sellised väärtused märkida maksedokumendi väljale „makse eesmärk” kujul „/// CN; 123456789 /// ".

välismaalase puhul:

  • registreerimisriigi kahekohaline kood, näiteks "BY" (Valgevene);
  • välismaalase või kodakondsuseta isiku kohta käiva teabe identifikaatori kahekohaline väärtus (vastavalt Venemaa rahandusministeeriumi 4. novembri 12. aasta korralduse nr 2013n lisale nr 107), näiteks "08 "(välisriigi kodaniku pass või muu föderaalseadusega kehtestatud või vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelisele lepingule tunnustatud dokument välisriigi kodaniku isikut tõendavaks dokumendiks);
  • seeria (kui see on olemas) ja välisriigi füüsilise isiku või kodakondsuseta isiku isikut tõendava dokumendi number, näiteks "D1234567".

Samuti soovitame neil isikutel sellised väärtused märkida maksedokumendi väljale "makse eesmärk" kujul "/// BY; 08; D1234567 ///".

Need väärtused on iga välismaise juriidilise isiku ja üksikisiku jaoks unikaalsed.

Ülaltoodud teave on toodud näitena.

Märge. Vene Föderatsiooni maksuametis registreeritud isikute jaoks on nende peamine identifitseeritav väärtus tolli- ja muude maksete tasumiseks, mille kogumine on usaldatud tollile, maksumaksja identifitseerimisnumber (TIN).

Postitatud 1 aasta tagasipärit viaadministrator2018
#39