menüü

Eelarve klassifikatsioonikoodide loetelu, mida soovitatakse kasutada välismajandustegevuses osalejatele tolli- ja muude maksete maksmisel föderaalsesse eelarvesse

Makse liigi nimi Soovitatav föderaalse tuluklassifikaatori kood
1 Vene Föderatsiooni imporditud kaupade käibemaks 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Vene Föderatsiooni territooriumile imporditud kaupade aktsiisimaksud 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Toornafta eksporditollimaksud 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Maagaasi eksporditollimaksud 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Naftasaaduste eksporditollimaksud 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Muud eksporditollimaksud 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Tollimaksud 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Tollimaksud maksudmida üksikisikud maksavad tollimaksude ja muude maksude ühtse määra alusel või tollimaksu kogusummana 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Ettemaksed tulevaste tolli- ja muude maksete alusel 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Sularaha tagatis tolli- ja muude maksete tasumise tagamiseks 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Imporditollimaksud (muud tollimaksud, maksud ja samaväärse toimega lõivud), mis on tasutud vastavalt 5i Euraasia majandusliidu lepingu lisale 29 aasta 2014 mais (makse summa (ümberarvutused, võlgnevused ja vastava makse võlgnevused, sealhulgas tühistatud) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Imporditollimaksud (muud tollimaksud, maksud ja samaväärse toimega lõivud), mis maksti 5i mais 29i Euraasia majandusliidu lepingu lisa nr 2014 alusel (trahvid ja vastava makse intressid) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Spetsiaalsed dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, mis maksti vastavalt 8i Euraasia majandusliidu lepingu lisale 29 aasta mais 2014 (makse summa (ümberarvutused, vastava makse viivised ja viivised, sealhulgas tühistatud) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Spetsiaalsed dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, mis maksti 8i mais 29is vastavalt Euraasia majandusliidu lepingu 2014 liitele nr XNUMX (trahvid ja vastava makse intressid) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Esialgsed dumpinguvastased ja esialgsed tasakaalustavad tollimaksud, mis on tasutud vastavalt Euraasia Majandusliidu lepingu 8. Mai 29. Lisa 2014 aasta XNUMX-ile (makse summa (vastava makse ümberarvutused, võlgnevused ja viivised, sealhulgas tühistatud) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Esialgsed dumpinguvastased ja esialgsed tasakaalustavad tollimaksud, mis on tasutud vastavalt Euraasia majandusliidu lepingu 8. Mai 29. Lisa 2014 aasta XNUMX-ile (trahvid ja vastava makse intressid) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Kasutustasu (ratastega makstud summa) sõidukid (šassiid) ja nende jaoks Venemaa Föderatsiooni imporditud haagised, välja arvatud Valgevene Vabariigi territooriumilt imporditud ratastel sõidukid (šassiid) ja nende haagised) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Kasutustasu (Vene Föderatsiooni imporditud ratassõidukite (šassii) ja haagiste, välja arvatud Valgevene Vabariigi territooriumilt imporditud rataste (šassiid) ja haagiste eest makstud lõivude hilinenud maksmise trahvid 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Kasutustasu (Valgevene Vabariigi territooriumilt Venemaa Föderatsiooni imporditud ratassõidukite (šassiide) ja nende haagiste eest makstava tasu summa 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Kasutustasu (Valgevene Vabariigi territooriumilt Venemaa Föderatsiooni imporditud ratastega sõidukite (šassii) ja nende haagiste eest makstud lõivude tasumise viivised 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Kasutustasu (Vene Föderatsiooni imporditud iseliikuvate sõidukite ja haagiste, välja arvatud Valgevene Vabariigi territooriumilt imporditud iseliikuvate sõidukite ja haagiste eest makstava lõivu summa) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Kasutustasu (Valgevene Vabariigi territooriumilt Venemaa Föderatsiooni imporditud iseliikuvate sõidukite ja nende haagiste eest makstava lõivu summa) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Osariik kohustus eelotsuste tegemiseks kaupade klassifitseerimise kohta tolliliidu välismajanduse ühtse kauba nomenklatuuri järgi 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Riigilõiv kahemõõtmelise vöötkoodiga aktsiisimärkide väljastamise eest, mis sisaldab ühtse riikliku automatiseeritud infosüsteemi identifikaatorit alkoholitoodete märgistamiseks etüülalkoholi, alkoholi ja alkoholi sisaldavate toodete tootmismahu ja käibe registreerimiseks 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Muu tulu föderaalse eelarve kulude hüvitamisest (föderaalsed riigiasutused, Venemaa Pank, Vene Föderatsiooni eelarveväliste riiklike fondide juhtorganid) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Konfiskeeritud ja muu vara võõrandamisest ja müügist saadud vahendid tulid Vene Föderatsiooni tuludesse (nimetatud vara materiaalsete varude müügi osas) (muud konfiskeeritud ja muu vara võõrandamisest ja müügist saadud vahendid muutusid Vene Föderatsiooni tuludeks) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Rahalised vahendid, mida importijad maksavad tolliasutustele aktsiisimärkide väljastamise eest 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Karistused (trahvid) Euraasia majandusliidu seaduste, Venemaa Föderatsiooni tollialaste õigusaktide rikkumise eest (välja arvatud alates 1. jaanuarist 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Karistused (trahvid) Vene Föderatsiooni valuutaõiguse ja valuutaregulatsiooni organite aktide, samuti Vene Föderatsiooni ekspordikontrolli käsitlevate õigusaktide rikkumise eest (välja arvatud alates 1. jaanuarist 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Karistused (trahvid) Vene Föderatsiooni õigusaktide rikkumise eest Vene Föderatsiooni põhiseadusliku süsteemi aluste, Vene Föderatsiooni riigivõimu, Vene Föderatsiooni avaliku teenistuse, Vene Föderatsiooni valimiste ja rahvahääletuste, Vene Föderatsiooni inimõiguste voliniku (välja arvatud 1. jaanuarist 2020) eest. aastat) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Karistused (trahvid) ja muud kuritegude toimepanemises süüdi olevatelt isikutelt sissenõutavad summad, mis kantakse föderaalsesse eelarvesse 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Muud laekumised rahatrahvidest (trahvid) ja muud kahjutasud, mis kantakse föderaalsesse eelarvesse 153 1 16 90010 01 6000 140
1 kuni 20 (33)

Kommentaarid (0)

Hinnatud 0 viiest, tuginedes 5 häälele
Plaate pole

Kirjutage midagi kasulikku või lihtsalt hinnake

  1. Külaline.
Hinnake materjali:
Manused (0 / 3)
Jagage oma asukohta
Valitsus kaalub muudatusi maksuseadustikus, mis lubab 20 aastaks täielikult vabastada peaaegu mitut liiki maksudest ettevõtted, kes soovivad Kuriili saartel ettevõtlusega alustada.
00:04 27-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Venemaa ja Ungari allkirjastavad lepingu raudteetranspordi valdkonna ühisettevõtte loomise kohta, ütles Ungari välisminister Peter Siyarto ajakirjanikele.
23:49 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Kinnitatud transpordistrateegia kohaselt ei tohiks kahe suurema linna vaheline reisiaeg ületada 12 tundi.
23:18 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Päeva jooksul väljastasid Kaliningradi oblasti tollipunkti ametnikud 351 sõidukit.
18:20 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...