МЕНЮ

Nimekiri maksude, lõivude ja muude maksete klassifikaatori, mille kogumine on määratud tolliasutustele, vastavusest eelarve klassifikaatori koodidega

Makse liigi nimi Maksete kohaldatavus Maksete tüüp Makse tüübi kood Eelarve klassifikaatori kood
1 Tollimaksud tollitoimingud (kaupade tollivormistuseks, tollideklaratsioon kaubad tollitoiminguteks) Maksed kehtivad kogu ulatuses EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Tollimaksud saatjaskonna tollimaksud Kogu EAE-s kasutatud maksed 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Imporditoll kohustus (muud kohustused, maksud ja samaväärse toimega tasud), maksekohustus, mis tekkis 1 september 2010 aastal Kogu EAE-s kasutatud maksed 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 Import tollimaks, maksekohustus, mis tekkis enne 1 september 2010 aastat Kogu EAE-s kasutatud maksed 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Eritollimaks, mis on kehtestatud vastavalt protokollile kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta kolmandate riikide suhtes (aasta Euraasia majandusliidu lepingu 8. Lisa 29. Aasta 2014 XNUMX) Kogu EAE-s kasutatud maksed 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Dumpinguvastane tollimaks, mis on kehtestatud vastavalt kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamist kolmandate riikide suhtes käsitleva protokolli kohaselt (mai 8 mai 29 mais 2014 mai Euraasia majandusliidu lepingu XNUMX lisa) Kogu EAE-s kasutatud maksed 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Tasakaalustav tollimaks, mis on kehtestatud vastavalt protokollile kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta kolmandate riikide suhtes (aasta Euraasia majandusliidu lepingu 8. Lisa 29. Aasta 2014). Kogu EAE-s kasutatud maksed 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Käivituskaitsemeede, mida rakendatakse ühelt poolt Euraasia majandusliidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu alusel alates 29-ist 2015 Kogu EAE-s kasutatud maksed 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Esialgne eritollimaks Kogu EAE-s kasutatud maksed 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Esialgne dumpinguvastane tollimaks Kogu EAE-s kasutatud maksed 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Esialgne hüvitise maksmine Kogu EAE-s kasutatud maksed 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Eritollimaks, mida makstakse vastavate esialgsete tollimaksuliikide kogumiseks kehtestatud viisil Kogu EAE-s kasutatud maksed 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Dumpinguvastane tollimaks, mida makstakse vastavate esialgsete tollimaksuliikide kogumiseks kehtestatud viisil Kogu EAE-s kasutatud maksed 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Tasakaalustav tollimaks, mida makstakse vastavate esialgsete tollimaksuliikide kogumiseks kehtestatud viisil Kogu EAE-s kasutatud maksed 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Käibemaks Kogu EAE-s kasutatud maksed 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Tollimaksud, isiklikuks tarbeks mõeldud kaupade kindla määraga maksud Kogu EAE-s kasutatud maksed 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Kumulatiivne tollimaks isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupade eest Kogu EAE-s kasutatud maksed 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Tolli ladustasud Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Eksporditollimaksud 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Väljaspool EAE tolliterritooriumi eksporditava toornafta eksporditollimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Eksporditollimaksud 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Toornafta eksporditollimaks, välja arvatud väljaspool EAEÜ tolliterritooriumi eksporditav nafta Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Eksporditollimaksud 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Maagaasi eksporditollimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Eksporditollimaksud 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Naftatoodete eksporditollimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Eksporditollimaksud 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Eksporditollimaks kaupadele, mille puhul eksporditollimaksu liigil eraldi kood puudub Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Eksporditollimaksud 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Vene Föderatsiooni territooriumilt Valgevene Vabariigi territooriumi kaudu torujuhtme kaudu eksporditavate toornafta eksporditollimaksud eraldi lepingute raames Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Eksporditollimaksud 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Aktsiisimaks toidutoormest saadud etüülalkoholi kohta (välja arvatud veini, viinamarjade, puuviljade, konjaki, kalvadose, templi destillaadid) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Alkoholi sisaldavate toodete aktsiisimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Tubakapiibu, suitsetamise, närimise, imemise, nuusktubaka, vesipiibu aktsiisimaks (välja arvatud tubaka, mida kasutatakse tubakatoodete tootmise toorainena) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Bensiiniauto aktsiis Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Aktsiis otse bensiinilt Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Kuni 67,5 mootori võimsusega sõiduautode aktsiis KW (90 l.s.) kaasa arvatud Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Diislikütuse aktsiis Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Diiselmootorite ja (või) karburaatori (sissepritsega) mootorite mootoriõlide aktsiisimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Aktsiisimaks veinidele, puuviljaveinidele (välja arvatud vahuveinid (šampanja)), toidutoormest valmistatud puhastatud etüülalkoholi lisamiseta valmistatud veinijookidele ja (või) alkoholiseeritud viinamarjale või muule puuviljavirdele ja (või) veinidestillaadile ja ( või) puuviljadestillaat Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Aktsiisimaks õllelt, mille etüülalkoholi mahuprotsendi normatiivne (standardiseeritud) sisaldus on kuni 0,5 protsenti (kaasa arvatud) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Alkoholitoodete aktsiisimaks, mille etüülalkoholi mahuprotsent ületab 9 protsenti (välja arvatud õlu, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja)), veinijoogid, mis on valmistatud ilma toidutoormest valmistatud puhastatud etüülalkoholi lisamata, ja (või) alkohoolne viinamarja või muu puuviljavirre ja (või) veinidestillaat ja (või) puuviljadestillaat) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Alkoholitoodete aktsiisimaks, mille etüülalkoholi mahuprotsent on kuni 9 protsenti (va õlu, õllest valmistatud joogid, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja), siider, poire, mõdu, veinijoogid, mis on valmistatud puhastatud etüüli lisamata) toidutoorainest toodetud alkohol ja (või) alkoholiseeritud viinamarjadest või muudest puuviljadest valmistatud virre ja (või) veinidestillaat ja (või) puuviljadestillaat) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Aktsiis veini, viinamarja, puuvilja, konjaki, kalvadose, templi destilleerimisel Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Mittetoiduainetest toodetud etüülalkoholi aktsiis Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Siidri, poiri, mõdu aktsiisimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Sõiduautode aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 67,5 kW (90 hj) ja kuni 112,5 kW (150 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Mootorrataste aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 112,5 kW (150 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Aktsiis vahuveinidelt (šampanja) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Aktsiisimaks õllelt, mille etüülalkoholi mahuosa normatiivne (normeeritud) sisaldus ületab 0,5 protsenti ja kuni 8,6 protsenti (õllepõhised joogid) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Aktsiisimaks õllelt, mille etüülalkoholi normatiivne (standardiseeritud) sisaldus ületab 8,6 protsenti Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Aktsiis sigaritelt Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Aktsiis sigarillodel (sigaritel), bidi, kreteel Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Sigarettide, sigarettide aktsiisimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Keskmiste destillaatide aktsiisimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamissüsteemide aktsiisimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide vedelike aktsiisimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Kütmiseks tarbitava tubaka (tubakatoodete) aktsiisimaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Üle 112,5 kW (150 hj) ja kuni 147kW (200 hj) mootori võimsusega sõiduautode aktsiis Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Aktsiisimaks autodele, mille mootori võimsus ületab 147 kW (200 hj) ja kuni 220 kW (300 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Sõiduautode aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 220 kW (300 hj) ja kuni 294 kW (400 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Sõiduautode aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 294 kW (400 hj) ja kuni 367 kW (500 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Sõiduautode aktsiisimaks, mille mootori võimsus ületab 367 kW (500 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega aktsiisid 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Konfiskeeritud varade müügist saadud vahendid nimetatud vara varude müügi mõttes Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Vahendid ja karistused 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Tolliasutuste kinnipeetud kaupade müügist saadud raha nende kaupade kinnipidamise päeval arvutatud summa alusel imporditakse tollimakse ja makse, mis tasutakse, kui kinnipeetud kaubad suunatakse kodumaiseks tarbimiseks ringlusse lubamise tolliprotseduurile Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Vahendid ja karistused 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Karistused, välja arvatud trahvid Vene Föderatsiooni valuutaõiguse ja tolliasutuste määratud valuutat reguleerivate organite aktide rikkumise eest ning trahvid Vene Föderatsiooni õigusaktide rikkumise eest Vene Föderatsiooni põhiseadusliku süsteemi alustel, Vene Föderatsiooni riigivõimule, Vene Föderatsiooni avalikule teenistusele, valimistel Vene Föderatsiooni referendumid Vene Föderatsiooni inimõiguste voliniku teemal Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Vahendid ja karistused 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Karistused Vene Föderatsiooni valuutaõiguse ja tolliasutuste määratud valuutaregulatsiooni eest vastutavate asutuste aktide rikkumise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Vahendid ja karistused 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Karistused Vene Föderatsiooni õigusaktide rikkumise eest, mis käsitlevad Vene Föderatsiooni põhiseadusliku süsteemi aluseid, Vene Föderatsiooni riigivõimu, Vene Föderatsiooni avalikku teenistust, Vene Föderatsiooni valimisi ja rahvahääletusi, Vene Föderatsiooni inimõiguste volinikku Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Vahendid ja karistused 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Tsiviil- ja haldusmeetmete tulemusel saadud rahalised vahendid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Vahendid ja karistused 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Rahalised vahendid, mis on saadud kriminaalvastutuse meetmete kohaldamisega tolliasutuste algatatud juhtudel Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Vahendid ja karistused 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Muud tüüpi maksed tolliasutused
65 Muu tulu raha saajate tasuliste teenuste osutamisest ja kulude hüvitamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Muud mittemaksulised tulud Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Ettemaksed tulevaste tolli- ja muude maksete alusel Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Tollimaksude, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagamine, välja arvatud sellised sularahas makstavad tagatised Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9080
69 Sularaha sissemakse tollimaksu, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatisena Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Tollialases tegevuses tolli esindajana tegutseva juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Tollialal vedajana tolli valdkonnas tegutseva juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Ajutise ladustamislao omanikuna tolli valdkonnas tegevust tegev juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Tolli valdkonnas tollilao omanikuna tegevust teostava juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Tolli valdkonnas tegutseva juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine tollimaksuvaba kaupluse omanikuna Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Volitatud ettevõtja ülesannete täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Tolli valdkonnas tegutseva juriidilise isiku kui vabalao omaniku kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Tolli valdkonnas tegutseva juriidilise isiku kui tolliesindaja ja -vedaja kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Tolliesindajana tollialast tegevust teostava juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine ja volitatud ettevõtja kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Tollialal vedajana tollialast tegevust teostava juriidilise isiku kohustuste täitmise tagamine ja volitatud ettevõtja kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Tollialal tegutseva juriidilise isiku kui tolliesindaja ja -vedaja ülesannete täitmise tagamine ning volitatud ettevõtja kohustuste täitmise tagamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Sularahatagatis, mis on makstud organisatsiooni kohustuste täitmise tagatisena omandatud aktsiisimärkide kasutamisel, mille puhul organisatsiooni kohustust ei ole täidetud Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Rahalised vahendid, mida importijad maksavad tolliasutustele aktsiisimärkide väljastamise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Ratastega makstud käitlemistasu sõidukid (šassiid) ja nende jaoks Venemaa Föderatsiooni imporditud haagised, välja arvatud Valgevene Vabariigi territooriumilt imporditud ratastel sõidukid (šassiid) ja nende haagised Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Valgevene Vabariigi territooriumilt Venemaa Föderatsiooni imporditud ratastega sõidukite (šassiid) ja nende haagiste eest makstud kasutustasu Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Riigilõiv eelotsuste tegemisel kaupade klassifitseerimise kohta vastavalt EAEÜ ühtsele kaupade nomenklatuurile Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Venemaa Föderatsiooni imporditud iseliikuvate sõidukite ja haagiste, välja arvatud Valgevene Vabariigi territooriumilt imporditud iseliikuvate sõidukite ja haagiste eest makstud kasutustasu Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Valgevene Vabariigi territooriumilt Venemaa Föderatsiooni imporditud iseliikuvate sõidukite ja nende haagiste eest makstud kasutustasu Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Muud tüüpi maksed, mille sissenõudmine usaldatakse tolliasutustele 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Karistused tolliprotseduuride eest tollimaksu hilinenud maksmise eest (kauba tollivormistus, kauba tollideklaratsioontollitoimingute jaoks) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Trahv tolli saatja tollimaksu hilinenud maksmise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Karistused imporditollimaksude (muude tollimaksude, maksude ja samaväärse toimega tasude) hilinenud maksmise eest, maksekohustus, mis tekkis septembrist 1 aasta 2010 Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Trahv imporditollimaksu hilinenud maksmise eest, maksekohustus, mis tekkis enne septembrit 1 2010 Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Trahv kolmandate riikide suhtes kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamise protokolli kohaselt kehtestatud eritollimaksu hilinenud maksmise eest (aasta 8 mais 29i Euraasia majandusliidu lepingu 2014 liide XNUMX) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Karistused kolmandate riikide suhtes kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamise protokolli kohaselt kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu hilinenud maksmise eest (Euraasia majandusliidu lepingu 8 mai 29. Lisa 2014 aasta XNUMX) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Trahv kolmandate riikide suhtes kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamist käsitleva protokolli kohaselt kehtestatud tasakaalustava tollimaksu hilinenud maksmise eest (aasta 8 mais 29i Euraasia majandusliidu lepingu 2014 liide nr XNUMX) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Trahv käibemaksu tasumisega viivitamise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Trahv isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupade tollimaksude ja kindlasummaliste maksude hilinenud maksmise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Trahv isiklikuks tarbeks mõeldud kaupade eest tollimaksu kogusumma tasumisega viivitamise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Trahv ladustamise eest makstavate tollimaksude tasumisega viivitamise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Trahv Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt kehtestatud eritollimaksu hilinenud maksmise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Trahv Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu hilinenud maksmise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Trahv Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt kehtestatud tasakaalustava tollimaksu hilinenud maksmise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Trahv esialgse eritollimaksu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Trahv esialgse dumpinguvastase tollimaksu tasumise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Trahv ajutise tasakaalustava tollimaksu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Trahv vastavate esialgsete tollimaksuliikide sissenõudmiseks kehtestatud viisil makstud eritollimaksu hilinenud maksmise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Karistused vastavate esialgsete tollimaksude sissenõudmiseks kehtestatud viisil makstud dumpinguvastase tollimaksu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Karistused vastavate esialgsete tollimaksude sissenõudmiseks kehtestatud viisil makstud hüvitise maksmise hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Väljaspool EAEÜ tolliterritooriumi eksporditava toornafta eksporditollimaksu hilinenud maksmise eest määratav karistus Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Trahv toornafta eksporditollimaksu hilinenud maksmise eest, välja arvatud väljaspool EAEÜ tolliterritooriumi eksporditav õli Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Trahv maagaasi eksporditollimaksu hilinenud maksmise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Trahv naftatoodete eksporditollimaksu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Karistused eksporditollimaksu hilinenud maksmise eest kaupadele, mille jaoks eksporditollimaksu liigile eraldi koodi ei ole kehtestatud Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Vene Föderatsiooni territooriumilt Valgevene Vabariigi territooriumi kaudu torujuhtme kaudu eksporditava toornafta eksporditollimaksu hilinenud maksmise korral eraldi lepingute alusel Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Trahv toidu toorainest (va veini, viinamarjade, puuviljade, konjaki, kalvadose, templi) destillaatide etüülalkoholi aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Karistus alkoholi sisaldavate toodete aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Trahv tubakapiibu, suitsetamise, närimise, imemise, nuusktubaka, vesipiibu (va tubakas, mida kasutatakse tubakatoodete valmistamise toorainena) aktsiisimaksu hilinenud tasumise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Trahv bensiiniauto aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Trahv sirgjoonelise bensiini aktsiisimaksu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Trahv aktsiisimaksu hilinemise eest sõiduautodel, mille mootorivõimsus on kuni 67,5 kW (90 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Trahv diislikütuse aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Trahv diiselmootorite ja (või) karburaatori (sissepritsega) mootorite õlide aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Trahvid veinide, puuviljaveinide (va vahuveinid (šampanja)), toidutoormest puhastatud puhastatud etüülalkoholi lisamiseta valmistatud veinijookide ja (või) alkoholiseeritud viinamarjade või muu puuviljavirde ja (või) veini aktsiisimaksu hilinenud maksmise eest destillaat ja / või puuviljadestillaat Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Trahv etüülalkoholi normatiivse (standardiseeritud) mahuga kuni 0,5 protsenti sisaldava õlle aktsiisimaksu hilinenud maksmise korral Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Trahv aktsiisimaksu hilinenud maksmise eest alkoholitoodetelt, mille etüülalkoholi mahuprotsent ületab 9 protsenti (välja arvatud õlu, vein, puuviljavein, vahuvein (šampanja)), veinijoogid, mis on valmistatud toidutoormest valmistatud puhastatud etüülalkoholi lisamiseta, ja (või ) alkoholiseeritud viinamarjade või muude puuviljade valmistamiseks kasutatav virre ja (või) veinidestillaat ja (või) puuviljadestillaat) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Trahv aktsiisimaksu hilinemise eest alkoholitoodetelt, mille etüülalkoholi mahuprotsent on kuni 9 protsenti (va õlu, õlle baasil valmistatud joogid, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja), siider, poire, mõdu, valmistatud veinijoogid) lisamata toidu toorainest valmistatud puhastatud etüülalkoholi ja (või) alkoholiseeritud viinamarjadest või muust puuviljadest ja (või) veinidestillaadist ja (või) puuviljadestillaadist Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Trahv veini, viinamarjade, puuviljade, konjaki, kalvadose, templi destillaatide aktsiisimaksu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Trahv toidutoormest pärit etüülalkoholi aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Trahv siidri, poiri, mõdu aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Karistused sõiduautode hilinenud aktsiisimaksu eest, mille mootori võimsus on üle 67,5 kW (90 hj) ja kuni 112,5 kW (150 hj) (kaasa arvatud) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Trahv aktsiisimaksu hilinemise eest mootorratastelt, mille mootori võimsus ületab 112,5 kW (150 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Trahv vahuveinide (šampanja) aktsiisimaksu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Trahv aktsiisimaksu hilinenud maksmise eest õllelt, mille etüülalkoholi mahuprotsendi normatiivne (normeeritud) sisaldus ületab 0,5 protsenti ja kuni 8,6 protsenti, õlle baasil valmistatud joogid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Trahv aktsiisi hilinenud maksmise eest õllelt, mille etüülalkoholi mahuprotsendi normatiivne (normeeritud) sisaldus ületab 8,6 protsenti Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Sigari aktsiisimaksu hilinenud maksmise eest trahv Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Trahv sigarellide (sigarite) aktsiisi hilinemise eest, bidi, kretek Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Trahv sigarettide, sigarettide aktsiisimaksu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Trahv keskmiste destillaatide hilinenud aktsiisi eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Karistus elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamissüsteemide aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Trahv elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide vedelike aktsiisimaksu hilinenemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Karistus kuumutamisel tarbimiseks mõeldud tubaka (tubakatoodete) aktsiisi hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Karistused sõiduautode hilinenud aktsiisimaksu eest, mille mootori võimsus ületab 112,5 kW (150 hj) ja kuni 147kW (200 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Karistused sõiduautode hilinenud aktsiisimaksu eest, mille mootori võimsus ületab 147 kW (200 hj) ja kuni 220 kW (300 hj) (kaasa arvatud) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Karistused sõiduautode hilinenud aktsiisimaksu eest, mille mootori võimsus on üle 220 kW (300 hj) ja kuni 294 kW (400 hj) (kaasa arvatud) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Karistused sõiduautode hilinenud aktsiisimaksu eest, mille mootori võimsus on üle 294 kW (400 hj) ja kuni 367 kW (500 hj) (kaasa arvatud) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Trahv aktsiisimaksu hilinemise eest sõiduautodel, mille mootori võimsus ületab 367 kW (500 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Karistused Venemaa Föderatsiooni imporditud ratassõidukite (šassiide) ja haagiste, välja arvatud Valgevene Vabariigi territooriumilt imporditud ratastega sõidukite (šassiid) ja haagiste makstud kasutustasu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Karistused Valgevene Vabariigi territooriumilt Venemaa Föderatsiooni imporditud ratassõidukite (šassii) ja nende haagiste eest makstud kasutustasu hilinemise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Karistused 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Imporditollimaksu edasilükkamise intressid, maksekohustus, mis tekkis 1i septembrist 2010 Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Imporditollimaksu edasilükkamise intressid, maksekohustus, mis tekkis enne 1. Septembrit 2010 Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Intressid, nagu oleks antud eritollimaksu tasumise edasilükkamine, Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 mis on kehtestatud vastavalt protokollile kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta kolmandates riikides (Euraasia majandusliidu lepingu 8. mai 29. lisa 2014 aasta kohta) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt
152 Intressid näeksid ette nagu dumpinguvastase tollimaksu tasumise edasilükkamine, mis on kehtestatud vastavalt kolmandate riikide suhtes kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kohaldamise protokollile (aasta 8 mai 29i Euraasia majandusliidu lepingu lisa nr 2014). Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Intressid, nagu oleks esitatud tasakaalustava tollimaksu tasumise edasilükkamine vastavalt protokollile kaitsemeetmete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta kolmandate riikide suhtes (aasta 8 mai 29i Euraasia majandusliidu lepingu lisa nr 2014) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Intressid, nagu oleks tagatud ekspordimaksu tasumise edasilükkamine toornafta eest, mida eksporditakse väljaspool EAEÜ tolliterritooriumi Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Intressid oleksid justkui toornafta eksporditollimaksu tasumise edasilükkamine, välja arvatud väljaspool EAEÜ tolliterritooriumi eksporditav õli Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Intress justkui maagaasi eksporditollimaksu tasumise edasilükkamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Intressid, nagu oleks ette nähtud naftatoodete eksporditollimaksu tasumise edasilükkamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Intress justkui eksporditollimaksu tasumise edasilükkamine kaupadele, mille jaoks eksporditollimaksu liigi jaoks eraldi koodi ei olnud kehtestatud Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Intressid, nagu oleks eraldi lepingute alusel ette nähtud Vene Föderatsiooni territooriumilt Valgevene Vabariigi territooriumi kaudu torujuhtmete kaudu eksporditava toornafta eksporditollimaksu tasumise edasilükkamine Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Toiduainetest (va veini, viinamarjade, puuviljade, konjaki, kalvadose, templi) destillaadid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Alkoholi sisaldavate toodete edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Tubakapiibu, suitsetamise, närimise, imemise, nuusktubaka, vesipiibu (va tubaka, mida kasutatakse tubakatoodete tootmise toorainena) edasilükkunud aktsiisimaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Bensiini edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Sirgelt käitatava bensiini edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Kuni 67,5 kW (90 hj) mootori võimsusega sõiduautode edasilükkunud aktsiisimaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Diislikütuse edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Diislikütuse ja (või) karburaatori (sissepritsega) mootorite mootoriõlidelt edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Veinide, puuviljaveinide (va vahuveinid (šampanjad), toidutoormest valmistatud rektifitseeritud etüülalkoholi lisamiseta valmistatud veinijookide ja (või) alkoholiseeritud viinamarjade või muude puuviljavirrete ja / või veini) edasilükkunud aktsiisimaksude intressid destillaat ja / või puuviljadestillaat Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Etüülalkoholi normatiivse (standardiseeritud) sisaldusega õlle aktsiisimaksu tasumise edasilükkamise intress kuni 0,5 protsenti (kaasa arvatud) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Alkoholitoodete, mille etüülalkoholi mahuprotsent ületab 9 protsenti, edasilükkunud aktsiisimaksu intressid (välja arvatud õlu, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja), veinijoogid, mis on valmistatud ilma toidutoormest valmistatud puhastatud etüülalkoholi lisamata) ja (või ) alkoholiseeritud viinamarjade või muude puuviljade valmistamiseks kasutatav virre ja (või) veinidestillaat ja (või) puuviljadestillaat) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Alkoholitoodete, mille etüülalkoholi mahuprotsent on kuni 9 protsenti (va õlu, õllest valmistatud joogid, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja), siider, pouare, mõdu, valmistatud veinijoogid), edasilükkunud aktsiisimaksu intressid lisamata toidu toorainest valmistatud puhastatud etüülalkoholi ja (või) alkoholiseeritud viinamarjadest või muust puuviljavirdest ja (või) veinidestillaadist ja (või) puuviljadestillaadist) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Veini, viinamarjade, puuviljade, konjaki, kalvadose ja destillaatide edasilükkunud aktsiisimaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Toiduainetest eraldamata etüülalkoholi aktsiisi tasumise edasilükkamise intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Siidri, poiri, mõdu edasilükkunud aktsiisimaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Sõiduautode, mille mootori võimsus ületab 67,5 kW (90 hj) ja kuni 112,5 kW (150 hj) (kaasa arvatud), edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Mootorratastelt, mille mootori võimsus ületab 112,5 kW (150 hj), edasilükkunud aktsiisimaksu intress Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Vahuveinide (šampanja) edasilükkunud aktsiisimaksu intress Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Õlle, mille etüülalkoholi mahuprotsent ületab 0,5 protsenti ja kuni 8,6 protsenti (õllepõhised joogid), edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Intressi etüülalkoholi normatiivse (standardiseeritud) mahuga üle 8,6 protsendi sisalduva õlle aktsiisimaksu tasumise edasilükkamise intress Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Sigarite edasilükkunud aktsiisimaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Sigarillide (sigarite), bidi, kreteki aktsiisimaksu edasilükkamise intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Sigarettide, sigarettide edasilükkunud aktsiisimaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Keskmiste destillaatide edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamissüsteemide edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide vedelike edasilükkunud aktsiisimaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Kütteks tarbimiseks ette nähtud tubaka (tubakatoodete) edasilükkunud aktsiisimaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Sõiduautode, mille mootorivõimsus on üle 112,5 kW (150 hj) ja kuni 147kW (200 hj) (kaasa arvatud), edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Sõiduautode, mille mootori võimsus ületab 147 kW (200 hj) ja kuni 220 kW (300 hj) (kaasa arvatud), edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Sõiduautode, mille mootori võimsus ületab 220 kW (300 hj) ja kuni 294 kW (400 hj) (kaasa arvatud), edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Sõiduautode, mille mootori võimsus ületab 294 kW (400 hj) ja kuni 367 kW (500 hj) (kaasa arvatud), edasilükkunud aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Sõiduautode, mille mootori võimsus ületab 367 kW (500 hj), edasilükkunud aktsiisimaksu intress Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Intress käibemaksu edasilükkunud tasumise eest Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Intress edasilükatud maksetelt 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Intress imporditollimaksu osamaksetelt, maksekohustus, mis tekkis septembrist 1 2010 Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Intress imporditollimaksu osamaksetelt, maksekohustus, mis tekkis enne septembrit 1 2010 Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Toiduainetest (va veini, viinamarjade, puuviljade, konjaki, kalvadose, templi destillaadid) aktsiisimaksu tasumise järelmakselt makstavad intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Alkoholi sisaldavate toodete aktsiisi järelmaksu kava intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Tubakapiibu, suitsetamise, närimise, imemise, nuusktubaka, vesipiibu (va tubaka, mida kasutatakse tubakatoodete tootmise toorainena) aktsiisimaksu osamaksete intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Bensiini aktsiisi järelmaksu kava intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Järelmaksuga bensiini järelmaksu plaanilt makstav intress Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Kuni 67,5 kW (90 hj) mootori võimsusega sõiduautode aktsiisimaksu järelmaksu plaanide intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Intress diislikütuse aktsiisi järelmaksu kavast Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Intressid diiselmootorite ja (või) karburaatori (sissepritsega) mootorite õlidelt makstavatelt aktsiisimaksudelt Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Veinide, puuviljaveinide (va vahuveinid (šampanja)), toidutoormest valmistatud rektifitseeritud etüülalkoholi lisamiseta valmistatud veinijookide ja (või) alkoholiseeritud viinamarjade või muude puuviljavirde aktsiisimaksete intressid ja (või) vein destillaat ja / või puuviljadestillaat Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Intressi etüülalkoholi normatiivse (standardiseeritud) mahuga kuni 0,5 protsenti sisaldava õlle aktsiisimaksu osamaksetelt Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Intressid aktsiisimaksu osadelt alkoholitoodetelt, mille etüülalkoholi mahuprotsent ületab 9 protsenti (välja arvatud õlu, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja), veinijoogid, mis on valmistatud ilma toidutoormest valmistatud puhastatud etüülalkoholi lisamata) ja (või ) alkoholiseeritud viinamarjade või muude puuviljade valmistamiseks kasutatav virre ja (või) veinidestillaat ja (või) puuviljadestillaat) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Intressid alkoholitoodete aktsiisimaksetelt, mille etüülalkoholi mahuprotsent on kuni 9 protsenti (va õlu, õllest valmistatud joogid, veinid, puuviljaveinid, vahuveinid (šampanja), siider, poire, mõdu, valmistatud veinijoogid) lisamata toidu toorainest valmistatud puhastatud etüülalkoholi ja (või) alkoholiseeritud viinamarjadest või muust puuviljavirdest ja (või) veinidestillaadist ja (või) puuviljadestillaadist) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Intress aktsiisimaksu osamaksetelt veini, viinamarjade, puuviljade, konjaki, kalvadose, templi destillaatidelt Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Toiduainetest eraldamata etüülalkoholi aktsiisi järelmaksu tasumise intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Siidri, poiri, mõdu aktsiisimaksu järelmaksu kava intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Intress sõiduautode aktsiisimaksu järelmaksu kavadelt, mille mootorivõimsus ületab 67,5 kW (90 hj) ja kuni 112,5 kW (150 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Mootorrataste, mille mootori võimsus ületab 112,5 kW (150 hj), aktsiisimaksu järelmaks Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Vahuveinide (šampanja) aktsiisimaksu osamaksetelt saadav intress Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Õlle aktsiisimaksu järelmaksu intress, mille normatiivne (normeeritud) etüülalkoholi mahuprotsent ületab 0,5 protsenti ja kuni 8,6 protsenti (õllepõhised joogid) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Intress õlle aktsiisimaksu osamaksetelt, mille etüülalkoholi mahuprotsendi normatiivne (standardiseeritud) sisaldus ületab 8,6 protsenti Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Sigarite aktsiisimaksu järelmaksu intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Sigarillide (sigarite), bidi, kreteki aktsiisimaksu osamaksete intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Intress sigarettide, sigarettide aktsiisimaksu osamaksetelt Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Intress keskmiste destillaatide aktsiisimaksetelt Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Intress elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide aktsiisimaksetelt Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide vedelike järelmaksu aktsiisi intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Kütteks tarbimiseks mõeldud tubaka (tubakatoodete) aktsiisimaksu osamaksete intressid Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Intressid sõiduautode aktsiisimaksudelt, mille mootorivõimsus ületab 112,5 kW (150 hj) ja kuni 147 kW (200 hj) (kaasa arvatud) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Intress sõiduautode aktsiisimaksu järelmaksu kavadelt, mille mootorivõimsus ületab 147 kW (200 hj) ja kuni 220 kW (300 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Intress sõiduautode aktsiisimaksu järelmaksu kavadelt, mille mootorivõimsus ületab 220 kW (300 hj) ja kuni 294 kW (400 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Intress sõiduautode aktsiisimaksu järelmaksu kavadelt, mille mootorivõimsus ületab 294 kW (400 hj) ja kuni 367 kW (500 hj) Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Intress sõiduautode, mille mootori võimsus ületab 367 kW (500 hj), aktsiisimaksu järelmaksu kavast Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Intress käibemaksu järelmaksult Maksed, mille maksmine on ette nähtud Vene Föderatsiooni õigusaktidega Järelmaksu intress 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 kuni 20 (228)


Alates 1.01.2020 jäetakse eelarvetulude eelarveklassifikaatorist välja järgmised BSCd:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 “Muud laekumised rahatrahvidest (trahvid) ja muud föderaalsesse eelarvesse laekuvad kahjusummad”;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 “Intressid, mida makstakse eksporditollimaksu summa ülekandmise tingimuste rikkumise korral”;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 “Konfiskeeritud ja muu vara käsutamisest ja müügist saadud vahendid tulid Vene Föderatsiooni tuludeks, välja arvatud korruptsioonikuritegude tagajärjel saadud konfiskeeritud vara müügist saadud rahalised vahendid (nimetatud vara inventari müügi osas) (muud) raha, mis on saadud konfiskeeritud ja muu vara võõrandamisest ja müügist Vene Föderatsiooni tuludeks);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Sularaha sissenõudmine (trahvid) eest haldusõiguserikkumised Venemaa Föderatsiooni haldusõiguserikkumiste seadustikus sätestatud maksude ja lõivude valdkonnas ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 “Sularaha sissenõudmine (trahvid) Euraasia majandusliidu õigust kujutavate tegude rikkumise eest, Vene Föderatsiooni tollialased õigusaktid”;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 „Sularaha sissenõudmine (trahvid) Vene Föderatsiooni valuutaõiguse ja valuutaregulatsiooni organite aktide, samuti Vene Föderatsiooni ekspordikontrolli käsitlevate õigusaktide rikkumise eest”;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 “Karistused (trahvid) Vene Föderatsiooni õigusaktide rikkumise eest, mis käsitlevad Vene Föderatsiooni põhiseadusliku süsteemi aluseid, Vene Föderatsiooni riigivõimu, Vene Föderatsiooni avalikku teenistust, Venemaa Föderatsiooni valimisi ja rahvahääletusi, inimõiguste voliniku kohta Vene Föderatsioon ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 „Sularaha sissenõudmine (trahvid) narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite ringlusesse viimise kohta Vene Föderatsiooni seaduste rikkumise eest kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (terrorismi rahastamise) tõkestamiseks ja terrorismi rahastamiseks“;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 „Sularaha sissenõudmine (trahvid) ja muud kuritegude toimepanemises süüdi olevatelt isikutelt sissenõutavad summad, mis hüvitatakse föderaalsesse eelarvesse kantud varalise kahju hüvitamiseks“;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 “Rahatrahvid (trahvid) metsaseaduste rikkumise eest föderaalses omandis olevatel kruntidel”;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 “Sularaha sissenõudmine (trahvid) rahvusvahelise maanteetranspordi rakendamise riikliku kontrolli seaduse rikkumise eest”;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 „Rahalised karistused (trahvid) haldusterikkumiste eest, mis rikuvad Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumisi”.