МЕНЮ

Keeldumise tolliprotseduur riigi kasuks

Artikkel 251. Riigi kasuks keeldumise tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur keeldumine riigi kasuks - välismaiste kaupade suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt antakse sellised kaubad tasuta üle liikmesriigi omandisse (tuludesse) tasumata imporditollimakse, makse, spetsiaalset, dumpinguvastast kaupa, kauba tolliprotseduurile suunamise tingimused.
 2. Riigi kasuks keeldumise tolliprotseduurile suunatud kaubad saavad liidu kauba staatuse.
 3. Riigi kasuks keeldumise tolliprotseduuri ei kohaldata järgmiste kaupade suhtes:
  1. vastavalt liikmesriigi õigusaktidele ringlusse keelatud kaubad, mille omandisse (sissetulekusse) on kavandatud sellise kauba üleandmine;
  2. aegunud kaubad (tarbimine, müük).
 4. Riigi kasuks keeldumise tolliprotseduuri kohaldamise kord on kehtestatud liikmesriikide tollialaseid õigusakte.

Artikkel 252. Riigi kasuks keeldumise tolliprotseduurile suunamise tingimused

Kauba riigile kasuks lubamise tolliprotseduurile suunamise tingimused on:

 • keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7;
 • Määratud tolliprotseduuri kohaldamise tõttu puuduvad liikmesriikide riigiasutuste kulud, mida ei saa hüvitada kaupade müügist saadud vahendite arvelt, kui liikmesriigi õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti Riikides;
 • vastavus liikmesriikide tollialaste õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 251.