МЕНЮ

Tollideklaratsiooni lahtri 37 täitmise reeglid - Protseduur

Veerg näitab liitkoodi, mis moodustatakse vastavalt järgmisele skeemile:

XX XX XXX kus:

  • element 1 - deklareeritud protseduur on deklareeritud tolliprotseduuri kahekohaline kood vastavalt tolliprotseduuride liikide klassifikaatorile;
  • element 2 - eelmine protseduur on tolliprotseduuri kahekohaline kood, mis vastab tolliprotseduuride liikide klassifikaatorile, kui deklareeritud kaup on varem suunatud mõnele muule tolliprotseduurile, välja arvatud tollitransiidi tolliprotseduur (kaks nulli "00", kui deklareeritud kaupa ei ole varem muudele tolliprotseduuridele suunatud).
  • element 3 - deklareeritud kauba liikumise eripära kolmekohaline kood vastavalt kaupade liikumise tunnuste klassifikaatorile;

Tolliprotseduuride liikide klassifikaator

 

Kaupade liikumise iseärasuste klassifikaator

Kood Nimi
000 Kaupade liikumise eripära pole kindlaks tehtud
001 Kaubad tasuta abi andmiseks ja (või) heategevuseks
002 Humanitaarabi kaubad
003 Tagastamatud tehnilise abi esemed
004 Kaupu liigutati selleks, et ära hoida ja kõrvaldada loodusõnnetuste, loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud hädaolukordade tagajärjed, mis ei kuulu tagastamisele
005 Rahaline kuld, rahvus- ja välisvaluutad (välja arvatud numismaatilistel eesmärkidel kasutatavad), ringlusse lastud väärtpaberid
006 Tagastatavad tehnilise abi esemed
007 Kaupu liigutati tagastamiseks loodusõnnetuste, loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud hädaolukordade tagajärgede ärahoidmiseks ja kõrvaldamiseks
008 Väljaspool tolliterritooriumi eksporditavad kaubad (materiaalse ja tehnilise varustuse ja varustuse esemed, seadmed, varuosad, kütus, toit ja muu vara) EAEU tagada EAEU liikmesriikide sõidukite ja organisatsioonide töö või tagada EAEU liikmesriikide isikute poolt liisitud (prahitud) sõidukite, välja arvatud positsioonil 010 nimetatud kaubad (välja arvatud Valgevene Vabariik), toimimine
009 EAEU liikmesriikidest pärit meretooted, mis on püütud ja imporditud mis tahes transpordivahendiga ning tunnustatud EAEU liikmesriikidest pärinevatena
010 Kaubad liikusid varudena
011 Ajutiselt EAEÜ tolliterritooriumile imporditud kaubad, mille kohaselt ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri mõju peatatakse
013 Põhikapitali (fondi) sissemaksena üle kantud kaubad
018 Valesti tarnitud kaup
020 Kaubad, mis on ette nähtud spordivõistlusteks ja treeninguteks, kontsertideks, teatrietendusteks, võistlusteks, festivalideks, religioosseteks, kultuuri- ja muudeks sarnasteks üritusteks, demonstratsioonideks näitustel, laatadel, samuti ametlike ja muude sündmuste pidamiseks ja kajastamiseks meedias ning tagastamisele kuuluvad, välja arvatud kaubad, mis on nimetatud koodidega 090 ja 099
021 Tagastatavad reklaammaterjalid ja suveniirid
027 Tagastatavate konteineritena kasutatavad pakendid, konteinerid, kaubaalused
031 Kaubad, mida kolisid ametlikuks kasutamiseks Euratomi liikmesriikide diplomaatilised esindused ja konsulaarasutused
032 Kaubad, mida transpordivad ametlikuks kasutamiseks nende riikide diplomaatilised esindused ja konsulaarasutused, kes ei ole Euroopa Vabandusministeeriumi tolliterritooriumil
033 Kaubad, mida veavad ametlikuks kasutamiseks riikide esindused rahvusvahelistes organisatsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides või nende esindustes, mis asuvad Euratomi tolliterritooriumil
034 Kaubad, mida ametlikuks kasutamiseks veavad EAEÜ tolliseadustiku artikli 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud organisatsioonid või nende esindused, mis asuvad EAEÜ tolliterritooriumil
042 Kaup esitati või tagastati kaebuse alusel
044 Tooted, sealhulgas sõidukid, varuosad ja (või) seadmed, mis on teisaldatud rakendamiseks või tagastatud pärast remonti ja (või) garantiid ja tehnilist hooldust, välja arvatud kaubad, mis on määratletud koodidega 135, 136, 138
054 Maagaas tarnitakse gaasihoidlatesse või tagastatakse sellisest hoidlast (välja arvatud Valgevene Vabariik)
055 Torujuhtme kaudu veetavad kaubad, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks
061 Kaubad, mida veetakse proovide ja proovidena uurimiseks ja katsetamiseks
062 Ioniseeriva kiirguse allikate taastamatud jäänused (välja arvatud Valgevene Vabariik)
063 Toote jagamise lepingute alusel tarnitavad kaubad (välja arvatud Valgevene Vabariik)
070 Kaubad kunstlike saarte, rajatiste ja muude objektide ehitamiseks (ehitamiseks), mis asuvad väljaspool Euratomi liikmesriikide territooriume ja mille suhtes EAEU liikmesriikidel on (on) ainupädevus (välja arvatud Valgevene Vabariik)
071 Kaup kolis asukohta tehissaared, rajatised, rajatised ja muud objektid või tehissaartelt pärit rajatised, rajatised ja muud objektid, mille suhtes EAEU liikmesriikidel on ainupädevus ja mis asuvad väljaspool Euroopa Vabatahtliku Liidu tolliterritooriumi (välja arvatud Valgevene Vabariik)
090 Kaubad, mida veetakse 2014. aasta XXII taliolümpiamängude ja XI taliolümpiamängude ettevalmistamiseks ja / või korraldamiseks Sotši linnas (välja arvatud Valgevene Vabariik)
091 EAEU tolliterritooriumile imporditud (imporditud) kaubad, mis on ette nähtud kasutamiseks ainult ametlike rahvusvaheliste kutseoskuste võistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks WorldSkills ("WorldSkills")
092 Kaubad, mis on imporditud (imporditud) Euratomi tolliterritooriumile ja mis on ette nähtud kasutamiseks ainult ametlike rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks rahvusvaheliste uue aja hansapäevade raames
098 Kaubad, mida transporditakse 2012. aasta APEC tippkohtumise ettevalmistamiseks ja / või korraldamiseks Vladivostoki linnas (välja arvatud Valgevene Vabariik)
099 Kauba teisaldamiseks kasutamiseks 2018. aasta FIFA maailmameistrivõistluste ja / või 2017. aasta FIFA Konföderatsioonide karikavõistluste, 2020. aasta UEFA Euroopa jalgpalli Euroopa meistrivõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks või nende ettevalmistamiseks treeningute ajal
100 Nord Streami gaasijuhtme ehitamiseks veetavad kaubad (välja arvatud Valgevene Vabariik)
101 Kaubad, mida veetakse South Streami gaasijuhtme ehitamiseks (välja arvatud Valgevene Vabariik)
102 Kaubad, mis on toodetud (saadud) vabatollitsooni tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest, ja vabatollitsooni tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest toodetud (saadud) kaubad ning Euroopa vahistamismääruse kaubad, mille staatus määratakse kindlaks vastavalt Euratomi tolliseadustiku artikli 8 lõikele 210
103 Kaubad, mis asuvad vaba (eri-, eri) majandusvööndi territooriumil ja mida toll ei suuda tuvastada kaubana, mis asus vaba (eri-, eri) majandusvööndi territooriumil enne selle loomist, või kaubana, mis imporditi vaba (eri-, eri) majandustsooni territoorium või toodetud (vastu võetud) vaba (eri-, eri) majandusvööndi territooriumil
104 Kaubad, mis on toodetud (saadud) vabalao tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest ja vabalao tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest toodetud (saadud) kaubad, ning Euroopa Vabandusministeeriumi kaubad, mille staatus määratakse kindlaks vastavalt Euratomi tolliseadustiku artikli 8 lõikele 218
105 Kaubad vabalaos, mida toll ei suuda tuvastada kaupadena, mis olid vabalao territooriumil enne selle loomist, või kaupadena, mis on paigutatud vabalao tolliprotseduurile või toodetud (vastu võetud) laos
106 Osad, sõlmed, sõlmed, mille toll võib tuvastada vabatollitsooni tolliprotseduurile suunatud kauba koosseisu kuuluvana (kaasa arvatud)
107 Osad, sõlmed, sõlmed, mille toll võib kindlaks teha, et need kuuluvad (kuuluvad) vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba koosseisu
112 Kaubad, mis on toodetud (saadud) eranditult vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud EAEU kaupadest, sealhulgas kasutades vabatollitsooni tolliprotseduurile mittekuulutatud Euroopa vabadusvabariigi kaupa, mis on eksporditud vaba (eriline, (majandus) tsoon ülejäänud Euratomi tolliterritooriumile
113 EAEU kaupadest toodetud (saadud) kaubad, sealhulgas need, mis ei ole vabatollitsooni tolliprotseduurile allutatud ja mis on eksporditud vaba (eri-, eri) majandusvööndi territooriumilt väljaspool Euratomi tolliterritooriumi
114 Kaubad, mis on valmistatud (saadud) vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest, ja vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaubad ja Euroopa Ühenduse vabariigi territooriumilt eksporditud Euroopa vahistamismääruse kaubad vaba (eri-, eri) majandusvöönd väljaspool Euratomi tolliterritooriumi, kui sellist kaupa tunnustatakse Euroopa Vabatahtliku Ameti tollitoodangu artikli 210 kohaselt
115 Kaubad, mis on valmistatud (saadud) vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest, ja vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaubad ja Euroopa Ühenduse vabariigi territooriumilt eksporditud Euroopa vahistamismääruse kaubad vaba (eri-, eri) majandusvöönd ülejäänud Euratomi tolliterritooriumile, mille suhtes identifitseerimine vabatollitsooni tolliprotseduurile suunatud välismaised kaubad
116 Kaubad, mis on valmistatud (saadud) vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest, ja vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaubad ja Euroopa Ühenduse vabariigi territooriumilt eksporditud Euroopa vahistamismääruse kaubad vaba (eri-, eri) majandusvöönd ülejäänud Euratomi tolliterritooriumile, mille suhtes ei ole vabatollitsooni tolliprotseduurile suunatud välismaist kaupa identifitseeritud
117 Kaubad, mis on valmistatud (saadud) vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest, ja vabatollitsooni tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaubad ja Euroopa Ühenduse vabariigi territooriumilt eksporditud Euroopa vahistamismääruse kaubad vaba (eri-, eri) majandusvöönd väljaspool Euratomi tolliterritooriumi, kui sellist kaupa ei tunnustata Euratomi kaubana vastavalt EAÜ tolliseadustiku artiklile 210
118 Vabatollitsooni tolliprotseduurile allutatud seadmed, mis on kasutusele võetud ja mida vaba (eri-, eri) majandusvööndi resident (osaleja, üksus) kasutab ja rakendab tegevuse rakendamise (läbiviimise) kokkuleppe (kokkuleppe) rakendamiseks vaba (eri-, eri) majandusvööndi territooriumil (kokkulepe vaba (eri-, eri) majandusvööndis tegutsemise tingimuste kohta, investeerimisdeklaratsioon, ettevõtlusprogramm), mille suhtes kohaldatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduuri, võttes arvesse EAEU tolliseadustiku artikli 1 lõike 209 teise lõiguga kehtestatud imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste, eri- ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamise eripära
119 Sadama vaba (eri-, eri) majandusvööndi või logistikavaba (eri-, eri) majandusvööndi territooriumil vabatollitsooni tolliprotseduurile suunatud kaubad, mis on sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile suunatud, võttes arvesse võtta arvesse EAEÜ tolliseadustiku artikli 1 punkti 209 teise lõiguga kehtestatud imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste, eri- ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamise eripära
122 Kaubad, mis on toodetud (saadud) eranditult vabalao tolliprotseduurile viidud EAEU kaupadest ja eksporditud vabalao territooriumilt ülejäänud Euroopa Vabatahtliku Emissiooni tolliterritooriumile
123 EAEU kaupadest toodetud (saadud) kaubad, mis on eksporditud vaba lao territooriumilt väljaspool Euratomi tolliterritooriumi
124 Kaubad, mis on toodetud (saadud) vabalao tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest ja vabalao tolliprotseduurile viidud välisriikidest toodetud (saadud) kaubad, ja väljaspool Euroopa Liitu asuva vabalao territooriumilt eksporditud EAEU kaubad EAEÜ tolliterritoorium, mida tunnustatakse Euroopa Vabatahtliku Ameti tolliseadustiku artikli 218 kohaselt
125 Kaubad, mis on toodetud (saadud) vabalao tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest ja vabalao tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaubad, ja vabakaubanduspiirkonna territooriumilt eksporditud Euroopa vahistamismääruse kaubad laos ülejäänud Euratomi tolliterritooriumile, mille suhtes on tehtud vabalao tolliprotseduurile suunatud väliskauba identifitseerimine
126 Kaubad, mis on toodetud (saadud) vabalao tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest ja vabalao tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaubad, ja vabakaubanduspiirkonna territooriumilt eksporditud Euroopa vahistamismääruse kaubad laosse ülejäänud Euratomi tolliterritooriumile, mille puhul ei ole vabalao tolliprotseduurile viidud välismaist kaupa identifitseeritud
127 Kaubad, mis on toodetud (saadud) vabalao tolliprotseduurile viidud välismaistest kaupadest ja vabalao tolliprotseduurile viidud välisriikidest toodetud (saadud) kaubad, ja väljaspool Euroopa Liitu asuva vabalao territooriumilt eksporditud EAEU kaubad EAEU tolliterritooriumil, mida ei tunnustata EAEU tolliseadustiku artikli 218 kohaselt
128 Seadmed, mis on paigutatud vabalao tolliprotseduurile, mis on kasutusele võetud ja mida vabalao omanik kasutab Euratomi tolliseadustiku artikli 1 lõikes 213 sätestatud toimingute tegemiseks, ning mis on suunatud sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile , võttes arvesse EAEÜ tolliseadustiku artikli 1 punkti 217 teises lõigus kehtestatud imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste ja eriliste dumpinguvastaste tollimaksude arvutamise eripära
129 Kaubad, mille suhtes kohaldatakse taasimportimise tolliprotseduuri, mille puhul tagastatakse maksud ja (või) intressid, muude maksude, subsiidiumide ja muude summade summa vastavalt tolliseadustiku artikli 3 lõike 2 punktile 236 EAEU
130 Kaubad, mille suhtes kohaldatakse taasimportimise tolliprotseduuri, mille suhtes ei maksta tagasi tollimakse ja (või) intresse, muude maksude, subsiidiumide ja muid summasid vastavalt tolli artikli 3 lõike 2 punktile 236 EAEU kood
131 Jäätmed, mis tekivad kaupade töötlemisel tolliterritooriumil ja kodumaiseks tarbimiseks
132 Kaubad tolliterritooriumil töötlemisel ja koduseks tarbimiseks töötlemisel tekkinud jäägid
133 Töödeldud tooted, mis on saadud tolliterritooriumil töötlemiseks, väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks, kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks ettenähtud kaupade töötlemise tulemusena, välja arvatud koodides 044, 134–138 määratletud kaubad ( sealhulgas töödeldud tooted, mis on saadud tolliprotseduurile suunatud kauba töötlemise, tolliterritooriumil töötlemise, väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tulemusena)
134 Töödeldud tooted, mis on saadud Euratomi tolliseadustiku artiklile 172 vastavate samaväärsete kaupade töötlemistoimingute tulemusena ja eksporditud Euratomi tolliterritooriumilt, välja arvatud kaubad, mis on märgitud koodidega 136 ja 138
135 Välismaa kaubadimporditakse Euratomi tolliterritooriumile töödeldud toodete asemel vastavalt EAEÜ tolliseadustiku artiklile 183, kui töötlemistoiming on kauba remont, sealhulgas garantii
136 EAÜÜ tolliterritooriumilt eksporditud toodete töötlemine, mis on saadud väliskaubade asendamise tulemusena vastavalt Euroopa Ühenduse tolliseadustiku tolliseadustiku artikli 1 punkti 172 lõikele XNUMX
137 Välismaised kaubad, mis imporditakse Euratomi tolliterritooriumile töödeldud toodete asemel vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 183, kui töötlemistoiminguid teostatakse seoses torujuhtme kaudu veetavate kaupadega
138 Töödeldud tooted, mis on saadud Euratomi tolliseadustiku artikli 172 kohaselt samaväärsete kaupade töötlemistoimingute tulemusena, kui töötlemistoiming on EAEU tolliterritooriumilt eksporditud kauba remont, sealhulgas garantii, välja arvatud kaup määratud koodiga 136
139 Kaubad, mille suhtes kohaldatakse tollilao tolliprotseduuri ja mille puhul on oodata sellise tolliprotseduuri lõpuleviimist vastavalt Euratomi tolliseadustiku artikli 5 lõike 1 punktile 161
15x * Valgevene Vabariigis ühepoolselt tutvustatud muud kaupade liikumise tunnused
150 Kaup, mida veetakse vahetuslepingu alusel (Valgevene Vabariigi jaoks)
151 Kaubad, mis on teisaldatud kapitalirendilepingu alusel (Valgevene Vabariik)
152 Annetuslepingu alusel veetud kaup (Valgevene Vabariigi jaoks)
153 Kaubad, mis eksporditi väljaspool Euroopa Vabatahtliku Emissiooni tolliterritooriumi müügi eesmärgil ilma tehingu eelneva sõlmimiseta (Valgevene Vabariik) - seisukoht muudetud Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsusega nr 52, kuupäev 12.05.2015/XNUMX/ XNUMX
16x * Muud Kasahstani Vabariigis ühepoolselt tutvustatud kaupade liikumise tunnused
161 Rühma 27 TH kaubad FEA EAEU toodeti Kasahstani toorainest, mida kaevandati Karachaganaki väljal (Kasahstani Vabariik) ja mida eksporditi väljaspool Euratomi tolliterritooriumi Vene Föderatsiooni territooriumilt (Kasahstani Vabariigi puhul) - seisukoht on muudetud nõukogu otsusega Euraasia majanduskomisjon nr 52, 12.05.2015
17x * Vene Föderatsioonis ühepoolselt tutvustatud muud kaupade liikumise tunnused
171 Vene Föderatsiooni Magadani piirkonna vabatollitsooni tolliprotseduurile suunatud kaubad, mis on ette nähtud nende enda tootmiseks ja tehnoloogilisteks vajadusteks
172 Kaubad (välja arvatud aktsiisikaubad), mis on teisaldatud Skolkovo innovatsioonikeskuse territooriumil asuvate kinnisvaraobjektide ehitamiseks, varustamiseks ja tehniliseks kasutamiseks või on vajalikud teadustegevuse elluviimiseks ja selle tulemuste kommertsialiseerimiseks projektis osalejad, kellele on ette nähtud subsiidiumid imporditollimaksu ja käibemaksu tasumisel tekkinud kulude hüvitamiseks (Venemaa Föderatsiooni jaoks)
173 Kaubad, mis on teisaldatud Skolkovo innovatsioonikeskuse territooriumil asuvate kinnisvaraobjektide ehitamiseks, varustamiseks ja tehniliseks kasutamiseks või on vajalikud uurimistegevuse elluviimiseks ja selle tulemuste kommertsialiseerimiseks projektis osalejate poolt, välja arvatud koodiga 172 nimetatud kaupadele (Venemaa Föderatsioon)
174 Kaubad, mis on vajalikud lennu kontrollpunkti või rahvusvahelise lennujaama toimimiseks (Venemaa Föderatsioon)
175 Kaubad, mis on ette nähtud mere (jõe) sadamate tegevuse toetamiseks mere (jõe) kontrollpunktides (Venemaa Föderatsiooni jaoks)
176 Kaubad koliti Baikonuri kompleksi territooriumile või sealt välja (Venemaa Föderatsiooni jaoks)
177 Kaubad (välja arvatud aktsiisikaubad), mis on imporditud nende kasutamiseks kinnisvaraobjektide ehitamisel, seadmetes ja tehnilises varustuses uuenduslike teadus- ja tehnoloogiakeskuste territooriumil või vajalikud projekti raames teadus- ja tehnoloogiategevuse elluviimiseks osalejad, kellele makstakse toetusi tollimaksude ja käibemaksu tasumiseks (Vene Föderatsiooni puhul)
178 Kaubad, mis on imporditud nende kasutamiseks kinnisvaraobjektide ehitamiseks, varustamiseks ja tehniliseks varustamiseks uuenduslike teadus- ja tehnoloogiakeskuste territooriumil või vajalikud projektis osalejate teadus- ja tehnoloogiategevuse elluviimiseks, välja arvatud nimetatud kaubad koodi 177 all (Venemaa Föderatsioon)
18X * Muud Armeenia Vabariigis ühepoolselt tutvustatud kaupade liikumise eripärad
180 Kapitalirendilepingu alusel veetavad kaubad (Armeenia Vabariik)
1 kuni 20 (88)