МЕНЮ

Juhime teie tähelepanu konteinerite nõuetekohase pitseerimise vajadusele.

  1. Kasutada tuleks ainult polt-tüüpi kõrge turvanumbriga tihendeid. Need on ühekordselt kasutatavad metallist jõutihendid, mille purustamine nõuab suurt füüsilist pingutust. Neil on varda kujul jäik blokeeriv element, mis on ette nähtud laoruumide, lennu-, raudtee- ja merekonteinerite lukustamiseks ja samaaegseks sulgemiseks tihendusavade läbimõõduga vähemalt 8 ja mitte üle 18 mm. Selle tihendite rühma konstruktsioon võimaldab lukustada peamiselt esemeid tihendusavade koaksiaalse (kokkulangeva) paigutusega.

Toitepoldi tüüpi tihendid

  1. Saatja pitser tuleb kinnitada konteineri parempoolsele uksele vasaku käepideme jaoks.

Näide plommide korrektsest paigutamisest merekonteinerisse

Правильное расположение пломбы
  1. Tihendi tihvtil olev number peab ühtima silindril oleva numbriga.

Suletud plobma

Номер должен совпадать с номером на штыреНомер пломбы на штыре должен быть одинаковый

Ülaltoodud tingimuste täitmata jätmine on Venemaa Raudtee ja Venemaa tollialaste õigusaktide juhiste rikkumine, mis omakorda toob kaasa rahalisi kulutusi. 

Selle juhendi rakendamine tagab teie kaupade sujuva saatmise.