menüü

Ohtude kokkuvõte

Ohulaused (H-laused, ohulaused, ohulaused) on kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteemi (GHS) kohaselt loodud ohu laadi või ulatuse ühetaolised hoiatused.

Hoiatusi kasutatakse standardlausetena, et kirjeldada lühidalt kemikaalidega käitlemisega seotud tavalisi ohte. 2011. aastal avaldati hoiatuste loetelu GHSi neljandas muudetud väljaandes.

Selle sõnastiku kirjete arv on 122.
Otsige sõnastiku teemadest (regulaarsed väljendid on lubatud)

Sõnavara

Termin Määratlus
H420
Kahjustab inimese tervist ja keskkonda atmosfääri ülemise osa osoonikihi hävitamisega
Vaatamiste arv - 8996
H413
Võib põhjustada pikaajalist kahjulikku mõju vee-elustikule
Vaatamiste arv - 9441
H412
Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega
Vaatamiste arv - 13114
H411
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
Vaatamiste arv - 15684
H410
Väga mürgine veeorganismidele, millel on pikaajaline toime
Vaatamiste arv - 14238
H402
Kahjulik veeorganismidele
Vaatamiste arv - 12324
H401
Mürgine veeorganismidele
Vaatamiste arv - 14045
H400
Väga mürgine veeorganismidele
Vaatamiste arv - 9758
H373
Pikaajalisel või korduval kokkupuutel võib kahjustada elundeid (****)
Vaatamiste arv - 10544
H372
Pikaajalise või korduva kokkupuute korral kahjulik elunditele (****)
Vaatamiste arv - 9910
H371
Võib kahjustada elundeid (****) (**)
Vaatamiste arv - 9474
H370
Elunditele kahjulik (****) (**)
Vaatamiste arv - 8615
H362
Võib kahjustada imikuid
Vaatamiste arv - 11239
H361
Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet (***) (**)
Vaatamiste arv - 8957
H360
Võib kahjustada viljakust või loodet (***) (**)
Vaatamiste arv - 8599
H351
Arvatavasti põhjustab vähki (**)
Vaatamiste arv - 13275
H350
Võib põhjustada vähki (*)
Vaatamiste arv - 9189
H341
Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (*)
Vaatamiste arv - 11639
H340
Võib põhjustada geneetilisi defekte (*)
Vaatamiste arv - 11696
H336
Võib põhjustada unisust või peapööritust
Vaatamiste arv - 14244
H335
Võib põhjustada hingamisteede ärritust
Vaatamiste arv - 10437
H334
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astmasümptomeid või hingamisraskusi
Vaatamiste arv - 12962
H333
Sissehingamisel võib olla kahjulik
Vaatamiste arv - 8698
H332
Kahjulik sissehingamisel
Vaatamiste arv - 12004
H331
Mürgine sissehingamisel
Vaatamiste arv - 12662
H330
Sissehingamisel surmav
Vaatamiste arv - 8442
H320
Ärritab silmi
Vaatamiste arv - 8874
H319
Põhjustab tõsist silmade ärritust
Vaatamiste arv - 9989
H318
Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi
Vaatamiste arv - 10957
H317
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
Vaatamiste arv - 11238
H316
Põhjustab kerget nahaärritust
Vaatamiste arv - 9315
H315 + H320
Ärritab nahka ja silmi
Vaatamiste arv - 8568
H315
Ärritab nahka
Vaatamiste arv - 8931
H314
Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi
Vaatamiste arv - 8025
H313 + H333
Kokkupuutel nahaga või sissehingamisel võib olla kahjulik
Vaatamiste arv - 7803
H313
Kokkupuutel nahaga võib olla kahjulik
Vaatamiste arv - 10698
H312 + H332
Kahjulik kokkupuutel nahaga või sissehingamisel
Vaatamiste arv - 10018
H312
Nahaga kokkupuutel kahjulik
Vaatamiste arv - 10992
H311 + H331
Mürgine kokkupuutel nahaga või sissehingamisel
Vaatamiste arv - 8337
H311
Mürgine kokkupuutel nahaga
Vaatamiste arv - 9370
H310 + H330
Nahaga kokkupuutel või sissehingamisel surmav
Vaatamiste arv - 20142
H310
Nahaga kokkupuutel surmav
Vaatamiste arv - 10466
H305
Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla kahjulik.
Vaatamiste arv - 13882
H304
Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
Vaatamiste arv - 14174
H303 + H333
Allaneelamisel või sissehingamisel võib olla kahjulik
Vaatamiste arv - 11379
H303 + H313 + H333
Allaneelamisel võib olla kahjulik
Vaatamiste arv - 9214
H303 + H313
Allaneelamisel või kokkupuutel nahaga võib olla kahjulik
Vaatamiste arv - 11183
H303
Allaneelamisel võib olla kahjulik
Vaatamiste arv - 8203
H302 + H332
Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik
Vaatamiste arv - 7367
H302 + H312 + H332
Allaneelamisel kahjulik
Vaatamiste arv - 14298
H302 + H312
Kahjulik allaneelamisel või kokkupuutel nahaga
Vaatamiste arv - 8002
H302
Allaneelamisel kahjulik
Vaatamiste arv - 9481
H301 + H331
Mürgine allaneelamisel või sissehingamisel
Vaatamiste arv - 10155
H301 + H311 + H331
Allaneelamisel mürgine
Vaatamiste arv - 14206
H301 + H311
Mürgine allaneelamisel või kokkupuutel nahaga
Vaatamiste arv - 10948
H301
Allaneelamisel mürgine
Vaatamiste arv - 10782
H300 + H330
Surmav allaneelamisel või sissehingamisel
Vaatamiste arv - 20010
H300 + H310 + H330
Allaneelamisel surmav
Vaatamiste arv - 9766
H300 + H310
Surmav allaneelamisel või kokkupuutel nahaga
Vaatamiste arv - 10569
H300
Allaneelamisel surmav
Vaatamiste arv - 10106
H290
Võib olla metalle söövitav
Vaatamiste arv - 11539
H281
Sisaldab jahutatud gaasi; võib põhjustada krüogeenseid põletusi või vigastusi
Vaatamiste arv - 10293
H280
Sisaldab rõhu all gaasi; võib kuumutamisel plahvatada
Vaatamiste arv - 14015
H272
Võib intensiivistada põlemist; oksüdeerija
Vaatamiste arv - 9071
H271
Võib põhjustada põlemist ja plahvatust; tugev oksüdeerija
Vaatamiste arv - 9287
H270
Võib põhjustada või intensiivistada põletust; oksüdeerija
Vaatamiste arv - 10284
H261
Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikku gaasi
Vaatamiste arv - 10005
H260
Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase
Vaatamiste arv - 4736
H252
Isekuumenevad ained suurtes kogustes; tulekahju tõenäosus
Vaatamiste arv - 11419
H251
Isekuumenevad ained; tulekahju tõenäosus
Vaatamiste arv - 7582
H250
Spontaanne põlemine vabas õhus
Vaatamiste arv - 11122
H242
Kuumutamine võib põhjustada tulekahju
Vaatamiste arv - 10211
H241
Kuumutamine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju
Vaatamiste arv - 11701
H240
Kuumutamisel võib tekkida plahvatus
Vaatamiste arv - 11237
H232
Võib kokkupuutel õhuga iseeneslikult süttida
Vaatamiste arv - 7338
H231
Reaktsioonil võib plahvatus tekkida isegi õhu puudumisel kõrgendatud rõhul ja / või temperatuuril
Vaatamiste arv - 13370
H230
Reaktsioonid võivad põhjustada plahvatuse isegi õhu puudumisel
Vaatamiste arv - 13858
H229
Survestatud anum: võib kuumutamisel lõhkeda
Vaatamiste arv - 11402
H228
Tuleohtlik tahke aine
Vaatamiste arv - 8502
H227
Tuleohtlik vedelik
Vaatamiste arv - 8423
H226
Tuleohtlik vedelik ja aur
Vaatamiste arv - 7916
H225
Tuleohtlik vedelik ja aur
Vaatamiste arv - 10138
H224
Eriti tuleohtlik vedelik ja aur
Vaatamiste arv - 9217
H223
Tuleohtlikud aerosoolid
Vaatamiste arv - 7838
H222
Tuleohtlikud aerosoolid
Vaatamiste arv - 18406
H221
Tuleohtlik gaas
Vaatamiste arv - 10366
H220
Tuleohtlik gaas
Vaatamiste arv - 10295
H208
Tuleoht; suurenenud plahvatusoht vähendatud desensibiliseeriva ainega
Vaatamiste arv - 13476
H207
Tuleoht või projektsioon; suurenenud plahvatusoht vähendatud desensibiliseeriva ainega
Vaatamiste arv - 10817
H206
tulekahju
Vaatamiste arv - 8537
H205
Massilise tulekahju plahvatuse võimalus
Vaatamiste arv - 10690
H204
Tule- või projektsioonirisk
Vaatamiste arv - 13120
H203
Plahvatusohtlik; tuleoht
Vaatamiste arv - 9705
H202
Plahvatusohtlik; märkimisväärne levikuoht
Vaatamiste arv - 18012
H201
Plahvatusohtlik; massiline plahvatusoht
Vaatamiste arv - 11503
H200
Lenduv lõhkeaine
Vaatamiste arv - 10095
401 EUH
Inimeste tervisele ja keskkonnale ohtlikkuse vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.
Vaatamiste arv - 8862
210 EUH
Ohutuskaart on saadaval nõudmisel.
Vaatamiste arv - 8680
EUH 209A
Võib kasutamisel muutuda tuleohtlikuks.
Vaatamiste arv - 6969
209 EUH
Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.
Vaatamiste arv - 9652
208 EUH
Sisaldab (sensibiliseeriva aine nimetus). Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
Vaatamiste arv - 8179
207 EUH
Tähelepanu! Sisaldab kaadmiumi! Kasutamisel tekivad ohtlikud aurud. Vt Teave
Vaatamiste arv - 10435
206 EUH
Hoiatus! Ärge kasutage koos teiste toodetega. Võib eraldada ohtlikke gaase (kloori).
Vaatamiste arv - 8189
205 EUH
Sisaldab epoksükomponente. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Vaatamiste arv - 7741
204 EUH
Sisaldab isotsüanaate. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Vaatamiste arv - 7316
203 EUH
sisaldab kroomi (VI). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Vaatamiste arv - 9531
202 EUH
Tsüanoakrülaat. Oht! Kleepub naha ja silmade külge sekunditega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vaatamiste arv - 9562
EUH 201A
Tähelepanu! Sisaldab pliid.
Vaatamiste arv - 10065
201 EUH
Sisaldab pliid. Ärge kasutage pindadel
Vaatamiste arv - 7873
071 EUH
Ärritab hingamisteid.
Vaatamiste arv - 10395
070 EUH
Silma sattumisel mürgine.
Vaatamiste arv - 12584
066 EUH
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või pragunemist.
Vaatamiste arv - 11087
059 EUH
Ohtlik osoonikihi jaoks.
Vaatamiste arv - 6782
044 EUH
Plahvatusoht suletud ruumides kuumutamisel.
Vaatamiste arv - 9944
032 EUH
Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.
Vaatamiste arv - 8574
031 EUH
Hapetega kokkupuutel eraldub mürgine gaas.
Vaatamiste arv - 5691
029 EUH
Kokkupuutel veega moodustub mürgine gaas.
Vaatamiste arv - 10788
019 EUH
Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.
Vaatamiste arv - 9362
018 EUH
Kasutamise ajal võivad tekkida tuleohtlikud / plahvatusohtlikud aurud / õhu segud.
Vaatamiste arv - 8659
014 EUH
Reageerib veega ägedalt.
Vaatamiste arv - 8670