МЕНЮ
väikesed sõidukid

Liitiumpatareidega töötavate väikeste sõidukite transport

Väikesõidukite klassifikatsioon, mida toidavad lastina veetud liitium-ioon akud.

Väike sõidukid koos liitiumakuga tuleb see, õhkratas, monoratas, güroskootor, elektriline roller, elektrijalgratas ja sukeldumisjõuseadmed klassifitseerida  ÜRO 3171akutoitega sõidukina või  ÜRO 3481, Liitium-ioon akud, mis sisalduvad 9 ohuklassiga seadmetes.

Erisätes A214, mis on sätestatud reeglis ÜRO 3171 „Patareitoitega sõiduk” määratleb sisepõlemismootorite, kütuseelementide ja patareidega ning liitiumpatareidega töötavate „seadmete” klassifikatsiooniga seotud kontseptsiooni.

DGP 214. väljaande erisäte A62 praegune sõnastus on järgmine:

  • A214 (388) ÜRO 3166 kohaldatakse sisepõlemismootoriga sõidukitele, mis kasutavad tuleohtlikke vedelikke või tuleohtlikke gaase või kütuseelemente.
  • Kütuseelemendimootoriga sõidukid tuleks määruse alusel klassifitseerida ÜRO 3166 "Sõiduk, kütuseelement, põlevgaas, mis on sobitatud põleva gaasiga" või ÜRO 3166 "Sõiduk, kütuseelement, tuleohtlik vedelik" vastavalt vajadusele. Need andmed hõlmavad hübriidsõidukeid, mida toidavad nii kütuseelemendid kui ka sisepõlemismootorid, millel on vedelad akud, naatriumakud, liitium-metallpatareid või liitium-ioonakud koos kaasasoleva akuga.
  • Muud sõidukid, millele on paigaldatud sisepõlemismootor, tuleks klassifitseerida punktide alla ÜRO 3166 "Tuleohtliku gaasiga töötav sõiduk" või ÜRO 3166 "Tuleohtliku vedelikuga töötav sõiduk" vastavalt vajadusele. Need andmed hõlmavad hübriidsõidukeid, mida toidavad nii sisepõlemismootor kui ka vedelad patareid, naatriumakud, liitium-metallpatareid või liitium-ioonakud koos kaasasoleva akuga.
  • Kui sõidukit toidab sisepõlemismootor, mis töötab tuleohtliku vedeliku ja tuleohtliku gaasiga, tuleb see klassifitseerida vastavalt määrusele ÜRO 3166 "Sõiduk, mida toidab tuleohtlik gaas".

ÜRO 3171 kehtib ainult sõidukitele, mille toiteallikaks on vedelad patareid, naatriumakud, liitium -metallpatareid või liitiumioonakud, ja seadmetele, mis töötavad märgpatareide või naatriumakudega, mida transporditakse koos nende akudega.

Käesolevas dokumendis on sõidukid iseliikuvad sõidukid, mis on ette nähtud ühe või mitme inimese või kauba vedamiseks.

Sellised sõidukid on näiteks autod, mootorrattad, tõukerattad, kolme- ja neljarattalised sõidukid või mootorrattad, veoautod, vedurid, jalgrattad (mootoriga pedaaliga jalgrattad) ja muud seda tüüpi sõidukid (näiteks isetasakaalustuvad sõidukid või vähemalt üks istekoht), ratastoolid, murutraktorid, iseliikuvad põllumajandus- ja ehitustehnika, paadid ja lennukid.

See hõlmab pakendis veetavaid sõidukeid, mille puhul saab sõiduki mõningaid osi konteinerist eraldamiseks sellest eraldada.

Seadmete näideteks on muruniidukid, pühkimismasinad või mudelpaadid ja lennukimudelid.

Liitiummetallpatareide või liitiumioonakude toitega seadmed tuleb registreerida

  • ÜRO 3091 seadmetes olevad liitium -metallpatareid või ÜRO 3091 liitium -metallpatareid, mis on varustatud seadmetega;
  • ÜRO 3481 seadmetes olevad liitiumioonakud või ÜRO 3481 liitium-ioon akud, mis on vajaduse korral varustatud seadmetega.

Liitium -ioonakud või liitium -metallpatareid, mis on paigaldatud kaubaveoüksusesse, mis on ette nähtud üksnes välise kaubaveoüksuse toiteks, tuleks määrusele omistada ÜRO 3536, kaubaveoüksusesse paigaldatud liitiumpatareid.

Klassifikatsioon

Kuna need väikesed sõidukid, mida toidavad liitiumakud, vastavad erisättes A214 esitatud „sõidukite” määratlusele ja kuna neid toidab liitiumioonaku, on nende väikeste sõidukite õige klassifikatsioon ÜRO 3171, akutoitega auto. Seetõttu tuleb need pakkida vastavalt pakendamisjuhendile 952.

Kasutamise osas on mitmeid olulisi punkte ÜRO 3171 nende väikeste sõidukite jaoks:

  1. liitiumakud ja -akud peavad olema seda tüüpi, mis on edukalt läbinud ÜRO katsete ja kriteeriumide käsiraamatu alajaos 38.3 kehtivad katsed ning millel peab olema valideeritud ÜRO 38.3 testi kokkuvõtlik aruanne - dokument kokkuvõtlike andmetega, mis kinnitab, et patareisid on kontrollitud vastavalt ÜRO 38.3 ohutusnõuetele;
  2. kohtumine sisse ÜRO 3171 ei sisalda erandeid Reeglite täielikust kohaldamisest, s.o. alla 100-vatiseid liitiumioonakusid sisaldavatele sõidukitele ei kehti erandeid;
  3. kaal võrk saatja deklaratsioonis nõutud ÜRO 3171on võrdne kogu sõiduki täismassiga. Liitium-ioonaku masinal ei ole sõidukis või pakendis kaalupiiranguid ning netokoguses pole erinevusi ainult reisilennuki ja kaubalennuki vahel;
  4. kui liitiumaku eemaldatakse sõidukist ja pakitakse sõidukist eraldi samasse välispakendisse, siis vastavalt pakendamisjuhendile 952 muutub klassifikatsioon ÜRO 3481, kasutatakse liitium-ioonakusid, mis on varustatud seadmetega ja Pakkimisjuhend 966Või ÜRO 3091, kasutatakse liitiummetallist patareisid, mis on varustatud seadmetega ja Pakkimisjuhend 969.

Nende kaupade veoks valmistumisel on soovitatav viivitamatult ühendust võtta nende kaupade saatjatega, et veenduda, et saatjad on teadlikud klassifitseerimisnõudest numbri all ÜRO 3171 ja omama kõiki vajalikke dokumente.

Aitame teil Vladivostoki kaudu tuua ja korraldada elektrijalgrattaid, elektrilisi tõukerattaid ja muid väikeseid sõidukeid.
Отправить запрос