МЕНЮ

RKT - kaubaveo harmoneeritud nomenklatuur, sisaldab raudteede poolt SRÜ maanteede territooriumil veokulude arvutamiseks veodokumentide töötlemisel raudtees kasutatavate kaupade nimetusi ja kooditähiseid. Koodi neli esimest märki on koodiga samad HS.

GNG on mõeldud kaupade kirjeldamiseks ja kodeerimiseks SMGS-is osalevate OSJD liikmesriikide rahvusvahelises kaubaveos või SMGS-i sätteid kohaldades.

GNG luuakse Maailma Tolliorganisatsiooni kaupade ühtlustatud kirjeldamise ja kodeerimise süsteemi alusel ning see vastab rahvusvahelise raudteeliidu kaupade ühtlustatud nomenklatuurile. GNG on kohustuslik igale SMGS-is osalevate OSJD liikmesriikide raudteele või SMGS-i sätteid kohaldades. GNG koosneb:

Lasti tähistamiseks kasutatakse kaheksakohalist koodi. Esimesed kuus tähemärki vastavad HS-le, neist:

  • esimene ja teine ​​number tähistavad vastavat peatükki
  • kolmas ja neljas number tähistavad selles peatükis positsiooninumbrit -
  • viies ja kuues number tähistavad lasti positsiooni positsioonis
  • lasti kirjeldamisel eritäpsuse saavutamiseks kasutatakse seitsmendat ja kaheksandat numbrit

Allpool on analüütiline tabel, mis sisaldab kauba nime ja kooditähist, kust saate hõlpsalt leida vajaliku GNG-koodi.

Oodake andmete laadimist ja vormindamist
Kaupade harmoneeritud nomenklatuur - analüütiline loetelu
GND KOOD Nimi ETT klass id

 

  • Mõnes positsioonis on kaubanimed eraldatud semikooloniga. Sel juhul räägime kaupadest, mis tuleks erinevate omaduste või tunnuste põhjal üksteisest eraldada, selgitavad märgid kehtivad ainult semikooloni järel asuvatele kaupadele.
  • Kaupade nimetusi saab täiendada andmetega päritolu, seisundi, koostise, kasutuse jms kohta.
  • Kui kaubal on mitu komaga eraldatud kaubaartiklit, millele järgnevad selgitavad märgid, kehtivad need tähised kõigi komaga eraldatud kaubaartiklite suhtes.
  • Kui kauba nimetus sisaldab viiteid peatüki märkustele, avaldatakse kõik märkused lisades 1 ja 2.

Kui kaubakood vastavalt GNG-le sisaldab mitut kaupa, mis täpsustab kauba omadusi ja on eraldatud koma või semikooloniga, siis valitakse ja kantakse saatelehele nimi ja täpsustusmärgid, mis vastavad ainult veoks esitatud kaupadele.

GNG muudatused ja täiendused, sealhulgas need, mis põhinevad NHMi muudatustel ja täiendustel, jõustuvad pärast nende kinnitamist OSJD Raudtee peadirektorite (vastutavate esindajate) konverentsil. GNG (2007i väljaanne) kiideti heaks OSJD Raudtee peadirektorite (vastutavate esindajate) konverentsi XXII koosolekul (aprill 23-27, november 2007, Thbilisi, Gruusia). GNG komitee on GNG depoopank. GNG teksti eessõnas antakse täpsemad selgitused GNG struktuuri kohta. eesmärk on kirjeldada ja kodeerida veoseid rahvusvahelises kaubaveos OSJD liikmesriikides, mis osalevad SMGS-is või kohaldavad SMGS-i sätteid. GNG loodi Maailma Tolliorganisatsiooni (edaspidi - WCO) kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi (edaspidi - HS) alusel ning see vastab Rahvusvahelise Raudteeliidu (edaspidi - NHM, 2003) kaupade harmoneeritud nomenklatuurile.

GNG-s kehtestati kokkulepped Rahvusvahelise HS-i komiteega koodid 2721 kuni 2749 ja need on mõeldud toornafta või bituumenmaterjalidest saadud õli (va toornafta) ja nende baasil valmistatud pooltoodete klassifitseerimiseks. Naftalasti vedamisel SMGS-saatelehel kasutatakse 2721-i asemel 2749-2710-i esemeid, mille koodid on GNG-toodete loetelus, kauba analüütilises ja tähestikulises loendis läbi kriipsutatud. GNG-s on 9901-9959 positsioonid konkreetsed raudteetranspordi jaoks ja need on kohustuslikud igale SMGS-is osalevate OSJD-i liikmesriikide raudteele või kohaldades SMGS-i sätteid. 99 peatüki märgitud GNG positsioone võib muuta ainult vastavalt UIC juhtkomitee otsustele NNMi küsimustes. 9960 - 9999 positsioone saab kasutada igas raudtees iseseisvalt, samuti raudteede vahel sõlmitud kahe- ja mitmepoolsete lepingute raames.

Te ei saa GNG-koodi kätte, kirjutage meile ja me aitame teil mitte ainult leida oma GNG-koodi toode vaid ka kohale toimetama.
Отправить запрос