МЕНЮ

ETSNG - kaupade ühtne tariifi- ja statistikanomenklatuur sisaldab veoste nimede ja kooditähiseid, mida raudteed kasutavad veodokumentide töötlemisel Venemaa raudtee maanteede territooriumil veotasude arvutamiseks. Seda kasutatakse Venemaal ekspordiks / impordiks ja transportimiseks.

Kaubaveo dokumentides tuleb märkida ETSNG veose nimetus ja kood. Kui tähestikulises loendis sellist nimetust pole, siis ei ole lubatud lasti nimetada ETSNG ametikohtade üldistatud nimetustega ning last see tuleb tähistada nimega, mille all see on märgitud veose asjakohases dokumentatsioonis, koos veose koodiga, mis on nimetatud ETSNG tähestikulises nimekirjas ja millele lasti võib omistada selle omaduste järgi.

Lasti kood on kuus tähemärki ja sellel on järgmine struktuur:

  • kaks esimest numbrit on lasti tariifirühm;
  • kolmas number on lasti positsiooninumber tariifirühmas;
  • neljas ja viies number - veose seerianumber tariifipositsioonil;
  • kuues number on kontrollnumber. Kontrollnumbri kasutamine postisaadetiste ja muude dokumentide vormistamisel määratakse kindlaks nende dokumentide täitmise juhistega.

Oodake andmete laadimist ja vormindamist
Kaupade ühtne tariifinomenklatuur
ETSNG kood Kirjeldus lasti id

 

Kooskõlas föderaalseaduse „Vene Föderatsiooni raudteetranspordi harta” artikliga 98 kaubanimetuste, erimärkide, kaupade ja nende omaduste kohta valesti esitamise kohta raudtee-konossemendis, mille tulemuseks on kaupade veokulude vähenemine või liiklusohutust mõjutavate asjaolude võimalik esinemine raudteetranspordi korraldamine, samuti raudteeveoks keelatud kaupade väljumise eest maksavad kaubasaatjad vedajale trahvi summas viis pilet selliste kaupade veoks kogu nende veo jooksul, olenemata kahju hüvitamisest, mille vedaja sellest asjaolust tingib.

 

Te ei saa ETSNG-koodi kätte, kirjutage meile ja me aitame teid mitte ainult teie jaoks sobiva ETSNG-koodi leidmisel toode vaid ka kohale toimetama.
Отправить запрос