МЕНЮ

Kauba kirjeldus VT kood FEA EAEU
1 Krüpteerimisfunktsioonidega printerid, koopiamasinad ja faksid ning nende elektroonilised moodulid (krüptograafia) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Krüpteerimisfunktsioonidega (krüptograafia) arvutusfunktsioonidega andmete salvestamiseks, taasesitamiseks ja visuaalseks esitamiseks mõeldud taskumasinad 8470 10 000 0
3 Krüpteerimis- (krüptograafia) funktsioonidega pihuarvutid 8471 30 000 0
4 Krüpteerimisfunktsioonidega arvutid ja nende osad (krüptograafia) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Krüpteerimis- (krüptograafia) funktsioonidega arvutusseadmed 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Krüpteerimisfunktsioonidega elektrooniliste moodulite ja pihuarvutite osad (krüptograafia) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Krüpteerimisfunktsioonidega abonentkommunikatsiooni seadmed (krüptograafia) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Krüpteerimis- (krüptograafia) funktsioonidega tugijaamad 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Krüpteerimisfunktsioonidega telekommunikatsiooniseadmed ja nende osad (krüptograafia) +8517 62
8517 69 390 0
8517 69 900 0
+8517 70
10 Tarkvara krüpteerimisriistad (krüptograafilised), sõltumata salvestusmeediumist 8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29
+8523 29
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Põhidokumendid 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29
+8523 29
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Ringhäälingu- või televisiooniseadmed ja nende osad, millel on krüpteerimisfunktsioonid 8525 50 000 0
+8525 60
8529 90 200 1
+8529 90
8529 90 970 0
13 Krüpteerimisfunktsioonidega (krüptograafia) raadionavigatsiooni vastuvõtjad, kaugjuhtimisseadmed ja nende osad 8526 91 200 0
8526 91 800 0
+8526 92
+8529 90
8529 90 970 0
14 Seadmed juurdepääsuks info- ja kommunikatsioonivõrgule “Internet” ja sidefunktsiooniga televiisoritele, nende osadel krüpteerimisfunktsioonid (krüptograafia) +8517 62
8528 71 150 0
+8529 90
8529 90 970 0
15 Elektroonilised integraallülitused, krüpteerimisfunktsioonidega või krüpteerimisvahendeid sisaldavad krüptograafilised salvestusseadmed 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Muud krüpto (krüpto) vahendeid sisaldavad elektrimasinad ja - seadmed, millel on individuaalsed funktsioonid 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Krüpteerimise (krüptograafilise) normeeriv-tehniline, kujundus- ja toimimisdokumentatsioon käesoleva jaotise punktides 1 – 16 täpsustatud krüptimiseks (mis tahes kandjal) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
+8523 29
+8523 29
+8523 29
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

Vene Föderatsioonis on Vene Föderatsiooni Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) volitatud föderaalne täitevorgan, kes koordineerib litsentside väljaandmise taotlusi ja väljastab muid krüpto (krüptograafiliste) vahendite impordi ja ekspordi lubasid kolmandate riikidega kauplemisel.

Ühtne teatiste register avaldatud Euraasia majandusliidu ametlikul veebisaidil (www.eaeunion.org).