МЕНЮ

Päritolusertifikaat või päritolusertifikaat See on dokument, mis näitab kauba päritoluriiki. Toll sõltub kauba päritoluriigist kohustus ning võimalus saada tariifseid soodustusi ja soodustusi kaubanduslepingute alusel.

Arengumaade tariifsete soodustuste idee arutati laialdaselt ÜRO kaubanduse ja arengu konverentsil (UNCTAD) 1960-i raames. Muu hulgas on arengumaad väitnud, et enamsoodustusrežiim takistab rikkamatel riikidel tariife ja muid kaubanduspiiranguid piisavalt kiiresti alandada ja kaotada, et arengumaadest kasu saada.

1971. aastal järgis GATT UNCTADi eeskuju ja kehtestas kaks enamsoodustusrežiimi erandit, mis võimaldasid tariifseid soodustusi arengumaadest pärit kaupadele. Mõlemad erandid kehtestati kümneks aastaks. 1979. aastal kehtestas GATT loaklausli kaudu alalise vabastuse enamsoodustusrežiimi kohustusest. See erand võimaldas GATTi lepinguosalistele (vastab tänastele liikmetele) WTO) luua sooduskaubanduse skeemid teistele riikidele tingimusel, et need skeemid peavad olema "üldised, mittediskrimineerivad ja vastastikused" seoses riigiga, millest nad kasu said (nn soodustatud riigid). Riigid ei tohtinud luua GSP programme, millest said kasu vaid mõned nende "sõbrad".

Sertifikaadi võimalusi on mitu:

Üldvormi sertifikaat on vajalik selleks, et ametlikult kinnitada Vene Föderatsioonist kõikidesse riikidesse (v.a SRÜ riikidesse) eksporditud kaupade päritoluriiki, mille suhtes ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni poolt välisriikide või nende majandusühenduste poolt üldiste soodustuste süsteemi raames tariifseid soodustusi. Vene Föderatsioonist kõikidesse riikidesse (välja arvatud SRÜ riikidesse) eksporditavate kaupade päritoluriik, mille suhtes ei kohaldata tariifseid soodustusi jne. Vene Föderatsiooni poolt välisriikide või nende majandusühenduste poolt tarnitud üldise soodustuste süsteemi raames.

Vormi ST-1 sertifikaat on vajalik kaupadele, mis on mõeldud ekspordiks Venemaalt SRÜ riikidesse (Aserbaidžaan, Armeenia, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõzstan, Moldova, Tadžikistan, Usbekistan). Selle kasutamine kaubavahetuses Rahvaste Ühenduse osaliste vahel FEA võib vähendada tollimaksumäära 0% -ni;

Venemaalt Serbiasse eksportimiseks mõeldud kaupade jaoks on vaja vormisertifikaati ST-2. Vormi ST-2 päritolusertifikaadi omanik on vabastatud tollimaksude maksmisest, kui imporditakse Venemaa kaupa Serbiasse ja Serbia kaupa Venemaale;

Kaupade päritolusertifikaat - Venemaal kasutatakse kauba importimisel vormi “A”, see sertifikaat võimaldab teil importida kaupu olulise 25% -lise allahindlusega (põhitollimaksu summa suhtes) või ilma tollimakse tasumata..

Kaupade importimisel Vene Föderatsiooni territooriumile tolliasutused tavaliselt küsitakse sertifikaati:

  • kaupadele riikidest, mis on saanud Vene Föderatsioonilt tollieelistusi;
  • kaupadele, mille importi piiravad kvoodid või muud meetmed;
  • juhtudel, kui kauba päritolu pole teada või on kaheldav;
  • muudel Vene Föderatsiooni õigusaktides ja rahvusvahelistes lepingutes sätestatud juhtudel.