МЕНЮ

Tehnilised eeskirjad

Tolliliit ja Euraasia Majandusliit

Tehnilised normid see on toode (teenus) või sellega seotud protsesside ja tootmismeetodite, projekteerimisprotsesside (sh uuringud), ehitiste, rajatiste ja rajatiste, ehituse, paigaldamise, kasutuselevõtu, käitamise, ladustamise, transpordi, müügi ja utiliseerimise omadused. See võib sisaldada ka terminoloogia, sümbolite, pakendamise, märgistamise või märgistamise nõudeid või olla täielikult pühendatud nendele küsimustele.

Vastu võetud tehnilised eeskirjad (EKRE) on kehtestatud kohustuslik rakendamine ja täitmine territooriumil (EAEU) nõuded tehnilise normi objektidele.

Lisaks CU ja EAEÜ tehnilistele eeskirjadele on Venemaal olemas Vene Föderatsiooni normatiivaktidega vastu võetud tehnilised normid. Venemaa tehnilised normid kehtivad kuni liidu tehniliste normide jõustumiseni.

On olemas ühtne loetelu toodetest, millele on tolliliidu ja riiklike õigusaktide raames kehtestatud kohustuslikud nõuded.

Kuni vastavate tehniliste normide jõustumise päevani kohaldatakse Venemaal tolliliidu komisjoni normatiivaktides kehtestatud kohustuslike nõuete, samuti neile mitte vastuolus olevate riiklike normatiivaktide nõuete täitmata jätmise korral haldusvastutust.

Vastavalt föderaalseadustele "Tehnilise normi kohta" N 184-ФЗ. Peatükk 2. Artikkel 6: Tehnilised normid võetakse vastu selleks, et:

  • kodanike elu või tervise, füüsiliste või juriidiliste isikute vara, riigi- või munitsipaalvara kaitse;
  • loomade ja taimede keskkonna, elu või tervise kaitsmine;
  • ostjate eksitamise ennetamine;
  • tagada energiatõhusus.
  • * Tehniliste normide vastuvõtmine muudel eesmärkidel pole lubatud.

Vastavalt föderaalseadusele "Tehnilise normi kohta" N 184-ФЗ:

  • Tehniline eeskiri peab sisaldama tehnilise normi objektide loetelu ja (või) kirjeldust, nendele objektidele esitatavaid nõudeid ja nende identifitseerimise reegleid tehnilise normi kohaldamiseks. Tehniline eeskiri peab sisaldama vastavushindamise reegleid ja vorme (sealhulgas tehniline eeskiri võib sisaldada vastavuse kinnitamise kavasid, väljaantud vastavustunnistuse kehtivuse pikendamise korda), mis määratakse kindlaks, võttes arvesse riskitaset, iga tehnilise normi objektiga seotud vastavushindamise tähtaegu ja (või ) terminoloogia, pakendi, märgistuse või etikettide nõuded ja nende rakenduseeskirjad. Tehnilised eeskirjad peaksid sisaldama energiatõhususe nõudeid.
  • Tehnilistes eeskirjades [...] sisalduvatel kohustuslikel nõuetel on otsene mõju kogu Vene Föderatsioonis ja neid saab muuta ainult asjakohase tehnilise normi muutmise ja täiendamise kaudu.
  • Nõuded, mis ei sisaldu tehnilistes eeskirjades [...], ei saa olla siduvad.
  • Tehnilisi norme kohaldatakse samal viisil ja võrdselt, sõltumata toodete päritoluriigist ja (või) kohast.
  • Föderaalseadusega või Vene Föderatsiooni valitsuse otsusega vastu võetud tehnilised normid jõustuvad mitte varem kui kuus kuud pärast nende ametlikku avaldamist.

 

TR CU 004 / 2011 ohutusnõuetest madalpinge seadmed
TR CU 005 / 2011 turvalisus pakett
TR TS 005/2011 Pürotehniliste toodete ohutuse kohta
TR CU 007 / 2011 tooteohutust käsitlevaid mõeldud lastele ja noorukitele
TR TS 008/2011 Mänguasjade ohutuse kohta
TR TS 009/2011 parfüümide ja kosmeetikatoodete ohutuse kohta

 

 

Järgnevalt on toodud tehniliste eeskirjade loetelu koos nende jõustumise kuupäevadega.

01.09.2022

TR EAEU 048/2019 - Nõuded energiat tarbivate seadmete energiatõhususele

Energiat tarbivate seadmete energiatõhususe nõuete kohta (TR EAEU 048/2019)
01.01.2022

TR EAEU 046/2018 - Põleva maagaasi ohutuse kohta, mis on ette valmistatud transportimiseks ja (või) kasutamiseks

Transpordiks ja (või) kasutamiseks ettevalmistatud põleva maagaasi ohutuse kohta (TR EAEU 046/2018)
01.01.2022

TR EAEU 047/2018 - Alkohoolsete jookide ohutuse kohta

Alkohoolsete jookide ohutuse kohta (TR EAEU 047/2018)
Tundmatu

TR EAEU 039/2016 - Mineraalväetistele esitatavate nõuete kohta

Mineraalväetistele esitatavate nõuete kohta (TR EAEU 039/2016)
Tundmatu

TR EAEU 041/2017 - Keemiliste toodete ohutuse kohta [

Keemiatoodete ohutuse kohta (TR EAEU 041/2017)
01.07.2021

TR EAEU 049/2020 - Nõuded magistraaltorustikele vedelate ja gaasiliste süsivesinike transportimiseks

Nõuded magistraaltorustikele vedelate ja gaasiliste süsivesinike transportimiseks (TR EAEU 049/2020)
01.01.2020

TR EAEU 043/2017 - Tuleohutus- ja tulekustutusseadmete nõuete kohta

Tuleohutus- ja tulekustutusseadmete nõuete kohta (TR EAEU 043/2017)
01.07.2019

TR EAEU 045/2017 - Transpordiks ja (või) kasutamiseks ettevalmistatud õli ohutuse kohta

Transpordiks ja (või) kasutamiseks ettevalmistatud õli ohutuse kohta (TR EAEU 045/2017)
01.01.2019

T R EAEU 044 / 2017 - pakendatud joogivee, sealhulgas loodusliku mineraalvee ohutuse kohta

Pakendatud joogivee, sealhulgas loodusliku mineraalvee (TR EAEU 044 / 2017) ohutuse kohta
18.04.2018

EAEU TR 038 / 2016 - vaatamisväärsuste ohutuse kohta

Vaatamisväärsuste turvalisuse kohta (TR EAEU 038 / 2016)
01.01.2018

EAEU TR 036 / 2016 - nõuded kütusena kasutatavatele veeldatud naftagaasidele

Nõuded kütusena kasutatavatele veeldatud naftagaasidele (TR EAEU 036 / 2016)
01.09.2017

EAEU TR 040 / 2016 - kalade ja kalatoodete ohutuse kohta

Kala ja kalatoodete ohutus (TR EAEU 040 / 2016)
15.05.2015

TR TS 035 / 2014 - tubakatoodete tehnilised normid

Tubakatoodete tehnilised normid (TR TS 035 / 2014)
15.02.2015

TR TS 031 / 2012 - põllu- ja metsamajanduslike traktorite ja nende haagiste ohutuse kohta

Põllumajandus- ja metsatraktorite ning nende haagiste ohutuse kohta (TR TS 031 / 2012)
15.02.2015

TR TS 014 / 2011 - liiklusohutus

Liiklusohutus (TR TS 014 / 2011)
01.01.2015

TR TS 018 / 2011 - ratassõidukite ohutuse kohta

Rattasõidukite ohutuse kohta (TR TS 018 / 2011)
02.08.2014

TR TS 003 / 2011 - raudteetranspordi infrastruktuuri ohutuse kohta

Raudteeinfrastruktuuri ohutuse kohta (TR TS 003 / 2011)
02.08.2014

TR TS 002 / 2011 - kiirraudtee ohutuse kohta

Kiire raudteetranspordi ohutuse kohta (TR TS 002 / 2011)
02.08.2014

TR TS 001 / 2011 - raudteeveeremi ohutuse kohta

Raudteeveeremi ohutuse kohta (TR TS 001 / 2011)
01.06.2014

TR TS 028 / 2012 - lõhkeainete ja nendel põhinevate toodete ohutuse kohta

Lõhkeainete ja nendel põhinevate toodete ohutuse kohta (TR TS 028 / 2012)
01.06.2014

TR TS 025 / 2012 - mööblitoodete ohutuse kohta

Mööblitoodete ohutuse kohta (TR TS 025 / 2012)
01.05.2014

TR TS 034 / 2013 - liha ja lihatoodete ohutuse kohta

Liha ja lihatoodete ohutuse kohta (TR TS 034 / 2013)
01.05.2014

TR TS 033 / 2013 - piima ja piimatoodete ohutuse kohta

Piima ja piimatoodete ohutuse kohta (TR TS 033 / 2013)
01.03.2014

TP TS 030 / 2012 - määrdeainete, õlide ja spetsiaalsete vedelike nõuete kohta

Määrdeainete, õlide ja spetsiaalsete vedelike nõuete kohta (TR TS 030 / 2012)
01.02.2014

TR TS 032 / 2013 - liigse rõhu all töötavate seadmete ohutuse kohta

Ülemrõhu all töötavate seadmete ohutuse kohta (TR TS 032 / 2013)
01.02.2014

TR TS 026 / 2012 - väikelaevade ohutuse kohta

Väikelaevade ohutus (TR TS 026 / 2012)
01.07.2013

TR CU 029/2012 - Toidu lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning tehnoloogiliste abivahendite ohutuse nõuded

Toidu lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning tehnoloogiliste abivahendite ohutuse nõuded (TR CU 029/2012)
01.07.2013

TR CU 027/2012 - Teatavat tüüpi spetsiaalsete toidutoodete, sealhulgas dieetteraapia ja ennetava toitumise ohutus

Teatud liiki spetsialiseeritud toiduainete, sealhulgas terapeutilise dieettoidu ja ennetava toitumise ohutuse kohta (TR CU 027/2012)
01.07.2013

TR TS 024 / 2011 - õli- ja rasvtoodete tehnilised normid

Õli- ja rasvatoodete tehnilised normid (TR TS 024 / 2011)
01.07.2013

TR CU 023/2011 - puu- ja köögiviljamahlatoodete tehnilised normid

Puu- ja köögiviljamahlatoodete tehnilised normid (TR TS 023 / 2011)
01.07.2013

TR TS 022 / 2011 - toidukaubad nende märgistuse osas

Toiduainete märgistamine (TR TS 022 / 2011)
01.07.2013

TR TS 021 / 2011 - TR TS 021 / 2011

Toiduohutus (TR TS 021 / 2011)
01.07.2013

TR TS 015 / 2011 - teraviljaohutuse osas

Teraviljaohutusest (TR TS 015 / 2011)
15.02.2013

TR TS 020 / 2011 - tehniliste vahendite elektromagnetiline ühilduvus

Tehniliste vahendite elektromagnetiline ühilduvus (TR TS 020 / 2011)
15.02.2013

TR TS 016 / 2011 - gaaskütusesõidukite ohutuse kohta

Gaaskütusega töötavate seadmete ohutuse kohta (TR TS 016 / 2011)
15.02.2013

TR CU 012/2011 - Plahvatusohtlikus keskkonnas töötavate seadmete ohutus

Plahvatusohtlikus keskkonnas töötamise seadmete ohutuse kohta (TR TS 012 / 2011)
15.02.2013

TR TS 011 / 2011 - liftide ohutuse kohta

Liftide ohutus (TR TS 011 / 2011)
15.02.2013

TR TS 004 / 2011 - madalpingeseadmete ohutuse kohta

Madalpingeseadmete ohutuse kohta (TR TS 004 / 2011)
31.12.2012

ТР ТС 013 / 2011 - nõuded auto- ja lennukibensiini, diislikütuse ja laevakütuse, reaktiivkütuse ja kütteõli kohta

Teave auto- ja lennukibensiini, diislikütuse ja laevakütuse, reaktiivmootorikütuse ja kütteõli kohta (TR TS 013 / 2011)
01.07.2012

TR TS 017 / 2011 - kergetööstustoodete ohutuse kohta

Kergetööstustoodete ohutuse kohta (TR TS 017 / 2011)
01.07.2012

TR TS 009 / 2011 - Parfüümide ja kosmeetikatoodete ohutuse kohta

Parfüümide ja kosmeetikatoodete ohutuse kohta (TR TS 009 / 2011)
01.07.2012

TR TS 008 / 2011 - mänguasjade ohutuse kohta

Mänguasjade ohutuse kohta (TR TS 008 / 2011)
01.07.2012

TR CU 007/2011 - Lastele ja noorukitele mõeldud toodete ohutuse kohta

Lastele ja noorukitele mõeldud toodete ohutuse kohta (TR TS 007 / 2011)
01.07.2012

TR TS 005 / 2011 - pakendite ohutuse kohta

Pakendite ohutuse kohta (TR TS 005 / 2011)
01.06.2012

TR TS 019 / 2011 - isikukaitsevahendite ohutuse kohta

Isikukaitsevahendite ohutuse kohta (TR TS 019 / 2011)
15.02.2012

TR TS 006 / 2011 - pürotehniliste toodete ohutuse kohta

Pürotehniliste toodete ohutuse kohta (TR TS 006 / 2011)