МЕНЮ

Ladina keele sertifikaat tähendab (certum - true + facere - do). Sertifitseerimine tähendab toiminguid, mis kinnitavad sertifitseeritud toodete kvaliteeti ja tegelike omaduste vastavust riiklike ja rahvusvaheliste standardite nõuetele.

Kahjuks ei pööra paljud kaupade sertifitseerimisele tähelepanu. Briti teadlased on tõestanud, et enamik inimesi ei tea, mida PCT või EAC embleem toodete pakendil tähendab. Tegelikult viitavad GOST R-i vastavusmärgid ja ühtne ringlusmärk sellele toode läbinud kvaliteedi hindamise menetluse. Kui kaupade suhtes kohaldatakse kohustuslikku vastavushindamist, siis on ilma lubasid väljastamata võimatu neid Venemaale importida ja vastavalt tähendab märgistamise puudumine seda, et kaupadele kas kohustuslikku vastavushindamist ei kohaldata või need on ebaseaduslikult imporditud.

Toote sertifitseerimine peaks olema selle kvaliteedi garantii ja kaitsma ostjat hoolimatute tootjate eest, kinnitama, et toode on inimeste elule ja keskkonnale ohutu. Sertifitseerimise viib läbi sõltumatu osapool, et kinnitada uuritava objekti vastavust kehtivatele standarditele, tehnilistele normidele ja standarditele.

 

GOST R süsteem

Venemaal on toote kvaliteedi kinnitamiseks olemas kohustuslikud ja vabatahtlikud vormid.

Kohustuslik sertifikaat on vajalik toodete puhul, mille kasutamine kahjustab tarbijate tervist ja elu. Toote sertifitseerimine riiklikus GOST R-süsteemis toimub vastavalt valitsuse 982 dekreedi nr 01.12.2009 "Kaupade nomenklatuur, mille kohta kehtib kohustuslik sertifitseerimine ja vastavusdeklaratsioon" nõuetele, näiteks autode, orgaaniliste õlide, elektriseadmete, kodumasinate, lastele mõeldud toodete rehvid, tubakatooted. Kui tooted on selles loetelus kajastatud, on vaja välja anda sertifikaat või vastavusdeklaratsioon.

Vabatahtlik sertifitseerimine viiakse läbi kliendi algatusel, kui ta soovib tõsta konkurentsivõimet, kinnitada toote teatud omadusi või tagada tarbijatele täiendavalt selle kõrge tarbijakvaliteet. Vabatahtliku sertifitseerimise protseduur praktiliselt ei erine kohustuslikust sertifitseerimismenetlusest. See hõlmab samu samme, mis on usaldatud spetsiaalsetele sertifitseerimisasutustele, kellel on asjakohane riiklik akrediteering.

Kui toode vajab kohustuslikku sertifitseerimist, siis vabatahtlikust sertifitseerimisest ei piisa.

Sertifikaat vastavalt TR CU-le (EAEU TR)

Toote sertifitseerimine vastavalt TR CU-le (TR EAEU) viiakse läbi ainult kohustuslikul kujul, kuna praegu EAEÜs puudub ühtne vabatahtlik kvaliteedikinnituse süsteem. Sertifitseerimisprotseduur tuleb läbi viia, kui toote suhtes kehtib üks või mitu tehnilist normi.

Tooted, mille suhtes kohaldatakse tolliliidu raames kohustuslikku vastavushindamist (kinnitamist), on loetletud tolliliidu komisjoni 319 otsuses nr 18.06.2010 "Tolliliidus kohustusliku vastavushindamise (kinnituse) alla kuuluvate toodete ühtne loetelu koos ühtsete dokumentide väljaandmisega".

Kohustuslik vastavuskinnitus viiakse läbi ainult vastavuse osas ja asjakohaste tehniliste eeskirjadega kehtestatud juhtudel.

Juhul, kui TR CU nõuded kauba suhtes ei ole jõustunud, tehakse kohustuslik kinnitamine sertifitseerimise vormis kohustusliku sertifitseerimisega hõlmatud toodete riikliku ühtse loetelu alusel.

Vene Föderatsiooni tuleohutuse tehnilised normid (ФЗ-123)

Tuleohutuse sertifitseerimine toimub vastavalt Vene Föderatsiooni tuleohutuse tehniliste eeskirjade (FZ-123) nõuetele. Pakutakse nii kohustuslike kui ka vabatahtlike sertifikaatide ning vastavusdeklaratsioonide registreerimist. 

Lubade registreerimiseks vajalikud dokumendid ja teave

 • Kliendi pea ja pitsatiga kinnitatud avaldus.
 • Registreerimise ja harta dokumendid kliendi sertifitseerimise korraldamiseks.
 • Sertifitseeritud toodete tehniline dokumentatsioon, andmeleht ja kasutusjuhend.
 • Leping.
 • Volitatud isiku leping.

Kaupade sertifitseerimise ja deklareerimise skeemid

Skeemid määravad kindlaks, millised reeglid toimuvad vastavushindaminekui kaua dokumente täidetakse. Heakskiidetud skeemide kohaselt võib sertifikaate või deklaratsioone väljastada kauba importija tootja või ettevõte.

Tavaliselt väljastatakse seeriatootmiseks load, mille puhul saab tooteid piiranguteta müüa kuni sertifikaadi või deklaratsiooni kehtivusaja lõpuni. Soovi korral saate väljastada dokumendid piiratud kaubapartii kohta, kui on märgitud täpne tootmisühikute arv.

Kui sertifitseerimissüsteem hõlmab toodete katsetamist spetsiaalsetes laborites, siis vastavustunnistus välja antud nende testide protokolli alusel.

Välja antud vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni autentsust saate kontrollida Rosaccreditationi registrites.

Vastavusdeklaratsioonide registreerimise kord

Eeskirjad määravad kindlaks korra, millega registreeritakse toodete vastavusdeklaratsioonid Vene Föderatsiooni tehniliste eeskirjade nõuetega, vastavusdeklaratsioonid toodetega, mis kuuluvad vastavusdeklaratsiooni alla kuuluvate toodete ühtsesse nimekirja, toodete vastavusdeklaratsioonid nõuetele. Euraasia Majandusliidu (tolliliit) tehnilised eeskirjad ja vastavusdeklaratsioonid toodetele, mis sisalduvad ühtsel kujul vastavussertifikaatide ja vastavusdeklaratsioonide väljastamise kohustusliku kinnituse alla kuuluvate toodete ühtses loetelus (edaspidi - vastavusdeklaratsioon), väljastatud vastavustunnistuste ja registreeritud vastavusdeklaratsioonide registris (edaspidi - ühtne register), kasutades spetsiaalset automatiseeritud teenust elektrooniliseks vastavusdeklaratsioonide elektrooniliseks registreerimiseks, kasutades struktuurset, vormingloogilist ja muud tüüpi kontrolli .

Vaadake kogu teavet

Vastavusdeklaratsiooni peatamise, uuendamise ja lõpetamise kord

Vastavusdeklaratsiooni peatamine, uuendamine ja lõpetamine toimub otsusega:

 • taotleja;
 • kontrolli- (järelevalve) asutus, kellel on luba teostada teatud liidukontroll (järelevalve) või piirkondliku riikliku kontrolli liik (järelevalve), mille raames teostatakse riiklikku kontrolli (järelevalvet) tehniliste eeskirjade ja (või) nõuete täitmise üle kohustuslikud nõuded, mida tuleb enne ühinemist kohaldada vastavalt tehnilistele eeskirjadele vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta" (edaspidi - riiklik kontroll (järelevalve));
 • riiklik akrediteerimisasutus.

Vaadake kogu teavet

Vastavussertifikaatide kehtivuse peatamise, pikendamise ja lõpetamise reeglid

Vastavustunnistuse kehtivuse peatamine, pikendamine ja lõpetamine, selle kehtetuks tunnistamine tehakse otsusega:

 • a) sertifitseerimisasutus (välja arvatud vastavustunnistuse kehtetuks tunnistamine);
 • b) kontrolli- (järelevalve) asutus, kellel on luba teostada teatud liidukontroll (järelevalve) või piirkondliku riikliku kontrolli liik (järelevalve), mille raames teostatakse riiklikku kontrolli (järelevalvet) tehniliste nõuete täitmise üle määrused ja (või) kohustuslikud nõuded, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta" (edaspidi - riiklik kontroll (järelevalve));
 • c) riiklik akrediteerimisasutus.

Vaadake kogu teavet

 

Aitame oma klientidel tollivormistuseks vajalike dokumentide ettevalmistamisel:

 • Sertifitseerime kaupu GOST R süsteemis;
 • Sertifitseerime tooteid vastavalt TR CU nõuetele;
 • Koostame ja registreerime toodete vastavusdeklaratsioone;
 • Väljastame toodete riikliku registreerimise sertifikaate (kinnitame sanitaar- ja epidemioloogiliste standardite järgimist);
 • Kinnitame toodete (sertifikaat, deklaratsioon) vastavust tuleohutusnõuetele (Vene Föderatsiooni juuli 22 föderaalseadus, 2008 nr 123-ФЗ "Tehnilised normid tuleohutusnõuete kohta ");
 • Väljastame teateid FSB-le;
Koostöös meie ettevõttega vabanete töömahukast ja üksluisest tegevusest lubade väljastamisel ning saate mõistliku hinnaga võimalikult kiiresti koos tollivormistuse läbinud kaupadega kehtivad ja õiged vastavushindamisdokumendid.
Отправить запрос