Orienteerituse mõiste erineb riskiprofiili kontseptsioonist. Tolliasutuste orienteerituse eesmärk on teavitada tollivormistuse ja sellega seotud ametnikke. tollikontroll kaubad ja sõidukid, teave eri tollikontrolli objekte iseloomustavate tüüpiliste näitajate kohta (toode, selle pakend, kaal, maksumus, transporditingimused, liikumise järjekord jne), samuti välismajandustegevuses osalejate tegevused.

Sisu orientatsioon tingimata sisaldama järgmist põhiteavet:

  • kestus sättumuse alusel;
  • territoriaalne kohaldamisala sättumuse alusel;
  • kirjeldus oht;
  • tulemuslikkuse riskinäitajad.

Orienteerumisstruktuur sarnaneb riskiprofiili struktuuriga, välja arvatud jaotis riskide minimeerimiseks meetmete rakendamise kohta orienteerumine ei tohi sisaldada juhiseid tollikontrolli vormide kohaldamise kohta ja muid otseseid meetmeid riskide minimeerimiseks.

Orienteerumisprojekti töötab välja Venemaa FCS struktuuriüksus, MOUTHToll oma tegevusalal iseseisvalt, tuginedes elektrooniliste andmebaaside ja muude teabeallikate analüüsi tulemustele.

Projekti orientatsioon RTU (tolli) saatis ja operatiivne sidekanaleid (faks, e-post) viiakse struktuuriüksuse FCS Venemaa suunas suunda projekt, mis on mõeldud rahuldama vastava teenuse juht RTU (asetäitja Toll vastutab struktuuriüksusele vastava tolli).

Orienteerumine projekti tuleb lisada seletuskiri vajadust avaldada orientatsioon FCS Venemaa vastavalt juhendi projekti.

Juhendi kavand, saadud RTU peetakse asjakohaseks äriüksuse FCS Venemaa. Kui otsus selle kohta, kas avalikustamise orientatsioon Vene FCS projekt orientatsioon parafeeritud vastutav struktuuriüksus Vene FCS.

Suunistele kirjutab alla Venemaa FCS-i juhataja asetäitja, kes kontrollib Venemaa FCS-i vastavat struktuuriüksust ja saadetakse tolliasutusedreeglina Venemaa FCS-i kirjaga, samuti tarkvara osana.

Kommentaarid (0)

Hinnatud 0 viiest, tuginedes 5 häälele
Plaate pole

Kirjuta midagi kasulikku

  1. Külaline.
Hinnake materjali:
Manused (0 / 3)
Jagage oma asukohta
Maksuprotseduuride lihtsustamine võib tänu digitaalsete teenuste käivitamisele olla näide avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks hariduse, tervishoiu, tööhõive ja sotsiaalkaitse valdkonnas.
01:00 16-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Tööstus- ja kaubandusministeerium tegi ettepaneku laiendada käibemaksuvabastusi seadmete maaletoojatele, millel pole Venemaal analooge.
00:25 16-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Määrati Tashanta autokontrollipunktis riigipiiri Vene-Mongoolia lõigul puhkepäevad aprillis, mais ja juunis 2021.
23:29 15-04-2021 Rohkem üksikasju ...