Kui teete vea ja kanate tollidele raha valede üksikasjade alusel

Andmete mittetäieliku või ebatäpse esitamise korral on makse ebaselge ja seda ei edastata sihtkoha tollile. Makse tegemiseks peate võtma ühendust Venemaa Föderaalse Tolliteenistusega, kus palutakse täpsustada üksikasju ja maksekorralduse koopia faksi teel: (499) 499 73 00, (499) 913 93 90 või postiaadressile: Venemaa Föderaalne Tolliamet, 121087, Moskva, ul. Novozavodskaja, d. 11 / 5, või e-posti teel. post fts@ca.customs.ru.

Välismajandustegevuses osalejal tuleb koostada kirjad Venemaa GUFTD ja TR FCS juhile (Praeguse pealiku nimi) allpool näidiskiri.

 

FCSi föderaalse tollitulude ja tariifide reguleerimise peadirektoraadi juhataja (Praeguse pealiku nimi) 

Käesolevaga on piiratud vastutusega äriühing *******, TIN / KPP **** / **** seoses aasta ******* maksekorralduse nr ** valesti täitmisega summas * ****** rubla, väljal 104 on ekslikult märgitud ****************************, küsib 104 väljal maksekorralduse nr ** alates * ****** aastat, peetakse tõeseks ***************************, summa ********** tasaarvestada kui (- näide - “ettemaksed või ühe isikliku konto jaoks, mis on avatud Venemaa FCS-is (10000010)”).

Pärast päringuga faksi saatmist soovitame teil pöörduda Venemaa FCS-i föderaalse tollitulu peaministeeriumi poole, et kinnitada selle õigeaegne töötlemine telefoni teel. (499) 499 73 05, (495) 449 71 30, (495) 449 70 31. Kui see saadetakse e-posti teel, peate helistama (499) 449 72 35.

Rosstat selgitas, millal peavad organisatsioonid statistikaametitele esitama ajakohast teavet oma eraldi jaotuste kohta.
20:25 25-01-2021 Rohkem üksikasju ...
Sellest teatati 29.12.2020. detsembri 03. aasta kirjas nr 11-03-4 / 116148/XNUMX.
19:30 25-01-2021 Rohkem üksikasju ...