Riiklikult registreeritud toodete (kaupade) loetelu

  1. Desinfektsioonivahendid, desinfitseerimis- ja deratiseerimisained (kasutamiseks kodus, meditsiiniasutustes ja muudes rajatistes (välja arvatud veterinaarmeditsiinis kasutatavad vahendid ja tööstuslikus tootmisel kasutatavate isiklike dermatoloogiliste kaitsevahenditega seotud tõrjevahendid) ...
  2. Kodukeemiatooted (kaubad).
  3. Potentsiaalselt ohtlike keemiliste ja bioloogiliste ainete ja toodetud vastavalt nende tooteid, mis on potentsiaalselt ohtlik inimeste (va ravimid), üksikute ainete (ühendid) loodusliku või sünteetilise päritoluga võimeline nii tootmise, kasutamise, transpordi, töötlemise ja kodukeskkonnas kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.
  4. Materjalid, seadmed, seadmete ja muude tehniliste vahendite vesi on mõeldud kasutamiseks joogiveele.
  5. Isikliku hügieeni esemed täiskasvanutele.
  6. Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud tooted (välja arvatud nõud, söögiriistad, töötlemisseadmed ja pakendid (sulgurid)). - lõige, mida on muudetud Euraasia majanduskomisjoni nõukogu otsusega nr 78, 18.09.2014. jaanuar 1, Käesoleva loetelu punktides 6–17 nimetatud toodete (kaupade) import ja ringlus viiakse läbi juhul, kui on olemas dokument, mis kinnitab nende ohutust vastavalt riikliku sanitaartehnika korraldamise korra punktidele 30 ja XNUMX. epidemioloogiline järelevalve (kontroll) Euraasia majandusliidu tollipiiril.
Toorained, tootja (tootja) poolt ainult parfümeeria- ja kosmeetikatoodete, kodukeemia, taimekaitsevahendite ja desinfektsioonivahendite, desinfitseerimise ja deratiseerimise, samuti farmaatsiatoodete tootmiseks mõeldud toimeained, samuti farmaatsiatooted, ei kuulu riikliku registreerimise alla.

Esmakordselt tolliterritooriumile toodetud ja imporditud tooted (kaubad) kuuluvad riiklikult registreerimisele EAEUlõigetes 1–6 nimetatud ja järgmisesse tabelisse lisatud

VT kood FEA EAEU Riiklikult registreeritavate toodete (kaupade) nimetus
2505 Igasugused looduslikud liivad, värvilised või värvimata, välja arvatud rühma 26 metallkandvad liivad, mida kasutatakse kodumajapidamises kasutatava joogiveega varustamiseks
2508 Muud savid (va rubriigi 6806 paisutatud savid), andalusiit, küaniit ja sillimaniit, kaltsineeritud või kaltsineerimata; mulliit; koduse joogiveevarustuse praktikas kasutatavad šamott- või dinasmaad
2512000000 Kodumajapidamises kasutatava joogiveega varustamiseks kasutatavad ränirikkad infusioonimullad (näiteks kobediatomiit, tripoliit ja diatomiit) jms ränimuldad, kaltsineeritud või kaltsineerimata või kaltsineerimata
2828 Hüpokloriidid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloriidid; hüpobromiidid, mis on (tootja (tootja) dokumentide järgi) desinfitseerivad, desinsitseerivad ja deratiseerivad ained (kasutamiseks igapäevaelus, meditsiiniasutustes ja muudes rajatistes (välja arvatud veterinaarias kasutatavad))
2829 Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja perjodaadid, mis on (tootja (tootja) dokumentide järgi) desinfitseerivad, desinfitseerivad ja deratiseerivad ained (kasutamiseks igapäevaelus, meditsiiniasutustes ja muudes rajatistes (välja arvatud veterinaarias kasutatavad))
2915 Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped ja nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
2916 Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped ja tsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
2917 Polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
2918 Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
2919 Fosforhapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid, nende halogeen-, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
2920 Estrid muude anorgaaniliste hapete mittemetallide (välja arvatud vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad ning halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
2921 Ühendid amiini funktsionaalrühma
2922 Aminoühendid, sealhulgas hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi
2923 Sool ja kvaternaarsete ammoniaakhüdraadid, letsitiinid ja muud fosfoaminolipiidid, kindla või muutuva keemilise
2924 Ühendid karboksüamidorühmaga; ühendid süsihape amiid-funktsioon
2925 Ühendid karboksüimidorühmaga (sh sahhariin ja selle soolad) ja ühendi funktsionaalse imidorühmaga ühendid
2926 Ühendid nitrilorühmaga
2927000000 Diaso-, aso-ja asoksüühendid
292800 Tuletisinstrumendid hüdrasiini ja hüdroksüülamiini
2929 Muude lämmastikku sisaldavate funktsioon
2930 Orgaanilised väävliühendid
2931 Orgaanilised-anorgaanilised ühendid,
2932 Heterotsüklilised ühendid, mis sisaldavad heteroaatomi (te) hapniku
2933 Heterotsüklilised ühendid, mis sisaldavad heteroaatomi (te) lämmastiku
293500 Sulfoonamiidid
3202 Sünteetilised orgaanilised parkained, anorgaanilised parkained, parkainepreparaadid, või ei sisalda looduslikke parkaineid; ensüümipreparaadid eelparkimiseks
3204 Sünteetilised orgaanilised värvained, kindla või muutuva keemilise koostisega ained; baasil valmistatud sünteetilised orgaanilised värvained, nagu on määratletud teadmiseks 3 käesoleva grupi sünteetilised orgaanilised tooted, mida kasutatakse fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kindla või muutuva keemilise
3205000000 Lakkpigmendid; baasil valmistatud värvlakid täpsustatud Märkus 3 selle grupiga
3206 Muud värvained, valmistised teadmiseks 3 selle grupi, va rubriigi 3203, 3204 või 3205, anorgaanilised tooted, mida kasutatakse luminofooridena kindla või muutuva keemilise
3207 Valmistatud pigmendid, viimistletud klaasist summutid ja viimistletud värvid, klaasemailid ja glasuurid, engobid (libisemised), vedel läige ja muud sarnased tooted, mida kasutatakse keraamika, emaili või klaasi valmistamiseks; klaasfritt ja muu klaas pulbrina, graanulitena või helvestena
3208 Värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid), mis põhinevad sünteetilistel polümeeridel või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid mittevesikeskkonnas; lahendusi määratletud teadmiseks 4 selle grupiga
3209 Värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid), mis põhinevad sünteetilistel polümeeridel või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid
321000 Värvid ja lakid (sh emailid, glasuurid ja liimvärvid); valmis vesipigmendid kasutatud naha viimistlemiseks
3212 Pigmentid (sh metallipulbrid ja -helbed), mis on dispergeeritud veevabas, vedelas või pastatahus, värvide (sh emailide) valmistamiseks; stantsimisfoolium; värvid ja muud värvained jaemüügiks pakendatud kujul või pakendis
3214 Aknakitt, vaiktsemendid, tihendussegud ja muud mastiksid, maalripahtlid; mitte-segud ehituste fassaadide, siseseinte, põrandate, lagede jms
3307 Sise-deodorandid, maitsestatud või maitsestamata, desinfitseerivate omadustega või ilma
340220 Pindaktiivsed ained (va seep), pindaktiivsed ained, pesemisvahendid (ka pesemise abiained) ja puhastusvahendid, mis sisaldavad või ei sisalda seepi (va rubriigi 3401); jaemüügiks müük
340290 Pindaktiivsed ained (va seep), pindaktiivsed ained, pesemisvahendid (ka pesemise abiained) ja puhastusvahendid, mis sisaldavad või ei sisalda seepi (va rubriigi 3401); muu
3403 Tooted, mida kasutatakse tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha või muude materjalide õli või rasva töötlemiseks, mis sisaldavad naftat või bituminoossetest mineraalidest saadud naftasaadusi
3405400000 Puhastuspastad ja-pulbrid ning muud puhastusvahendid
3802 Aktiveeritud süsinik; aktiveeritud looduslikud mineraalsed tooted, mis on ette nähtud kodumaise joogiveega varustamiseks
3808 Putukamürgid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, tärkamis- ja taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms, pakendatud jaemüügiks pakendatud vormidesse või pakenditesse või valmistoodete või toodetena (näiteks väävliga töödeldud lindid, tahid ja küünlad ning kärbeste kleepuv paber) - mõeldud kasutamiseks igapäevaelus, meditsiiniasutustes ja muudes ruumides inimeste ohutuse ja tervise tagamiseks (v.a veterinaarmeditsiin)
3809 Viimistlusained värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid ning muud tooted ja preparaadid (näiteks parendajate ja peitsid), mida kasutatakse tekstiili-, paberi-, naha-jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata
381400 Lahustite segud ja vedeldid Organic, mujal nimetamata, valmis koostamises värvi-
3820000000 Valmis jäätõrjevedelikud
3824 Keemia-, keemia- või sellega seotud tööstuse tooted ja valmistised (sh looduslike saaduste segudest koosnevad tooted), mujal nimetamata, mis on seotud käesoleva jaotise punktidega 6–11
39013911 Esmavormid, mis on ette nähtud kodumajapidamises kasutatava joogiveega varustamiseks või toidu tootmiseks (vt lisaks Rospotrebnadzori 02 kirja nr 7115 / 2019-23-21.05.2019). Toidu tootmise tehnoloogiliste abivahendite, sealhulgas ensüümpreparaatide suhtes kohaldatakse CU TR "Toiduohutuse kohta" ja CU TR "Toidu lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning tehnoloogiliste abivahendite ohutusnõudeid" (CU TR artiklid 3 ja 10), ja alates 15.02.2015 ei kuulu riikliku registreerimise alla (otsuse punkt 3.5 CCC Nr 880, 09.12.2011)
3912 Tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul, mujal nimetamata ja mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises kasutatava joogiveega varustamiseks
3913 Looduslikud polümeerid (näiteks algiinhape) ja modifitseeritud looduslikud polümeerid (näiteks kõvastunud valgud, loodusliku kautšuki keemilised derivaadid) algkujul, mujal nimetamata, mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises kasutatava joogiveega varustamisel
3914000000 Rubriikidesse 3901–3913 kuuluvate polümeeride põhjal saadud ioonvahetusvaigud, algkujul, kasutamiseks kodumajapidamises kasutatava joogiveega varustamiseks
3917 Plasttorud, -torud, -voolikud ja nende liitmikud (näiteks liigendid, küünarnukid, äärikud), mis on ette nähtud kasutamiseks joogiveega varustamisel või toiduga kokkupuutel
3919 Plastist plaadid, lehed, kiled, teibid, ribad ja muud lamedad vormid, isekleepuvad, rullides või rullides, millele on viidatud käesoleva jaotise punktides 6–11
3920 Toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastist tahvlid, lehed, kiled ja ribad või lindid, poorsed ja tugevdamata, lamineerimata, ilma aluseta ja muude materjalidega sarnaselt ühendamata
3924 Muud käesoleva jaotise punktides 10 ja 11 osutatud plastist majapidamistarbed ning hügieeni- ja tualetitarbed
3925100000 Plastist veehoidlad, tsisternid, mahutid jms mahutid mahuga üle 300 liitri, mis on ette nähtud toiduainetega kokkupuutumiseks või kasutamiseks koduse joogiveega varustamisel
3926 Muud plastist valmistatud tooted ja muudest rubriikide 3901-3914 materjalidest tooted, mis on seotud käesoleva jaotise punktides 6, 9–11 nimetatud toodetega (kaupadega)
4014 Hügieenitarbed vulkaniseeritud kummist, va kõvakumm, kõvakummist liitmikega või ilma
480300 WC paberrätikud või purgis nägu, rätikud või mähkmed ja muud liiki paber majapidamis-või hügieeni eesmärkidel
4805 Muu katteta paber ja papp, rullides või lehtedena, edasise töötlemiseta või selle grupi märkuses 3 määratletud viisil, mis on ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks
4810 Paber ja papp, mis on ühel või mõlemal küljel kaetud kaoliini (portselan savi) või muude anorgaaniliste ainetega, sideainega või ilma ja muu katteta, värvitud või värvimata, kaunistatud või kaunistamata, trükitud või trükkimata , rullides või igas suuruses ristkülikukujulistes (ka ruudukujulistes) lehtedes, mis on ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks
4811 Paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiududest võrgud, pealistatud, immutatud, lamineeritud, pinnavärvitud või kaunistatud või trükitud, rullides või ristkülikukujulistes (sh ruudukujulistes) lehtedes igas suuruses, va rubriikidesse 4803, 4809 või 4810 kuuluvad tooted toiduga kokkupuutumiseks
4812000000 Toiduga kokkupuutumiseks mõeldud paberimassist valmistatud filterplokid, -plaadid ja -plaadid
4818 Tualettpaber jms paber, taskurätikud, kosmeetilised salvrätikud, rätikud, laudlinad, salvrätikud, tampoonid, linad jms esemed koduseks või sanitaarseks kasutamiseks
482320000 Toiduga kokkupuutumiseks mõeldud filterpaber ja -papp
482370 Toiduga kokkupuutumiseks mõeldud valatud või pressitud paberimassist tooted
5903 Plastiga immutatud, pealistatud või lamineeritud tekstiilriie, välja arvatud rubriiki 5902 kuuluv, toiduga kokkupuutumiseks
5906 Kummeeritud tekstiilriie, va rubriiki 5902 kuuluv, toiduga kokkupuutumiseks
5910000000 Toiduga kokkupuutumiseks mõeldud tekstiiltransportöörlindid, impregneeritud või impregneerimata, pealistatud või katmata, plastiga paljundatud või dubleerimata, metalli või muu materjaliga tugevdatud
5911200000 Valmis või viimistlemata sõelalapp, mis on ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks
5911400000 Toiduga kokkupuutumiseks mõeldud õlirepressides või muul otstarbel kasutatavad filtrilapid (välja arvatud juustest valmistatud kangad)
6307 Muud toiduga kokkupuutuvad valmistooted (va rõivamustrid)
7306 Muud õõnestorud ja -profiilid (näiteks avatud õmblusega või keevitatud, neetitud või sarnaselt ühendatud) mustmetallidest, mis on ette nähtud joogiveevarustussüsteemides joogiveega kokkupuutumiseks
7307 Mustmetallidest toruliitmikud (näiteks vuugid, küünarnukid, kaabitsad), mis on ette nähtud joogiveega varustamiseks joogiveevarustussüsteemides
7411 Vase torud, mis on ette nähtud joogiveega kokkupuuteks olme- ja joogiveevarustussüsteemides
7412 Torude vaskliitmikud (näiteks haakeseadised, põlved, äärikud), mis on ette nähtud joogiveega varustamiseks joogiveevarustussüsteemides
8413 Vedelpumbad voolumõõturitega või ilma; vedelikud, mis on ette nähtud toiduainetega kokkupuutumiseks või kasutamiseks kodumajapidamiste ja joogiveega varustamisel
851240000 Esiklaas, klaaside jäätumist ja udustumist
902910000 Pöördelugejad, tootekoguse loendurid, mis on ette nähtud kokkupuuteks toidukeskkondadega või kasutamiseks koduse joogiveega varustamisel
9603210000 Hambaharjad, sealhulgas hambaproteeside harjad, välja arvatud positsioonid, kus tootja (tootja) tooted deklareeris (toode), mis on mõeldud lastele ja noorukitele
961900 Naiselikud hügieenirätikud, tampoonid jms sanitaar- ja hügieenitarbed, mis tahes materjalist
1 kuni 20 (81)

 

Kontrollitavate toodete (kaupade) klassifitseerimise aluseks sellest toodete (kaupade) loendist, kui need imporditakse ja levitatakse EPMÜ tolliterritooriumil, on teave, mis sisaldub veo (saatmis) ja (või) äridokumentides või toodete tootja (tootja) infokirjas ja toodete (kaupade) loetelus täpsustatud toodete rakendusala kinnitamine.

Kommentaarid (0)

Hinnatud 0 viiest, tuginedes 5 häälele
Plaate pole

Kirjuta midagi kasulikku

  1. Külaline.
Hinnake materjali:
Manused (0 / 3)
Jagage oma asukohta
Maksuprotseduuride lihtsustamine võib tänu digitaalsete teenuste käivitamisele olla näide avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks hariduse, tervishoiu, tööhõive ja sotsiaalkaitse valdkonnas.
01:00 16-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Tööstus- ja kaubandusministeerium tegi ettepaneku laiendada käibemaksuvabastusi seadmete maaletoojatele, millel pole Venemaal analooge.
00:25 16-04-2021 Rohkem üksikasju ...
Määrati Tashanta autokontrollipunktis riigipiiri Vene-Mongoolia lõigul puhkepäevad aprillis, mais ja juunis 2021.
23:29 15-04-2021 Rohkem üksikasju ...