Riskinäitajate kehtestamine

Riskinäitajad kirjeldavad reeglina lühidalt kriteeriume, millest kõrvalekaldumine on signaal riski olemasolust. Riskinäitaja näitajad sisaldavad täpset kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet, mis vastavad riskinäitajale.

Võrreldakse järgmist teavet toote kohta:

 • VT kood FEA... Toote määramine riskirühmale lähtuvalt selle kuulumisest konkreetsesse kaubarühma CN FEA tolliasutuste praktikas laialt levinud. Mõnel juhul on see kriteerium ainus näitaja, muudel juhtudel kasutatakse seda koos paljude muude teguritega;
 • Kaalud bruto kaubad;
 • Teatava partii kauba deklareerimisel tasumisele kuuluvate tollimaksude tinglik summa ja tasutud tollimaksude summa. Näidatud summade erinevus võib näidata, et tollimaksud pole täielikult tasutud, mis on tollideklaratsiooni edasise analüüsi aluseks, milles võetakse arvesse:
  • tollimaksete privileegide pakkumine;
  • tariifsete soodustuste pakkumine;
  • spetsiaalsete paranduskoefitsientide kohaldamine üksikute kliiringu- ja suletud valuutade suhtes vastava baasvaluuta ametliku vahetuskursi suhtes Vene rubla suhtes, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni valitsuse määrusega;
 • kaupade liikumise tunnused ja eelmise tolliprotseduuri tunnused;
 • tolliväärtuse korrigeerimise kättesaadavus;
 • deklarandi deklaratsioon tollideklaratsioonis kauba arve väärtuse kohta muus vääringus kui elektroonilises teatises näidatud valuutas.

Analüütilise töö ja ka hilisema kontrolli tulemuste kohaselt ilmnevad märkide kogumid, mis viitavad riskide olemasolule.

Riski hindamine

Tuvastatud riskitaseme hinnang määratakse ekspertmeetodi abil sõltuvalt väidetava kahju suurusest, manifestatsioonide sagedusest ja muudest näitajatest ning see hinnang näeb ette kuriteo või kuriteo tõenäosuse kuriteod.

Riski aste võib olla kõrge, keskmine või madal. Kui riski määr määratakse madalaks, siis sel juhul jälgitakse analüüsiobjekte (teabe analüüs) ja jätkatakse seni, kuni riskitase muutub keskmiseks või kõrgeks, edastatakse teave juhtkonnale.

kui riskitase kui seda peetakse keskmiseks, koostab tolliametnik suunise projekti.

Kui tuvastatud riski aste on kõrge, moodustatakse riskiprofiili eelnõu koos selle juurde kuuluva selgitava märkusega. Selle vormi kohaselt saadetakse profiili kavand Venemaa FCSi tollivormistuse ja tollikontrolli korraldamise peadirektoraadi vastavasse osakonda, kus see registreeritakse ajakirjas ja pärast töötuba saab selle põhjal välja töötada riskiprofiil Venemaa FCSi riskijuhtimises ja operatiivkontrollis.

Rostrudi eksperdid selgitasid, kas tööandjal on õigus järgmise kuu jooksul töötajatele iseseisvalt puhkeaega välja töötada.
23:40 26-01-2021 Rohkem üksikasju ...
Riigiduuma saadikud kiitsid esimesel lugemisel heaks Venemaa Föderatsiooni maksuseadustiku muudatused, mis käsitlevad kodanike sotsiaalmaksu mahaarvamist seoses spordi- ja puhketeenuste kuludega.
22:25 26-01-2021 Rohkem üksikasju ...
Tööministeerium selgitas, kas pärast seda, kui töötaja on esitanud taotluse elektroonilise tööraamatu valimiseks, on võimalik jätkata paberraamatute pidamist.
21:55 26-01-2021 Rohkem üksikasju ...
Riigiduuma kiitis esimesel lugemisel heaks Venemaa Föderatsiooni maksuseadustiku muudatused, mis võimaldavad maksumaksjatel saada maksuvähendusi lihtsustatud viisil ilma 3-NDFL-i deklaratsiooni ja tõendavaid dokumente esitamata.
21:00 26-01-2021 Rohkem üksikasju ...